Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Opiskelu kauppakorkeakoulussa

Opintoihin liittyviä käytännön ohjeita - JSBE eTapio-sivut
Tässä osiossa…

Eettiset ohjeet

Plagiointi
Seuraamukset plagiointitapauksissa

Ilmoittautumiskäytännöt

Kursseille ilmoittautuminen
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kontaktiopetuskursseille ilmoittautuminen Korpissa
Tenttiin ilmoittautuminen
Ilmoittautumiskäytäntö Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tentteihin Korpissa
Tiedoksi tenttijöille
Ohjeita tenttiin ilmoittautumisesta ja tenttitilaisuudesta

Korvaavuudet

Korvaavuudet
Jos opiskelijalla on aikaisempia tai muualla suoritettuja opintoja, voi hän hakemuksesta saada korvattua näillä opinnoilla vastaavan sisältöisiä oppiaineen opintojaksoja, tai ne voidaan hyväksyä valinnaisina suorituksina.

Opinnäytetyöt ja maturiteetti

Aineopintojen seminaarityön arvostelukriteerit
Aineopintojen seminaarityön arvostelussa käytettävät kriteerit (pdf)
Maturiteetti
Ohjeita maturiteettikirjoitukseen, maturiteetin tekoon sekä tarkastamiseen ja arviointiin.
Ohjeita aineopintojen seminaarin suorittamiseen
Mallipohja aineopintojen seminaarityöhön. Ohjeita aineopintojen seminaarin suorittamiseen.
Ohjeita pro gradu -tutkielman tekoon
Ohjeita pro gradu -tutkielman tekoon, gradumallipohja. Ohjeistukset tulevat voimaan 1.1.2016 alkaen.
Opinnäytetöiden tiivistelmämalli
Aineopintojen seminaarityön ja pro gradu -tutkielman tiivistelmämalli (doc)
Pro gradu -tutkielman arvostelukriteerit ja -lomake
Pro gradu -tutkielman arvostelussa käytettävät kriteerit (pdf), uusi arvosteluasteikko on otettu käyttöön 1.8.2010 alkaen. Päivitys hyväksytty Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvostossa 20.10.2015.
Pro gradu -töiden palautuskäytäntö
Ohjeet pro gradu -töiden palautuskäytännöstä arvioitavaksi, hyväksytyn tutkielman toimittamisesta kauppakorkeakouluun ja opinnäytetyön toimittamisesta kirjastoon.

Opintojen arviointi ja suoritusten tulokset

Aineopintojen seminaarityön arvostelukriteerit
Aineopintojen seminaarityön arvostelussa käytettävät kriteerit (pdf)
Opintojen arviointi
Opintojen arviointiasteikko kauppakorkeakoulussa.
Pro gradu -tutkielman arvostelukriteerit ja -lomake
Pro gradu -tutkielman arvostelussa käytettävät kriteerit (pdf), uusi arvosteluasteikko on otettu käyttöön 1.8.2010 alkaen. Päivitys hyväksytty Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvostossa 20.10.2015.

Opiskelun pelisäännöt

Opiskelun pelisäännöt
Opiskelun pelisäännöt, jotka JSBE:n OmaOpettajat ovat luoneet 18.6.2012 ja muokanneet 28.5.2013

Palautteet

Palautejärjestelmä
Kauppakorkeakoulun palautejärjestelmä, parhaat palautekäytänteet oppiaineittain
Palautteen antaminen
Yleisiä ohjeita palautteen antamiseen

Sivuaineopinnot

Jyväskylän yliopiston vapaat sivuaineet
Listaus tiedekunnittain opintokokonaisuuksista, jotka on suoritettavissa sivuaineena ilman erillistä sivuainehakua.
Kuinka haen opinto-oikeutta sivuaineeseen?
Opintokokonaisuudet sivuaineena
Sivuaineena saatavilla olevat kauppakorkeakoulun opintokokonaisuudet ja opintokokonaisuuksiin sisältyvät opintojaksot 2013-2016
Sivuainehaku
Sivuaineopinto-oikeudet kauppakorkeakoulussa.
Sivuaineoikeudet
Kauppakorkeakoulussa saatavilla olevat sivuainekokonaisuudet ja kokonaisuuksien opinto-oikeudet 1.8.2013 alkaen.
Sivuaineopas
Jyväskylän yliopiston sivuaineopas: sivuaineiden valinta, sivuaineopintojen suunnittelu

Suoritusmuodot

Kirjallisia suoritusmuotoja
Ohjeita kirjallisten töiden tekoon
Projektiopinnot
Projekteista opintopisteitä
Tenttilista
Kauppakorkeakoulun tenttilista

Valmistuminen

Tutkinnon anominen
Tutkinnon anomiskäytäntö kauppakorkeakoulussa