Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätietoa opetussuunnitelmamuutoksesta 2017-2020

Kauppakorkeakoulun uusi opetussuunnitelma (OPS) vuosille 2017-2020 on astunut voimaan 1.8.2017.  Kaikkien kauppakorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat vuosille 2017-2020 on koottu yliopiston yhteiselle sivustolle: https://www.jyu.fi/ops/fi/jsbe

Vanhan OPSin (2013-2017) mukaisesti KTK- ja KTM -tutkinnot voi suorittaa 31.7.2020 mennessä. 1.8.2017 aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkinnot vain uuden OPSin 2017-2020 mukaisesti.

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittanut opiskelija voi halutessaan siirtyä suorittamaan uuden OPSin mukaista KTK- tai KTM -tutkinto-ohjelmaa. Ilmoita kirjallisesti siirtymisestäsi linkistä löytyvällä Opiskeluoikeuden muutoshakemus. Hakemus siirtyä suorittamaan tutkintoa tutkinto-ohjelmassa (docx) -lomakkeella: https://opiskelu.jyu.fi/fi/ohjeet/lomakkeet

Huom. jos KTM-vaiheessa siirryt uuden OPSin mukaiseen tutkinto-ohjelmaan, ilmoita siitä kirjallisesti em. lomakkeella!

Vanhojen opetussuunnitelmien mukaisia opintojaksoja suoritetaan voimassa olevan opetusohjelman mukaisesti. Huom. kaikkien opintojaksojen koodit ja osin kurssien nimetkin ovat muuttuneet 1.8.2017 alkaen. Uuden ja vanhan opetussuunnitelman opintojaksojen vastaavuudet löytyvät vastaavuustaulukosta: https://www.jyu.fi/jsbe/opiskelu/opetus/vastaavuustaulukot-2013-2016-ja-2017-2020

Merkittävin muutos KTK-tutkintorakenteessa on uusimuotoiset viestintä- ja kieliopinnot. Jos et ole vielä aloittanut kotimaisten kielten ja ensimmäisen vieraan kielen opintoja, voit harkita suoritatko KTK-tutkinnon uuden OPSin mukaan. Silloin myös viestintä- ja kieliopinnot suoritetaan uuden OPSin mukaisesti.

KTM-tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot ovat edelleen vanhamuotoisia kielikeskuksen erilliskursseja. Viestintä- ja kieliopintovaatimuksiin ei ole tullut muutoksia. Lisätietoja KTK- ja KTM -tutkintojen viestintä- ja kieliopintovaatimuksista löydät: https://kielikeskus.jyu.fi/ohjeita-neuvoja/kk

Opintosuunnittain (ent. oppiaineet) on koottu keskeiset uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset yleisten opintojen ja oppiaineiden opintojaksojen osalta: https://www.jyu.fi/jsbe/opiskelu/opetus/ops-muutokset2017

Vapaavalintaisia opintoja tai erillisiä opintokokonaisuuksia (ent. sivuaineita) tarjotaan edelleen taloustieteessä, laskentatoimessa, markkinoinnissa ja johtamisessa. Lisäksi opetustarjonnassa on erilliset opintokokonaisuudet henkilöstöjohtamisesta, kauppaoikeudesta, rahoituksesta sekä yrittäjyydestä. Huom. viestinnän johtamisesta ei ole tarjolla erillistä opintokokonaisuutta.

Lisätietoja: https://www.jyu.fi/ops/fi/jsbe/kauppakorkeakoulun-erilliset-opintokokonaisuudet ja valinnaisten opintojen portaali https://www.jyu.fi/sivuaineet/

Jos sinulle heräsi kysymyksiä opinnoistasi, ota yhteyttä JSBE:n koulutussuunnittelijoihin opintoasiat-jsbe@jyu.fi - osoitteeseen.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,

StudentLife

greypinstr

 

Tänään

19. lokakuuta 2017, viikko 42, Uljas. (*)

Yhteystietohaku
JSBE Sosiaalisessa mediassa

Facebook logo     

YouTube

Yliopistoportaalit

Uno

Isa

Wolmar