Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

sivuainekuva

Työnantajat arvostavat talousosaamista ja yritysmaailman tuntemusta.

Vapaasti valittavat opinnot kauppakorkeakoulussa

Kauppakorkeakoulussa on useita perus- ja aineopintotasoisia opintokokonaisuuksia, jotka ovat Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien perustutkinto-opiskelijoiden vapaasti suoritettavissa.

Vapaasti suoritettavat kauppakorkeakoulun erilliset opintokokonaisuudet on koottu Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmasivulle sekä Jyväskylän yliopiston Valinnaisten opintojen portaaliin.

Vaikka kokonaisuudet ovat kaikille vapaita, niin kokonaisuuksiin kuuluville opintojaksoille ilmoittautumisessa voidaan tarpeen vaatiessa ottaa käyttöön jonotusjärjestelmä, jolla pyritään varmistamaan jakson ensisijaisiin kohderyhmiin kuuluvien opiskelijoiden pääsy kurssille. Ensisijaisiin kohderyhmiin voivat kuulua esim. kauppakorkeakoulun pääaineopiskelijat.

Tämänhetkisen työpaikan kannalta valitsisin sivuaineeksi taloustieteen, jos pystyisin vielä asiaa muuttamaan.
Anna-Mari, kasvatustieteet, henkilöstöjohtaja

Perusopintotasoiset kokonaisuudet

 • Taloustieteen perusopinnot (26 op)
 • Rahoituksen opintokokonaisuus (25 op)
 • Liiketoimintaosaamisen perusteet (25-28 op) TAI
  Basic Business Studies (25-28 op)
 • Henkilöstöjohtamisen perusopinnot (27 op)
 • Yrittäjyyden perusopinnot (25 op)
 • Kauppaoikeuden perusopinnot (25 op)

Kauppatieteellisen alan verkosto-opintoina:

 • Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LITO) (25-40 op)

Aineopintotasoiset opintokokonaisuudet

Kaupalliset aineet ovat tukeneet hyvin viestinnän opintoja ja tarjonneet mahdollisuuden päästä soveltamaan omaa osaamista jo opiskeluaikana.
Stiina, puheviestintä, tiedottaja

Seuraavat aineopintotasoiset opintokokonaisuudet ja aineopinnot ovat vapaita, jos opintoja edeltävät perusopinnot on suoritettu vähintään arvosanalla 3 eli H eli Hyvä.

 • Taloustieteen aineopinnot (35 op)
 • Johtamisen opintokokonaisuus (26 op) TAI
  Johtamisen
  aineopinnot (36 op)
 • Laskentatoimen opintokokonaisuus (25 op) TAI Laskentatoimen aineopinnot (37 op)
 • Markkinoinnin opintokokonaisuus (26 op) TAI
  Markkinoinnin aineopinnot (36-38 op)
 • Kauppaoikeuden aineopinnot (35 op)

 

   StudentLife

   greypinstr

    

   Tänään

   20. marraskuuta 2017, viikko 47, Jalmari, Jari. (*)

   Yhteystietohaku
   JSBE Sosiaalisessa mediassa

   Facebook logo     

   YouTube

   Yliopistoportaalit

   Uno

   Isa

   Wolmar