Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnot, opintokokonaisuudet ja opintojaksot

Opintoihin liittyviä käytännön ohjeita
Tässä osiossa…

Opetussuunnitelmien vastaavuudet

Opintojaksojen vastaavuudet opintokokonaisuuksittain
2005–2008 ja 2008–2010 opetussuunnitelmien opintojaksovastaavuudet opintokokonaisuuksittain
Opintojaksojen vastaavuudet oppiaineittain
2010-2013 ja 2013-2016 opetussuunnitelmien opintojaksovastaavuudet oppiaineittain
Opintojaksovastaavuudet
2005–2008 ja 2008–2010 opetussuunnitelmien opintojaksovastaavuudet opintojaksoittain

Opintojaksot

Opintojaksokuvaukset
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opintojaksojen opintojaksokuvaukset 2013-2016

Opintokokonaisuudet

Kauppakorkeakoulun opintokokonaisuudet sivuaineena
Sivuaineena saatavilla olevat kauppakorkeakoulun opintokokonaisuudet ja opintokokonaisuuksiin sisältyvät opintojaksot 2013-2016 ja 2016-2017 sekä 2017-20
Mikä on opintokokonaisuus?
Miten opintokokonaisuuden arvostelua ja koontia haetaan?
Miten opintokokonaisuudet arvostellaan?

Tutkinnot

Kandidaatin tutkinto
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkintorakenne
Kauppakorkeakoulun pääaineopiskelijoiden sivuaineet
OPSin 2013-17 mukaiset sivuaineet kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa
Kieli- ja viestintäopintovaatimukset
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kieli- ja viestintäopintovaatimukset
Maisterin tutkinto
Kauppatieteiden maisterin tutkinnon tutkintorakenne