Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Perustutkinnot

Kauppakorkeakoulun siirtymäsäännökset
Vastaavuustaulukko - 2010-13 ja 2013-16 opetussuunnitelmien vastaavuudet


Kauppatieteellisen koulutusalan tutkinnot

Kauppatieteiden kandidaatti (KTK)
Kauppatieteiden maisteri (KTM)

Opinnot koostuvat 180 opintopisteen alemmasta korkeakoulututkinnosta kauppatieteiden kandidaatti (KTK) sekä sen päälle rakentuvasta 120 opintopisteen ylemmästä korkeakoulututkinnosta kauppatieteiden maisteri (KTM).

Perustutkintojen rakenne

Kauppatieteiden kandidaatti (KTK)

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon johtavat pääaineet ovat:

  • Taloustiede
  • Johtaminen
  • Laskenta­toimi
  • Markkinointi

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op


TaloustiedeYrityksen taloustieteet
Yleisopinnot 37 op
45 op
Pääaineen
perus- ja aineopinnot
82 op

min. 87  op (johtaminen ja markkinointi)/

min. 102 op (laskentatoimi)

Kieli- ja viestintäopinnot
16 op
20 op
Sivuaine- ja muut opinnot 45 op
min. 25 op*

* Ylimääräisiä sivuaineopintoja, pääaineen opintoja tai muita opintoja on suoritettava niin paljon, että tutkinnon minimilaajuus 180 op tulee täyteen.

Kauppatieteiden maisteri (KTM)

Kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavat pääaineet ovat:

  • Taloustiede
  • Johtaminen
  • Laskenta­toimi
  • Markkinointi
  • Yrittäjyys
  • Yritysten ympäristöjohtaminen

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op


TaloustiedeYrityksen taloustieteet
Pääaineen
syventävät opinnot
91 op
80 op
Kieli- ja viestintäopinnot 4 op 20 op *
Sivuaine- ja muut opinnot
25 op
20 op

* poikkeuksena yrityksen taloustieteen puolella yrittäjyys: 10 op kieli- ja viestintäopintoja + 10 op yleisopintoja

Tarkemmat pääaineen vaatimusten mukaiset tutkintojen sisällöt löytyvät kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto kansainvälisissä maisteriohjelmissa

Kauppatieteellisiä tutkintoja voi suorittaa myöskin informaatioteknologian tiedeku­n­nassa. Tutkinto-oikeus on kuitenkin tiedekuntakohtainen.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnan ohjeet ja aikataulut

Valmistuminen

StudentLife

greypinstr

 

Tänään

18. marraskuuta 2017, viikko 46, Tenho, Jousia. (*)

Yhteystietohaku
JSBE Sosiaalisessa mediassa

Facebook logo     

YouTube

Yliopistoportaalit

Uno

Isa

Wolmar