Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suorittamisesta

Infoa viestintä- ja kieliopintojen suorittamisesta silloin, kun osa kursseista on jo suoritettu vanhan opsin 2013-17

Tässä kielikeskukselta saatua lisätietoa viestintä- ja kieliopintojen suorittamisesta silloin, kun osa kursseista on jo suoritettu vanhan opsin 2013-16 mukaan (kielikeskus käyttää vanhasta opsista nimitystä nykymuotoiset kurssit).

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet osia viekie-opinnoista (esim. yhden englannin kurssin) muualla esim. avoimessa yliopistossa tai toisessa yliopistossa, ohjataan nykymuotoisille kursseille (eli opiskelu vanhan opsin 2013-17 mukaan).

Puolestaan sellaiset opiskelijat, joilta puuttuvat viekie-opinnot kokonaan, mutta jotka ovat opiskelleet kauppatieteitä jossain muualla, voivat osallistua joko uvk-opintoihin tai mennä nykymuotoisille kursseille.  Nykymuotoisille kursseille opiskelijan kannattaa osallistua silloin, kun hänellä on paljon kauppatieteiden opintoja valmiina eli kandi valmistuu yhden tai kahden vuoden opiskelun jälkeen. Jos aiempia kauppatieteen opintoja on vähän ja kandin teko sijoittuu kolmanteen vuoteen, niin silloin opiskelijan kannattaa tulla uusimuotoisiin viestintä- ja kieliopintoihin (UVK).

UVK-opintojen toteutus etenee siten, että ensi vuonna toteutetaan XYHT1001 Monikielinen vuorovaikutus ja seuraavana XYHT1002 Tutkimusviestintä.  Menee siis kolme vuotta ennen kuin meillä on kaikki UVK-opintojaksot tarjolla.

Jos on lisäohjauksen tarvetta, niin opiskelija voi ottaa yhteyttä Ulla Lautiaiseen, joka vastaa korvaavuuksista ja voi konsultoida kielikeskuksen opettajia muissa tapauksissa.

 

Lisätietoja:
Suunnittelija Ulla Lautiainen
Kielikeskus

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,

StudentLife

greypinstr

 

Tänään

24. lokakuuta 2017, viikko 43, Asmo. (*)

Yhteystietohaku
JSBE Sosiaalisessa mediassa

Facebook logo     

YouTube

Yliopistoportaalit

Uno

Isa

Wolmar