Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Opintojen suunnittelu

Opintoihin liittyviä käytännön ohjeita
Tässä osiossa…

Aikataulu

Lukukaudet
Yliopiston lukuvuosi ja lukuvuoden jaksotus
Opintopisteet ja opiskelijan työmäärä
Opiskeluun kuluva laskennallinen aika
Opiskeluajan rajaus
Opiskeluajan rajausta koskevaa infoa

Korvaavuudet

Korvaavuudet
Jos opiskelijalla on muualla suoritettuja opintoja, joita hän ei ole käyttänyt aiempaan tutkintoon, voi hän hakemuksesta saada korvattua näillä opinnoilla vastaavan sisältöisiä oppiaineen opintojaksoja, tai ne voidaan hyväksyä valinnaisina suorituksina.

Opintojen suunnittelu

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Ohjeet opintosuunnitelman tekoon.
Korvaavuudet
Jos opiskelijalla on muualla suoritettuja opintoja, joita hän ei ole käyttänyt aiempaan tutkintoon, voi hän hakemuksesta saada korvattua näillä opinnoilla vastaavan sisältöisiä oppiaineen opintojaksoja, tai ne voidaan hyväksyä valinnaisina suorituksina.
Muut yliopiston ohjausta ja neuvontaa antavat tahot
Muut yliopiston ohjausta ja neuvontaa antavat tahot

Pääaineopinnot

Kauppakorkeakoulun pääaineopiskelijoiden sivuaineet
OPSin 2013-17 mukaiset sivuaineet kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa
Kieli- ja viestintäopintovaatimukset
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kieli- ja viestintäopintovaatimukset