Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Opiskelu kauppakorkeakoulussa

Opintoihin liittyviä käytännön ohjeita
Tässä osiossa…

Eettiset ohjeet

Plagiointi
Seuraamukset plagiointitapauksissa

Ilmoittautumiskäytännöt

Kursseille ilmoittautuminen
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kontaktiopetuskursseille ilmoittautuminen Korpissa
Tenttiin ilmoittautuminen
Ilmoittautumiskäytäntö Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tentteihin Korpissa
Tiedoksi tenttijöille
Ohjeita tenttiin ilmoittautumisesta ja tenttitilaisuudesta

Korvaavuudet

Korvaavuudet
Jos opiskelijalla on muualla suoritettuja opintoja, joita hän ei ole käyttänyt aiempaan tutkintoon, voi hän hakemuksesta saada korvattua näillä opinnoilla vastaavan sisältöisiä oppiaineen opintojaksoja, tai ne voidaan hyväksyä valinnaisina suorituksina.

Opinnäytetyöt ja maturiteetti

Pro gradu -töiden palautuskäytäntö
Ohjeet pro gradu -töiden palautuskäytännöstä arvioitavaksi, hyväksytyn tutkielman toimittamisesta kauppakorkeakouluun ja opinnäytetyön toimittamisesta kirjastoon.
Aineopintojen seminaarityön arvostelukriteerit
Aineopintojen seminaarityön arvostelussa käytettävät kriteerit (pdf)
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa hyväksytyt pro gradu -tutkielmat
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa ja sen edeltäjissä (taloustieteen laitos, taloustieteellinen osasto ja taloustieteiden tiedekunta) hyväksytyt pro gradu -tutkielmat
Maturiteetti
Ohjeita maturiteettikirjoitukseen, maturiteetin tekoon sekä tarkastamiseen ja arviointiin.
Ohjeita aineopintojen seminaarin suorittamiseen
Mallipohja aineopintojen seminaarityöhön. Ohjeita aineopintojen seminaarin suorittamiseen. Älä plagioi -ohjeistus.
Ohjeita pro gradu -tutkielman tekoon
Ohjeita pro gradu -tutkielman tekoon, gradumallipohja. Älä plagioi -ohjeistus.
Opinnäytetöiden tiivistelmämalli
Aineopintojen seminaarityön ja pro gradu -tutkielman tiivistelmämalli (doc)
Pro gradu -tutkielman arvostelukriteerit ja -lomake
Pro gradu -tutkielman arvostelussa käytettävät kriteerit (pdf), uusi arvosteluasteikko on otettu käyttöön 1.8.2010 alkaen. Päivitys hyväksytty Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvostossa 20.10.2015.

Opintojen arviointi ja suoritusten tulokset

Aineopintojen seminaarityön arvostelukriteerit
Aineopintojen seminaarityön arvostelussa käytettävät kriteerit (pdf)
Opintojen arviointi
Opintojen arviointiasteikko kauppakorkeakoulussa.
Pro gradu -tutkielman arvostelukriteerit ja -lomake
Pro gradu -tutkielman arvostelussa käytettävät kriteerit (pdf), uusi arvosteluasteikko on otettu käyttöön 1.8.2010 alkaen. Päivitys hyväksytty Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvostossa 20.10.2015.

Opiskelun pelisäännöt

Opiskelun pelisäännöt
Opiskelun pelisäännöt, jotka JSBE:n OmaOpettajat ovat luoneet 18.6.2012 ja muokanneet 28.5.2013

Palautteet

Palautejärjestelmä
Kauppakorkeakoulun palautejärjestelmä, parhaat palautekäytänteet oppiaineittain
Palautteen antaminen
Yleisiä ohjeita palautteen antamiseen

Sivuaineopinnot

Jyväskylän yliopiston sivuaineet
Sivuaineportaalista löydät listauksen tiedekunnittain opintokokonaisuuksista, jotka ovat suoritettavissa sivuaineena. Osa sivuainekokonaisuuksista on täysin vapaasti suoritettavissa, osaan voi olla sivuainehaku (kerran tai kaksi kertaa vuodessa).
Kauppakorkeakoulun opintokokonaisuudet sivuaineena
Sivuaineena saatavilla olevat kauppakorkeakoulun opintokokonaisuudet ja opintokokonaisuuksiin sisältyvät opintojaksot 2013-2016 ja 2016-2017 sekä 2017-20
Sivuaineopas
Jyväskylän yliopiston sivuaineopas: sivuaineiden valinta, sivuaineopintojen suunnittelu

Suoritusmuodot

Kirjallisia suoritusmuotoja
Ohjeita kirjallisten töiden tekoon
Tenttilista
Kauppakorkeakoulun tenttilista

Valmistuminen

Tutkinnon anominen
Tutkinnon anomiskäytäntö kauppakorkeakoulussa