Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun julkaisuja

N:o 209/17 Terhi-Anna Wilska & Sanna-Mari Kuoppamäki (edit.): Varttuneet kuluttajat, digitalisoituva arki ja kulutusympäristöjen muutos : digi 50+ -hankkeen loppuraportti
Julkaisun www-osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7101-4
ISBN 978-951-39-7101-4 (verkkoj.)

N:o 208/15 Jussi Nyrhinen & Sami Tantarimäki & Mika Skippari & Outi Uusitalo & Janne Koivisto: Kauppa asuinalueen keskuksena. Kyläkaupasta yksityisten ja julkisten palveluiden käyttöliittymä –hankkeen loppuraportti.
Julkaisun www-osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6186-2
ISBN  978-951-39-6186-2 (verkkoj.)                                             

N:o 207/14 Kari Itkonen & Tarja Niemelä & Esa Storhammar: Keski-Suomen ja sen lähialueiden väestö- ja työpaikkakehitys vuosina 2007-2012: seutukunnittainen tarkastelu.
Julkaisun www-osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6027-8
ISBN 978-951-39-6027-8 (verkkoj.)

N:o 206/14 Sari Hämäläinen & Iris Karvonen & Minttu Laukkanen (toim.): Teollisuuden uudet verkostomaiset toimintamallit materiaalitehokkuuden ja kestävän kilpailukyvyn edistäjinä – Kehityspolku kohti uusia toimintatapoja.
Julkaisun www-osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6026-1   
ISBN 978-951-39-6029-1 (verkkoj.)

N:o 205/14 Tarja Niemelä & Kari Itkonen (toim.): Kokeiluista liiketoimintaa. Yrittäjämäisiä kokeiluja ja katsauksia maaseudun elinkeinorakenteen ja työllistävyyden parantamiseen.
Julkaisun www-osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5754-4
ISBN 978-951-39-5753-7 (nid.)           ISBN 978-951-39-5754-4 (verkkoj.)    ilmainen

N:o 204/14 Tarja Niemelä: Yritysrahoituksen neuvontapalveluiden laatu.
Julkaisun www-osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5747-6
ISBN 978-951-39-5746-9 (nid.)            ISBN 978-951-39-5747-6 (verkkoj.)   ilmainen

N:o 203/14 Tarja Niemelä & Miia Vasama: Kyläkaupan palveluiden laatu asiakkaiden näkökulmasta. Julkaisun www-osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5672-1
ISBN 978-951-39-5671-4 (nid.)            ISBN 978-951-39-5972-1 (verkkoj.)   ilmainen

N:o 202/14 Tarja Niemelä & Miia Vasama: Nuorten ajatuksia maaseudulla asumisesta. Julkaisun www-osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5670-7
ISBN 978-951-39-5669-1 (nid.)            ISBN 978-981-39-5670-7 (verkkoj.)   ilmainen

N:o 201/14 Kari Itkonen & Esa Storhammar: Keski-Suomen maaseudun kehittävän arvioinnin malli - vaihe 1: tarpeet, organisointi ja arviointikehikko. Julkaisun www-osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5640-0
ISBN 978-951-39-5640-0 (verkkoj.)

N:o 200/14 Esa Storhammar & Kirsi Mukkala: Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa. Julkaisun www-osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5639-4
ISBN 978-951-39-5639-4 (verkkoj.)

N:o199/13 Tarja Niemelä & Miia Vasama: Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomu-tuotantoon siirtymisestä. Verkkoversio osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5572-4
ISBN 978-951-39-5571-7 (nid.)            ISBN 978-951-39-5572-4 (verkkoj.)

N:o 198/13 Tero Tuomas Kokko: Valta ja manipulaation organisaatiossa: Tarkastelussa kunta-alan johtamisen haasteet. Julkaisun www-osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5545-8
ISBN 978-951-39-5545-8 (verkkoj.)

N:o 197/13 Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto & Liinamaaria Hakola: Digitaalisen markkinoinnin koulutusmalli pk-yrityksille. Verkkojulkaisu osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5536-6
ISBN 978-951-39-5535-9 (nid.)
ISBN 978-951-39-5536-6 (verkkojulkaisu)

N:o 196/13 Wilska Terhi-Anna & Nyrhinen Jussi (toim.): Kuluttajat ja tulevaisuuden erikoiskauppa: ERIKA 2020 –hankkeen loppuraportti. Verkkojulkaisu osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5516-8
ISBN 978-951-39-5515-1 (nid.)
ISBN 978-951-39-5516-8 (verkkojulkaisu)

N:o 195/13 Tarja Niemelä & Miia Vasama: Tutkimusraportti luomutuotannon kehitysnäkymistä Keski-Suomessa - luomutuottajien näkökulma (verkkoversio osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5510-6)
ISBN 978-951-39-5509-0 (nid.)                                                                                  
ISBN 978-951-39-5510-6 (verkkojulkaisu)                                     ei myynnissä

N:o 194/2013 Jukka Pellinen & Marko Järvenpää & Jaana Latvanen: KULTAHIPPUJA LASKENTATOIMEN TAKAMAILTA, professori Aila Virtanen 60 vuotta (verkkoversio osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5345-4)
ISBN (painettu julkaisu) 978-951-39-5344-7
ISBN (verkkojulkaisu) 978-951-39-5345-4                                     ei myynnissä

N:o 193/2013 Tiina Jokinen: Case: Ammattikorkeakoulun yrityslähtöisen opetussuunnitelman käyttöönoton kuvaus ja toimintamallin kehittäminen: yrittäjämäisten valmiuksien lisääminen projektioppimisella (julkaisu vain verkossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5260-0)
ISBN 978-951-39-5260-0                                                               ei myynnissä

N:o 192/2013 Tiina Onkila & Marileena Koskela & Kristiina Joensuu & Marjo Siltaoja & Stefan Baumeister & Nina Aarras & Hanna-Leena Pesonen & Piia Nurmi: Yritys tuottaa – sidosryhmät käyttävät? WINCSR-hankkeen tuloksia yritysvastuutiedon tuottamisesta ja käyttämisestä.
(verkkoversio osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5243-3)
ISBN 978-951-39-5242-6 (verkkojulkaisu 978-951-39-5243-3)

N:o 191/2013 Tarja Niemelä (toim.): Uudistuva yrittäjyys maaseudulla. Esseitä resurssiviisaasta maaseudusta. (verkkoversio osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5154-2)
ISBN 978-951-39-5153-5 (verkkojulkaisu 978-951-39-5154-2)      ei myynnissä

N:o 190/2012 Aarne Töllinen & Heikki Karjaluoto: Mobiililaitteet teollisuusyritysten myyntityössä – tutkimusraportti. (verkkoversio osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5084-2)
ISBN 978-951-39-4983-9 (verkkojulkaisu 978-951-39-5084-2)      9,00 €

N:o 189/2012 Lipiäinen Heini & Karjaluoto Heikki: Digitaalinen markkinointi keskisuomalaisissa yrityksissä – tutkimusraportt. (verkkoversio osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4939-6)
ISBN 978-951-39-4938-9 (verkkojulkaisu 978-951-39-4939-6)      9,00 €

N:o 188/2012 Raili Kiviranta: Työurat asiantuntijaorganisaatiossa: laadullinen tutkimus työuralla vaikuttavista tekijöistä (verkkoversio osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4805-4)
ISBN 978-951-39-4804-7                                                              20,00 €

N:o 187/2012 Tarja Niemelä (toim.): UUDISTUVA YRITTÄJYYS MAASEUDULLA Esseitä ja esimerkkejä (verkkoversio osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4793-4)
ISBN 978-951-39-4792-7                                                              ei myynnissä

N:o 186/2012 Tarja Niemelä & Heikki Karjaluoto & Aarne Töllinen: Maatilayritysbarometri -tutkimusraportti (verkkoversio osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4735-4 )
ISBN 978-951-39-4734-7                                                              ei myynnissä

N:o 185/2012 Tarja Niemelä & Heikki Karjaluoto: Monialainen yritystoiminta Keski-Suomen maatiloilla vuosina 2005-2012 (verkkoversio osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4733-0)
ISBN 978-951-39-4732-3                                                              ei myynnissä

N:o 184/2012 Tarja Niemelä & Heikki Karjaluoto & Aarne Töllinen: Monialainen yritystoiminta Keski-Suomen maatiloilla - tutkimusraportti (verkkoversio osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4731-6)
ISBN 978-951-39-4730-9                                                              ei myynnissä

N:o 183/2011 Heikki Karjaluoto & Aarne Töllinen & Antti Tenhunen & Matti Leppäniemi: Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - Tutkimusraportti (verkkoversio osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4592-3)
ISBN 978-951-39-4591-6                                                              ei myynnissä

N:o 182/11 Sofia Kauko-Valli & Annika Saarikoski & Reija Häkkinen (toim.): Positiivinen psykologia yrittäjyydessä
ISBN 978-951-39-4325-7                                                              20,00 €

N:o 181/11 Liina Lehtonen & Outi Uusitalo: Pakkauksen arvo kilpailuedun lähteenä (verkkoversio osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4529-9)
ISBN 978-951-39-4288-5                                                              20,00 €

N:o 180/10 Virpi Malin: Ontto oppimispuhe – kriittisen johtamistutkimuksen näkökulma organisaatiossa oppimiseen   (lisensiaattitutkimus)  (pdf)                   
ISBN 978-951-39-4047-8                                                              16,00 €

N:o 179/10 Kari Karjalainen, Tytti Solankallio & Sofia Kauko-Valli (toim.): YRITTÄJÄN YSTÄVÄNÄ. Professori Hannu Niittykangas 60 vuotta
ISBN: 978-951-39-3982-3                                                             ilmainen

N:o 178/10 Luoma Jenni: Organisaatiomuutos ja muutosjohtaminen toimintatutkimuksena. (lisensiaatintutkimus)
ISBN: 978-951-39-3891-8                                                             loppu

N:o 177/09 Kauko-Valli Sofia & Niittykangas Hannu (toim.): Sosiaalinen yrittäjyys: näkökulmia ja tuloksia.
ISBN 978-951-39-3690-7                                                              11,63 €

N:o 176/09 Kansikas Juha & Kyrö Paula & Seikkula-Leino Jaana & Römer-Paakkanen Tarja (toim.): Yrittäjyyskasvatuksen muotoutuva maisema – Yrittäjyyskasvatuksen identiteettiä rakentamassa.
ISBN 978-951-39-3681-5                                                              loppu

N:o 175/09 Kansikas Juha & Tunkkari-Eskelinen Minna (toim.): Näkijä, kokija ja tekijä. Professori Matti Koiranen 60 vuotta.
ISBN 978-951-39-3587-0                                                              ilmainen

N:o 174/08 Auvinen Tommi: Narratiivinen näkökulma johtajuuteen. Tulkitseva tutkimus tarina-johtamisesta suomalaisen esimiestyön kontekstissa. (lisensiaatintutkimus)
ISBN 978-95-39-3414-9                                                                loppunut

N:o 173/08 Heikkilä Marikka & Heikkilä Jukka & Sajasalo Pasi: Ristivetoa. Tapaustutkimus suomalaisesta koneenrakennusverkostosta.
ISBN 978-951-39-3358-6                                                                9,90 €

N:o 172/08 Nevanperä Erkki & Kansikas Juha: Näkökulmia kansainväliseen yrittäjyyskasvatukseen: Tutkimus toisen asteen opiskelijoiden yrittäjyysasenteista.
ISBN 978-951-39-3309-8                                                                8,50 €

N:o 171/08 Kuhmonen Tuomas: Inhimillinen pääoma ja yrittäjyys – esimerkkinä maatilayritysten uuden liiketoiminnan käynnistäminen.
ISBN 978-951-39-3286-2                                                               25,00 €

N:o 170/07 Ekonen Marianne: Moninaiset urat – Narratiivinen tutkimus naisjohtajien urakehityksestä. (lisensiaatintutkimus)
ISBN 978-951-39-2949-7                                                               loppunut

N:o 169/07 Virtanen Aila (toim.): Taloustieteitä 40 vuotta – Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan historiaa.
ISBN 978-951-39-2935-0

N:o 168/07 Kuhmonen Tuomas & Kronström Katri & Niittykangas Hannu: Paikallinen työpaikka- kehitys ja elinkeinopolitiikka maaseutukunnissa – arvioita Keski-Suomesta.
ISBN 978-951-39-2929-9                                                                 6,70 €

N:o 167/07 Kuhmonen Tuomas & Keränen Reijo & Niittykangas Hannu: Pienyritysten uusi liiketoiminta ja kasvu – neuvonnan merkitys maatilayrityksissä.
ISBN 978-951-39-2928-2                                                                 6,70 €

N:o 166/07 Moilanen Raili (toim.): Ikäjohtaminen Sisä-Suomen verovirastossa – VeroExPertti-hanke 2005-2006.
ISBN 978-951-39-2852-0                                                               16,20 €

N:o 165/07 Kauko-Valli Sofia & Niittykangas Hannu (toim.): Liiketoiminnan jatkuvuus tarkastelun kohteena – Esimerkkinä Keuruun seutukunta.
ISBN 978-951-39-2838-4                                                               32,00 €

N:o 164/07 Halme Pinja: Mitä on ikäjohtaminen organisaatiossa? Eri-ikäisyys ja eri-ikäisten  johtaminen.  (lisensiaatintutkimus)
ISBN 978-951-39-2809-4                                                               loppunut

N:o 163/07 Martelius-Louniala Tiina: Naisjohtajien kokemuksia tunteista johtajuudessa. (lisensiaatintutkimus)
ISBN 978-951-39-2778-3                                                               21,00 €

N:o 162/07 Kuhmonen Tuomas: Suomen maatilayritysten kasvu 1996-2003.
ISBN 978-951-39-2773-8                                                               12,70 €

N:o 161/07 Laakoli Kari: Holististinen ihmiskäsitys johtajan toimintatilan ymmärtämisen lähtökohtana. (lisensiaatintutkimus)
ISBN 978-951-39-2769-1                                                               20,30 €

N:o 160/07 Kansikas Juha & Suoranta Mari: Yrittäjyyden tutkimus XXIII taloustutkijoiden kesäseminaarissa.
ISBN 978-951-39-2764-6                                                               15,40 €

N:o 159/07 Virtanen Aila: Kauppamiehen käytännöstä kansainväliseen kirjanpitoon. Kirjanpidon historia Suomessa 1862-2005.
ISBN 978-951-39-2752-3                                                               17,80 €

N:o 158/07 Kansikas Juha & Römer-Paakkanen Tarja (toim.): Perheyrityksen yhteiskuntavastuu ja omistajuus.
ISBN 978-951-39-2741-7                                                               34,00 €

N:o 157/07 Hiironen Marja-Liisa: Hoivayritykset kotona asuvien ikääntyvien toimintakyvyn tukena: Ikääntyvien näkökulma. (lisensiaatintutkimus)
ISBN 951-39-2679-6                                                                      16,50 €

N:o 156/06 Valli Eija & Niittykangas Hannu (toim.): Houkuttavaa tulevaisuutta rakentamassa - case Jämsänseutu.
ISBN 951-39-2671-0   20,00 €

N:o 155/06 Teittinen Henri: ERP rajakohteena johdon laskentatoimen innovaatioprosessissa. (lisensiaatintutkimus)
ISBN 951-39-2486-6    21,00 €

N:o 154/06 Virtainlahti Sanna: "Se on niin hiljaista, että eihän siitä voi puhua." Etnografinen tutkimus hiljaisesta tiedosta ja tietämyksestä tapausyrityksessä. (lisensiaatintutkimus)
ISBN 951-39-2435-1    loppunut

N:o 153/05 Puusa Anu: Organisaatio-identiteetin tarkastelu käsitetutkimuksena. (lisensiaatintutkimus)
ISBN 951-39-2380-0    loppunut

N:o 152/05 Niemelä Tarja & Lyytinen Sanna-Mari & Vesterinen Minna & Palmroth Aino & Jalkanen Maarit: Puheenvuoroja yrittäjyydestä maaseudulla
ISBN 951-39-2379-7    ilmainen

N:o 151/05 Meriläinen Tarja & Niemelä Tarja & Niittykangas Hannu: Rakennedynamiikan kääntöpuoli. Keski-Suomessa vuoden 2003 aikana lopettaneet yritykset.
ISBN 951-39-2322-3    ilmainen

N:o 150/05 Salminen Hanna: Eri-ikäisten sairaanhoitajien kehittymismahdollisuudet ja organisaatioon sitoutuminen. (lisensiaatintutkimus)
ISBN 951-39-2305-3   loppunut

N:o 149/05 Tohmo Timo: Suomen teollisuuden keskittyminen ja seutukuntien erikoistuminen 1975-2001.
ISBN 951-39-2304-5    22,00 €

N:o 148/05 Niemelä Tarja & Heikkilä Eeva & Meriläinen Tarja: Monialainen yritystoiminta Keski-Suomen maatiloilla.
ISBN 951-39-2214-6      19,00 €

N:o 147/05 Lumijärvi Aleksi: Energiaverotus ja suomalaisen paperi- ja massateollisuuden kilpailukyky 1990-luvulla – liiketaloudellinen näkökulma. (lisensiaatintutkimus)
ISBN 951-39-2199-9      21,00 €

N:o 146/05 Valli Eija & Niittykangas Hannu (toim.): Alueellisen kehityksen tulevaisuudenkuvat keskiössä Karstula.
ISBN 951-39-2193-X      loppunut

N:o 145/05 Lämsä Anna-Maija & Uusitalo Outi & Lämsä Ville (toim.): Yritysetiikan ja johtajuuden suuntia.
ISBN 951-39-2160-3      15,00 €

N:o 144/05 Heikkilä Mauri: Henkinen kasvu sisäisen yrittäjyyden perustana. (lisensiaatintutkimus)
ISBN 951-39-2090-9      loppunut

N:o 143/04 Leena Uski & Pekka Hassinen (toim.): Taloustieteellisiä puheenvuoroja.
ISBN 951-39-1955-2      loppunut

N:o 142/04 Valli Eija: ANXIETY AS A SELF-REPORTED PHENOMENON, Exploring Family Business Owner-entrepreneurs Quality of Life. (lisensiaatintutkimus)
ISBN 951-39-1912-9      loppunut

N:o 141/04 Ylinen Aulis: Pienyrittäjien oppimistarpeet sekä oppiminen heidän itsensä kokemana. (lisensiaatintutkimus)
ISBN 951-39-1879-3      loppunut

N:o 140/04 Rautiainen Antti: Kuntien suorituksen mittaus ja tuloksellisuuskäsitteistö: arviointi ja kehittäminen. (lisensiaatintutkimus)
ISBN 951-39-1862-9      18,00 €

N:o 139/04 Römer-Paakkanen Tarja: Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla.
ISBN 951-39-1769-X      15,00 €

N:o 138/03 Asp Erkki: Työntekijät, yritykset ja ammattiliitot.
ISBN 951-39-1560-3      20,00 €

N:o 137/03 Lämsä Anna-Maija (toim.): Näköaloja naisjohtajuuteen.
ISBN 951-39-1550-6      lopunut

N:o 136/03 Lintula Paavo: Ihmisten itselleen muodostama toimintatila organisaation ja sen jäsenten "arjen draaman" näyttämönä. Tulkitseva käsitetutkimus empiirisen tutkimuksen teo-reettisen viitekehyksen rakentamista varten. (lisensiaattityö)
ISBN 951-39-1491-7      loppunut

N:o 135/03 Vehkaperä Meri: Yrityksen yhteiskuntavastuu - vastuuta voittojen vuoksi?
(lisensiaattitutkielma)
ISBN 951-39-1482-8      loppunut

N:o 134/03 Niittykangas Hannu: Yrittäjä ja yrityksen toimintaympäristö.
ISBN 951-39-1477-1      25,70 €

N:o 133/02 Nokso-Koivisto Pekka: Julkiset toimijat verkostoitumisessa erilaisten verkostoaktivaattorien kokemina. (lisensiaattityö)
ISBN 951-39-1411-9      22,90 €

N:o 132/02 Kansikas Juha: Tuotepäälliköiden tehtävärakenteen heijastuminen sisäiseen yrittäjyyteen ja intuitiiviseen päätöksentekotyyliin kuuluviin tekijöihin. (lisensiaattityö)
ISBN 951-39-1408-9      22,20 €

N:o 131/02 Tohmo Timo: Kulttuuri ja aluetalous - vaikutukset ja käyttäjien kokema hyöty.
(lisensiaattityö)
ISBN 951-39-1306-6      22,62 €

N:o 130/02 Juvonen Marko: Yrittäjän kokemat riskit ja niihin varautuminen. (lisensiaattityö)
ISBN 951-39-1281-7      22,30 €

N:o 129/02 Hannu Tervo 50 vuotta - Kansantalous, aluekehitys, työmarkkinat. (toim. Jaakko Pehkonen & Tuomo Nenonen)
ISBN 951-39-1268-X      20,80 €

N:o 128/01 Kakkonen Marja-Liisa: Yrittäjien fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen työkyky. Kunto-katelomalla vuonna 1999 olleiden yrittäjien arviot omasta työkyvystään.
(lisensiaattityö)
ISBN 951-39-1142-X      20,18 €

N:o 127/01 Pyykkönen Ritva: Palvelukokemukset ja mielikuvat ammattikorkeakoulun brandipää-omana. Opiskelijoiden ja työyhteisöjen edustajien havaintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. (lisensiaattityö)
ISBN 951-39-1102-0      20,20 €

N:o 126/01 Tenhunen Marja-Liisa: Tilitoimistoyrittäjän professionaalinen kasvu Suomessa ja Norjassa.
ISBN 951-39-1079-2      18,50 €

N:o 125/01 Näsi Salme & Hokkanen Arja & Latvanen Jaana: Johdon laskentatoimen hyväksikäyttö ja kehittämistarpeet erilaisissa kunnallisissa toimintayksiköissä.
ISBN 951-39-1037-7      16,82 €

N:o 124/01 Lämsä Anna-Maija & Sajasalo Pasi (toim.): Tulkintoja organisaatioiden ja johtamisen muutossuunnista.
ISBN 951-39-0987-5      21,86 €

N:o 123/00 Paajanen Pekka: Yrittäjyyskasvattaja. Viitekehyksen ja tutkimusasetelman konstruointi yrittäjyyskasvatuksen tutkimiseksi ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan alalla.
(lisensiaattityö)
ISBN 951-39-0875-5      20,18 €

N:o 122/00 Kohvakka Johanna: Valtion liikekirjanpitouudistus - Tilivirastojen laskentatoimen informaation tuottajien ja käyttäjien näkemykset.
ISBN 951-39-0865-8      16,82 €

N:o 121/00 Järvi Pentti: Sisäinen markkinointi ja henkilöstön sitoutuminen päivittäistavarakaupan asiakkuusjohtamisessa.
ISBN 951-39-0760-0        8,41 €

N:o 120/00 Näsi Salme & Latvanen Jaana (toim.): Arkiajatuksia yliopistojen tulosohjauksesta ja ulkopuolisesta rahoituksesta.
ISBN 951-39-0737-6      16,82 €

N:o 119/99 Kyrö Paula: Yrittäjyys, talous ja kestävä kehitys.
ISBN 951-39-0635-3      16,82 €

N:o 118/99 Paljakka Mika: Sisäinen yrittäjyys ja oppiva organisaatio: Tapaustutkimus yhdessä yrityksessä; Käsitteellinen ja empiirinen analyysi. (lisensiaattityö)
ISBN 951-39-0623-X      23,55 €

N:o 117/99 Kinnunen Kari J.T.: Pankkisuhteen merkitys pienyrityksen rahoituksessa. (lisensiaattityö)
ISBN 951-39-0601-9      20,18 €

N:o 116/98 Kaija Häkkinen: Matematiikan peruskurssi.
ISBN 951-39-0391-5      opiskelijat 11,77 €/muut 20,18 €

N:o 115/98 Anna-Maija Lämsä: Hyötyä, velvollisuuksia ja johtajien kokemuksia henkilöstön irtisanomisesta. (lisensiaattityö)
ISBN 951-39-0365-6      23,55 €

N:o 114/98 Juha Näsi & Pasi Ranta & Pasi Sajasalo: Metsäteollisuuden megamuutos. Pelinäkö-kulmainen analyysi suomalaisen metsäteollisuuden kehkeytymisprosesseista vuosina 1985-1996.
ISBN 951-39-0342-7      23,55 €

N:o 113/98 Anna-Maria Uimonen: Nätti-Jussin uudet seikkailut. Suomalainen metsäteollisuus ympäristöpaineissa 1990-luvun Saksassa. (lisensiaattityö)
ISBN                               20,18 €

N:o 112/98 Kaija Häkkinen: Matematiikan propedeuttinen kurssi.
ISBN 951-39-0300-1      opiskelijat 10,93 € muut 16,82 €

N:o 111/98 Moisio Antti: Kuntien menot ja valtionavut: Paneeliaineiston analyysi (lisensiaattityö)
ISBN 951-39-0238-2      20,18 €

N:o 110/97 Esa Mangeloja: EMU, Suomi ja suhdanteet. (lisensiaattityö)
ISBN 951-39-0154-8      130,00 mk/21,86 €

N:o 109/97 Olavi Uusitalo & Kristian Möller: Critical Evaluation of the Dominant Design Theory - Proposition for new Operationalization.
ISBN 951-39-0145-9        60,00 mk/10,09 €

N:o 108/97 Kari Heimonen: Studies on Exchange Rate Determination and Currency Substitution.
ISBN 951-39-0144-0     100,00 mk/16,82 €

N:o 107/97 Kari Heimonen: Some Evidence on Dynamics of Exchange Rate within the Regime of Target Zone.
ISBN 951-39-0143-2     110,00 mk/18,50 €

N:o 106/97 Rauno Tamminen: Tarinoita laskentatoimesta.
ISBN 951-39-0103-3     100,00 mk/16,82 €

N:o 105/97 Anna-Maija Lämsä: Yrittäjyyteen oppiminen: Erään työelämän monimuotokoulutus-hankkeen tarkastelua oppijoiden kokemana.
ISSN 1455-156X
ISBN 951-34-0974-0       80,00 mk/13,46 €

N:o 104/96 Matti Estola: Kansantaloustieteen perusteet.
ISBN 951-34-0839-6      LOPPUNUT  Opiskelijat 145,00 mk/24,39 € muut 180,00 mk/30,29 €

N:o 103/96 Ville Hännikäinen & Juuso Rantala: Verotus, bensiinin kysyntä ja hinnankorotusten kohdentuminen.
ISBN 951-34-0801-6

N:o 102/96 Tuomo Nenonen & Jaakko Pehkonen (toim.): Antti Tanskanen 50 vuotta - kirjoituksia kansantaloudesta.
ISBN 951-34-0753-2      110,00 mk/18,50 €


 

greypinstr

 

Tänään

20. lokakuuta 2017, viikko 42, Kauno, Kasperi. (*)

Yhteystietohaku
JSBE Sosiaalisessa mediassa

Facebook logo     

YouTube

Yliopistoportaalit

Uno

Isa

Wolmar