Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

WORKING PAPER -SARJA (1997 - )

Nrosta 356/2009 alkaen Working Paper -sarja julkaistu ainoastaan sähköisenä.

 

N:o 384/2016  Päivi Patja, Iiris Aaltio, Minna Tunkkari-Eskelinen & Mari Suoranta: ABSTRAKTIT, Yrittäjyyskasvatuspäivät Jyväskylässä 13.-14.9.2016 / CONFERENCE ABSTRACTS, Entrepreneurship Education Conference in Jyväskylä 13th to 14th September 2016 (julkaisu www-osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6907-3)
ISBN 978-951-39-6907-3

N:o 383/2016  Mari Suoranta & Päivi Patja & Iiris Aaltio & Minna Tunkkari-Eskelinen (toim.): Yrittäjyyskasvatuspäivät 2016 Conference Proceedings. (julkaisu www-osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6906-6)
ISBN 978-951-39-6906-9

N:o 382/2016 Heikki Karjaluoto & Juha Munnukka: AMOS (SPSS) -ohjelman käyttöohje (versio SPSS AMOS 22.0) (julkaisu www-osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6727-7)
ISBN 978-951-39-6727-7

N:o 381/2014 Tarja Niemelä & Sofia Kauko-Valli: The Promise of Pop-Up Entrepreneurship Towards Temporality And Ambidexterity On Entrepreneuring (julkaisu www-osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5756-8)
ISBN 978-951-39-5756-8

N:o 380/2014 Tarja Niemelä & Sofia Kauko-Valli: Social Service Entrepreneurship As a Context for Entrepreneurial Acitivity (julkaisu www-osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5755-1)
ISBN 978-951-39-5755-1

N:o 379/2013 Anu Pynnönen: Diskurssianalyysi: Tapa tutkia, tulkita ja olla kriittinen (pdf)
ISBN 978-951-39-5471-0

N:o 378/2013 Kari Itkonen & Tarja Niemelä: Keski-Suomen kuntien työpaikkakehitys vuosina 2008 - 2012 ja kuntien nettomuutto vuosina 2010 - 2012 (pdf)
ISBN 978-951-39-5293-8

N:o 377/2013 Mikhail Nemilentsev: THE CONCEPT OF THE GOOD IN THE CONTEXT OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP CULTURE Entre-pology of Russian Family-Owned Businesses (pdf)
ISBN 978-981-39-5085-9

N:o 376/2013 Sari Savolainen: TYÖNTEKIJÖIDEN LUOTTAMUKSEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA (pdf)
ISBN 978-951-39-5073-6

N:o 375/2013 Sari Savolainen: THE THIRD DIMENSION OF CHANGES DURING FOB SUCCESSION: PSYCHOLOGICAL CHANGE (pdf)
ISBN 978-951-39-5072-9

N:o 374/2013 Mikhail Nemilentsev: GENERATIONAL VALUE SHIFT IN THE SINEBRYCHOFF FAMILY. A study of late-empire Russian capitalists (pdf)
ISBN 978-951-39-5071-2

N:o 373/2012 Kari Karjalainen & Tommi Auvinen: Narratiivisuus ja liiketaloustieteet. Näkökulmia yrittäjyyteen (pdf)
ISBN 978-951-39-4897-9

N:o 372/2012 Esa Storhammar & Kari Itkonen: Asumisneuvonta Jyväskylässä: toiminnan, tulosten ja vaikutusten arviointia (pdf)
ISBN 978-951-39-4770-5

N:o 371/2012 Minna Koivunen, Anna-Maija Lämsä & Suvi Heikkinen: Urasiirtymät muuttuvassa työelämässä - analyysi urasiirtymän käsitteestä (pdf)
ISBN 978-951-39-4663-0

N:o 370/2011 Jussi Nyrhinen, Terhi-Anna Wilska & Minna Leppälä: TULEVAISUUDEN KULUTTAJA Erika 2020 -hankkeen aineistonkuvaus ja tutkimusraportti (pdf)
ISBN 978-951-39-4486-5

N:o 369/2011 Hannu Niittykangas: ALUEELLINEN YRITTÄJYYS (pdf)
ISBN 978-951-39-4411-7

N:o 368/2011 Hannu Niittykangas: YRITTÄJYYDESTÄ JA YRITTÄJÄMÄISESTÄ TOIMINNASTA (pdf)
ISBN 978-951-39-4398-1

N:o 367/2010 Petri Böckerman & Mika Haapanen: THE EFFECT OF EDUCATION ON MIGRATION: EVIDENCE FROM SCHOOL REFORM (pdf)
ISBN: 978-951-39-4159-8

N:o 366/2010 Tommi Auvinen, Hannu Niittykangas & Tuomas Kuhmonen: YRITTÄJÄN SUBJEKTIIVINEN RATIONAALISUUS MEKANISTISTEN SELITYSMALLIEN MAAILMASSA: Esimerkkinä paikallinen kehittäminen (pdf)
ISBN: 978-951-39-4059-1

N:o 365/2010 Terhi Maczulskij: PUBLIC-PRIVATE SECTOR PAY GAPS OVER THE BUSINESS CYCLE (pdf)
ISBN: 978-951-39-4039-3

N:o 364/2010 Sanna-Mari Hynninen, Jari Ojala & Jaakko Pehkonen: TECHNOLOGICAL CHANGE, OCCUPATIONAL COMPOSITION, AND WAGE PREMIUMS: EVIDENCE FROM LINKED EMPLOYER-EMPLOYEE DATA (pdf)
ISBN 978-951-39-4038-6

N:o 363/2010 Tuomo Suhonen, Jaakko Pehkonen & Hannu Tervo: ESTIMATING REGIONAL DIFFERENCES IN RETURNS TO EDUCATION WHEN SCHOOLING AND LOCATION ARE DETERMINED ENDOGENOUSLY (pdf)
ISBN 978-951-39-3943-4

N:o 362/2010 Terhi Maczulskij & Jaakko Pehkonen: Public-private sector pay gaps by industry, quantile and gender (pdf)
ISBN 978-951-39-3896-3

N:o 361/2010 Sanna-Mari Hynninen & Terhi Maczulskij: The spot market and implicit contracts with high-skilled wages (pdf)
ISBN 978-951-39-3878-9

N:o 360/2009 Tommi Auvinen & Henri Teittinen: NÄKÖKULMIA JOHDON KONTROLLIIN: Ulkoista valvontaa ja subjektiivista tulkintaa  (pdf)
ISBN 978-951-39-3782-9

N:o 359/2009 Antti Rautiainen & Marko Järvenpää: BSC IN GOOD AND STONY MUNICIPAL GROUNDS  (pdf)
ISBN 978-951-39-3688-4

N:o 358/2009 Juha Kansikas, Kari Karjalainen, Tanja Kontinen & Tytti Solankallio (toim.): YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PUHEENVUOROJA: Kohti yrittäjyyden monimuotoista oppimista ja opettamista  (pdf)
ISBN 978-951-39-3682-2

N:o 357/2009 Monojit Chatterji, Terhi Maczulskij & Jaakko Pehkonen: Public-private sector pay gaps and centralized wage setting: Aggregate and industry data evidence.  (pdf)
ISBN 978-951-39-3661-7

N:o 356/2009 Marko Seppä & Mari Suoranta (toim.): Global Venture Lab – visio yliopistollisesta kasvuyritystoiminta-alustasta.
ISBN 978-951-39-3510-8

N:o 355/2009 Lappalainen Minna: Kotimaisen puunhankinnan tulevaisuuden liiketoimintamallit -tutkimushanke. Loppuraportti.  (pdf)
ISBN 978-951-39-3494-1

N:o 354/2008 Laakoli Kari: Julkiset hankinnat ja kokonaistaloudellinen edullisuus erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankintojen näkökulmasta.  (pdf)
ISBN 978-951-39-3396-8

N:o 353/2008 Helinä Laakkonen: Asymmetric News Effects on Exchange Rate Volatility.  (pdf)
ISBN 978-951-39-3367-8

N:o 352/2008 Hannu Niittykangas & Minna Säynätmäki: Tapayrittäjätkö toista maata?
ISBN 978-951-39-3342-5

N:o 351/2008 Suvi Välimäki, Anna-Maija Lämsä & Minna Hiillos: Millainen mies on menestyvän naisen takana? (pdf)
ISBN 978-951-39-3328-9

N:o 350/2008 Hannu Niittykangas, Sofia Kauko-Valli & Kati Laine: Novice and habitual entrepreneurs and entrepreneurial learning – a case of firm closure in Finland.
ISBN 978-951-39-3266-4     4,80 €

N:o 349/2008 Hannu Niittykangas & Jill Thomas: Family Business Identity among Business Closures.
ISBN 978-951-39-3243-5     5,35 €

N:o 348/2008 Minna Lappalainen: Kotimaisen puunhankinnan tulevaisuuden  liiketoiminta-mallit – tutkimushankkeen tulokset ajalta 2006-2008. (pdf)    
ISBN 978-951-39-3199-5     22,85 €

N:o 347/2007 Kari Heimonen & Juuso Vataja: The Real Euro-Dollar Exchange Rate and Equity Market.    
ISBN 978-951-39-3073-8     5,90 €

N:o 346/2007 Juha Kansikas, Tytti Puukko & Krista Elo-Pärssinen: Perheyritykset valmistautuvat tulevaisuuteen.  
ISBN 978-951-39-3060-8     5,20 €

N:o 345/2007 Kirsi Mukkala, Jari Ritsilä & Esa Storhammar: Regional copetitiveness in Finland from the Lisbon strategy perspective.    
ISBN 978-951-39-3020-2     4,50 €

N:o 344/2007 Heikki Karjaluoto: SPSS opas markkinatutkijoille. (pdf)   
ISBN 978-951-39-2992-3     8,80 €

N:o 343/2007 Heikki Karjaluoto & Jouni Juntunen: Lisrel opas v1.0. Johdatus rakenneyhtälö-mallien tekemiseen. (pdf)
ISBN 978-951-39-2966-4    4,70 €

N:o 342/2007 Hannu Niittykangas: Ajatuksia kiinnittymisestä yrittäjyyttä koskevaan keskusteluun.    
ISBN 978-951-39-2955-8     9,10 €

N:o 341/2007 Hannu Niittykangas, Sofia Kauko-Valli & Kati Laine: Yrittäjyys, oppiminen ja yrittäjämäinen oppiminen. Esimerkkinä lopettaneet yritykset.  
ISBN 978-951-39-2948-0     6,70 €

N:o 340/2007 Mika Haapanen & Hannu Tervo: Migration behaviour and duration of residence spells after education.
ISBN 978-951-39-2945-9    6,30 €

N:o 339/2007 Hannu Niittykangas & Sofia Kauko-Valli: Yrittäjäpolven vaihdos paikallisen kehittämisen kohteena.
ISBN 978-951-39-2919-0    6,40 €

N:o 338/2007 Juha Kansikas (toim.): Discussion Papers on Family Business and Ownership Research.
ISBN 978-951-39-2885-8  7,90 €

N:o 337/2007 Marko Seppä, Mari Suoranta & Mia Häkkinen (toim.): Kasvuyritystoiminta Keski-Suomessa. Teknologialiiketoiminnan opiskelijoiden näkökulma.
ISBN 978-951-39-2854-4  loppunut

N:o 336/2007 Sanna-Mari Hynninen: Composition of the job-seeker stock in labour market matching: a stochastic frontier approach.   (pdf)
ISBN 978-951-39-2845-2  6,84 €

N:o 335/2007 Jukka Lahtonen: Agglomeration Economies in Local Labour Markets.   (pdf)
ISBN 978-951-39-2830-8  2,76 €

N:o 334/2007 Jukka Lahtonen: Labour market model with heterogeneous jobseekers.   (pdf)
ISBN 978-951-39-2824-7  3,36 €

N:o 333/2007 Hannu Tervo & Mika Haapanen: The nature of self-employment: does gender matter?
ISBN 978-951-39-2803-2  5,50 €

N:o 332/2007 Anu Tokila: Do start-up grants affect self-employment duration? – Evidence from Finland.
ISBN 978-951-39-2800-1 7,50 €

N:o 331/2007 Arto Luoma & Jani Luoto: Is There Support for the Sticky Information Models in the Michigan Inflation Expectation Data?   (pdf)
ISBN 978-951-39-2774-5 4,40 €

N:o 330/2007 Juha Kansikas & Vesa Puhakka: Business Opportunity Discovery in Small Family Firms.
ISBN 978-951-39-2743-1 4,15 €

N:o 329/2006 Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen & Kerttu Jäntti & Tapani Lehto & Simo Orpana & Tytti Puukko: Sukupolvenvaihdos haastaa perheyritysten omistajuuden ja johtamisen. Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri 2006.
ISBN 951-39-2719-9 4,00 €

N:o 328/2006 Tuomas Puttonen: Naisten johtamisuriin vaikuttavat tekijät.
ISBN 951-39-2652-4 9,00 €

N:o 327/2006 Hannu Niittykangas & Eija Valli & Tarja Niemelä: Sarjayrittäjyyden jäljillä.
ISBN 951-39-2647-8 5,50 €

N:o 326/2006 Tuomas Kuhmonen & Hannu Niittykangas & Tarja Niemelä: Liiketoiminnan synty ja kasvuintentiot - esimerkkinä maatilojen pienyritystoiminta.
ISBN 951-39-2638-9 7,00 €

N:o 325/2006 Hannu Niittykangas & Tarja Niemelä: Portfolioyrittäjyys - esimerkkinä lopettaneet yritykset.
ISBN 951-39-2637-0 5,50 €

N:o 324/2006 Kari Heimonen: Interdependence of Euro and Dollar Demand.
ISBN 951-39-2636-2 7,00 €

N:o 323/2006 Tuomas Kuhmonen & Hannu Niittykangas & Tarja Niemelä: Aito lopettaminen, yrityskannan muutos ja yrittäjyyden jatkuvuus - evolutionäärinen näkökulma.
ISBN 951-39-2603-6 4,50 €

N:o 322/2006 Arto Luoma & Jani Luoto: The Aggregate Production Function of the Finnish Economy in the 20th Century.
ISBN 951-39-2591-9 4,00 €

N:o 321/2006 Hannu Niittykangas & Esa Storhammar & Seija Virkkala: Innovaatiot ja maaseutu. Taustalla vaikuttavien mekanismien erittelyä.
ISBN 951-39-2589-7 5,00 €

N:o 320/2006 Alena Hanzelkova & Juha Kansikas & Jan Krejci: Next Generation Capabilities in Responsible Ownership
ISBN 951-39-2553-6 5,00 €

N:o 319/2006 Kari Heimonen & Outi Uusitalo: Brand Level Evidence on the Impacts of Advertising on Beer Consumption.
ISBN 951-39-2496-3 6,00 €

N:o 318/2006 Juha Kansikas: Working Papers on Family Business Research 2004-2006.
ISBN 951-39-2487-4 8,00 €

N:o 317/2006 Juha Natunen & Tuomo Takala: Huomioita vallasta, johtajuudesta ja karismasta.
ISBN 951-39-2479-3 10,50 €

N:o 316/2006 Mika Haapanen & Hannu Tervo: Self-employment duration in urban and rural locations.
ISBN 951-39-2477-7 4,50 €

N:o 315/2006 Esa Mangeloja: Economic Analysis of Church Growth in Finland.
ISBN 951-39-2476-9 4,50 €

N:o 314/2006 Kari Heimonen: The Euro-Dollar Exchange Rate and Equity Flows.
ISBN 951-39-2468-8 5,30 €

N:o 313/2006 Kari Heimonen & Outi Uusitalo: Beer Market and Advertising Expenditures.
ISBN 951-39-2459-9 6,00 €

N:o 312/2006 Kirsi Kemppainen & Tuomo Takala: "Suuret suomalaiset" - suuruus, karisma ja johtajuus - diskurssiperspektiivistä tarkasteltuna.
ISBN 951-39-2432-7 6,30 €

N:o 311/2006 Monika von Bonsdorff & Sirpa Koponen & Hanna Salminen: Sairaanhoitajat ikääntyvässä työyhteisössä - koetut johtamiskäytännöt Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.
ISBN 951-39-2431-9 10,00 €

N:o 310/2006 Tatu Hirvonen & Esa Mangeloja: What Makes University Students Happy? A Finnish Follow-up Study.
ISBN 951-39-2425-4 5,20 €

N:o 309/2006 Esa Mangeloja & Jaakko Pehkonen: Prices, Income and Availability: Consumption of spirits, wine and beer in Finland, 1960-2004
ISBN 951-39-2424-6 5,20 €

N:o 308/2006 Marianne Ekonen: Narratiivisuus uratutkimuksen uudistajana.
ISBN 951-39-2417-3 4,50 €

N:o 307/2006 Arto Luoma & Jani Luoto: Efficient Two-Stage Analysis of Long-Run Economic Growth. ISBN 951-39-2413-0 5,00 €

N:o 306/2006 Jani Luoto: Infrastructure Capital and Endogenous Growth: Evidence from Finnish Data
ISBN 951-39-2412-2 5,50 €

N:o 305/2005 Pinja Halme: Näkökulmia ikäjohtamisen tutkimukseen - käsiteanalyysi.
ISBN 951-39-2345-2 5,00 €

N:o 304/2005 Tarja Niemelä & Hannu Niittykangas: Koulutus ohjaa yrittäjien valintoja. Esimerkkinä maatilat.
ISBN 951-39-2324-X 5,50 €

N:o 303/2005 Tarja Niemelä & Hannu Niittykangas: Maaseutu yritysympäristönä. Yrittäjien näkemysten erittelyä.
ISBN 951-39-2323-1 5,00 €

N:o 302/2005 Raili Moilanen: Eri-ikäisten työntekijöiden johtaminen - näkökulmia ikäjohtamiseen.
ISBN 951-39-2319-3 8,00 €

N:o 301/2005 Arto Luoma & Jani Luoto: Testing Bayesian Learning Model Using Actual Empirical Data on the General Public’s Inflation Expectations.
ISBN 951-39-2315-0 5,00 €

N:o 300/2005 Kirsi Mukkala: Knowledge spillovers – Mobility of highly educated workers within high technology sector in Finland.
ISBN 951-39-2306-1 5,00 €

N:o 299/2005 Anu Tokila & Mika Haapanen & Jari Ritsilä: Public subsidies as prerequisite for investment projects.
ISBN 951-39-2303-7 5,00 €

N:o 298/2005 Jan-Erik Antipin & Jani Luoto: Asymmetric Inflation Responses to Monetary Shock in EMU Area.
ISBN 951-39-2243-X 5,00 €

N:o 297/2005 Sanna-Mari Hynninen & Jukka Lahtonen: Does population density matter in the process of matching heterogeneous job seekers and vacancies?
ISBN 951-39-2215-4 5,50 €

N:o 296/2005 Sanna-Mari Hynninen: Heterogeneous job seekers in regional matching processes.
ISBN 951-39-2127-1 5,50 €

N:o 295/2005 Tatu Hirvonen & Esa Mangeloja: You will find a fortune, but not the fortune you seek – on income and happiness.
ISBN 951-39-2120-4 5,50 €

N:o 294/2005 Markku Lanne & Pentti Saikkonen: Why Is It So Difficult to Uncover the Risk-Return Tradeoff in Stock Returns?
ISBN 951-39-2103-4 5,50 €

N:o 293/2005 Hanna Tamminen: Osallistuminen henkilöstön kehittämistoimiin ja kehittymismahdollisuudet eri-ikäisillä hoitotyöntekijöillä. Esitutkimusraportti.
ISBN 951-39-2099-2 6,50 €

N:o 292/2005 Raili Moilanen & Monika von Bonsdorff & Hanna Tamminen: Eri-ikäiset työyhteisön johtamisen haasteena Jyväskylän kaupungin terveydenhuollossa. Esitutkimusraportti.
ISBN 951-39-2098-4 8,50 €

N:o 291/2004 Sami Kalliomaa: Sisäinen markkinointi – asiakassuuntautuneisuuden johtamista sisäisissä vuorovaikutussuhteissa.
ISBN 951-39-2062-3 7,00 €

N:o 290/2004 Jari Ritsilä & Jukka Haukka: The Role of Structural Funds in Developing Learning Regions.
ISBN 951-39-2061-5 5,50 €

N:o 289/2004 Timo Tohmo & Hannu Littunen & Hannu Tanninen: Backward and forward linkages and specialization and concentration in Finnish manufacturing in 1995-1999.
ISBN 951-39-2009-7 6,50

N:o 288/2004 Jukka Lahtonen: Labour Market Matching with Heterogeneous Job Seekers.
ISBN 951-39-1964-1 6,20

N:o 287/2004 Kari Heimonen: The EMU-Wide Money Demand Equation – Impacts of Currency Substitution and the Equity Market.
ISBN 951-39-1954-4 6,30

N:o 286/2004 Kari Heimonen: Money and Equity Returns in the Euro-zone.
ISBN 951-39-1953-6 6,30

N:o 285/2004 Kirsi Mukkala & Jari Ritsilä: Role of regional policies in promoting net-working and innovative activity of firms.
ISBN 951-39-1872-6 6,00

N:o 284/2004 Sanna-Mari Hynninen: Matching across space: evidence from Finland.
ISBN 951-39-1942-0 6,00

N:o 283/2004 Risto Lahdelma & Pekka Pirinen & Pekka Salminen: Multicriteria evaluation of listed companies.
ISBN 951-39-1910-2 5,70

N:o 282/2004 Timo Tohmo & Hannu Littunen: Specialization and concentration patterns in Finland 1995-1999.
ISBN 951-39-1888-2 6,50

N:o 281/2004 Esa Mangeloja: Economic growth and religious production efficiency.
ISBN 951-39-1877-7 6,00

N:o 280/2004 Hannu Tervo: Alternation between self-employment and wage work in rural and urban labour markets.
ISBN 951-39-1861-0 6,00

N:o 279/2004 Kirsi Mukkala: Agglomeration economies in the Finnish manufacturing sector.
ISBN 951-39-1856-4 5,50

N:o 278/2004 Markku Lanne: The Effect of Transaction Costs on Exchange Rate Volatility:
Daily and Intradaily Evidence.
ISBN 951-39-1751-7 5,50

N:o 277/2004 Markku Lanne & Pentti Saikkonen: A Skewed GARCH-in-Mean Model: An Application to U.S. Stock Returns.
ISBN 951-39-1733-9 5,50

N:o 276/2004 Aki Kangasharju & Jaakko Pehkonen & Sari Pekkala: Matching, on-the-job search and temporal aggregation: panel data evidence from Finland.
ISBN 951-39-1730-4 6,00

N:o 275/2004 Aki Kangasharju & Jaakko Pehkonen & Sari Pekkala: Returns to scale in a matching model: evidence from disaggregated panel data.
ISBN 951-39-1731-2 5,00

N:o 274/2004 Esa Mangeloja: Economic utopia of the Torah. Economic concepts of the Hebrew Bible interpreted according to the Rabbinical Literature.
ISBN 941-39-1703-7 5,50

N:o 273/2004 Raili Moilanen: Yliopiston tenttikäytännön kehittäminen - paritenttinä tehtävä kotitentti.
ISBN 951-39-1694-4 7,00

N:o 272/2003 Raili Moilanen: Kestävä johtaminen - ikä- ja työkykyjohtamisen haasteet
ISBN 951-39-1683-9 8,50

N:o 271/2003 Kari Heimonen: Time-Varying Fundamentals of the Euro-Dollar Exchange Rate.
ISBN 951-39-1674-X 5,50

N:o 270/2003 Salme Näsi & Jaana Latvanen: Yliopistojen sidosryhmä- ja tilivelvollisuussuhteet.
ISBN 951-39-1624-3 6,50

N:o 269/2003 Risto Lahdelma & Pekka Salminen: Loss aversion in SMAA.
ISBN 951-39-1593-X 5,00

N:o 268/2003 Sanna-Mari Ahtonen: Spatial autocorrelation in employment-output relation.
ISBN 951-39-1564-6 5,50

N:o 267/2003 Virve Ollikainen & Jukka Lahtonen: Labour Market Flows by Gender in Finland.
ISBN 951-39-1562-X 5,50

N:o 266/2003 Esa Mangeloja: Implications of the Economics of Religion to the Empirical Economic Research.
ISBN 951-39-1555-7 5,00

N:o 265/2003 Esa Mangeloja: Application of Economic Concepts on Religious Behavior.
ISBN 951-39-1554-9 5,50

N:o 264/2003 Hannu Tervo: Regional policy lessons from Finland.
ISBN 951-39-1552-2 5,50

N:o 263/2003 Sari Pekkala: Migration Flows in Finland: Regional Differences in Migration Determinants and Migrant Types.
ISBN 951-39-1519-0 5,00

N:o 262/2003 Esa Mangeloja: Structural Testing of Business Cycles.
ISBN 951-39-1492-5 5,30

N:o 261/2003 Risto Lahdelma & Simo Makkonen & Pekka Salminen: Multicriteria decision-analysis for an electricity retailer using cross confidence factors.
ISBN 951-39-1481-X 5,00

N:o 260/2003 Mika Haapanen: Unobserved Variation in Migration Behaviour.
ISBN 951-39-1467-4 5,40

N:o 259/2003 Pentti Järvi: Spontaani asiakaspalaute ja asiakasdialogi päivittäistavarakaupassa.
ISBN 951-39-1435-6 5,40

N:o 258/2003 Klas Fregert & Jaakko Pehkonen: Structural Unemployment in Finland and Sweden.
ISBN 951-39-1432-1 5,50

N:o 257/2003 Hannu Koskinen: Modelling of Structural Changes in Demand for Money Cointegration Relations.
ISBN 951-39-1430-5 5,50

N:o 256/2003 Merja Lähdesmäki & Tuomo Takala: Vastuullinen luontoyrittäjyys.
ISBN 951-39-1417-8 10,40

N:o 255/2003 Heikkinen Kaapo & Järvinen Ari: Multimedia Messaging Service:n (MMS) hyödyntäminen yritysten ongelmanratkaisutilanteissa.
ISBN 951-39-1415-1 8,70

N:o 254/2003 Marjo Siltaoja & Tuomo Takala: Yrityksen yhteiskuntavastuu ja maine - fenomenografinen tutkimus.
ISBN 951-39-1414-3 10,40

N:o 253/2002 Mari Suoranta: Matkapuhelinpalveluiden tulevaisuuden näkymät.
ISBN 951-39-1398-8 5,50

N:o 252/2002 Kari Heimonen: Nonlinear Adjustment in PPP - Evidence from Threshold Cointegration.
ISBN 951-39-1397-X 5,50

N:o 251/2002 Kari Heimonen: Stock Markets and Exchange Rate - Impacts of Equity Markets on Euro-Dollar Exchange Rate.
ISBN 951-39-1395-3 5,50

N:o 250/2002 Hannu Littunen & Timo Tohmo & Esa Storhammar: Yrittäjyys ja kehittyvä toimintaympäristö.
ISBN 951-39-1379-1 5,20

N:o 249/2002 Hannu Littunen & Hannu Niittykangas: Forced founding - successful or not?
ISBN 951-39-1360-0 5,50

N:o 248/2002 Hannu Niittykangas & Hannu Tervo: Intergenerational mobility in self-employment: a regional approach.
ISBN 951-39-1337-6 5,50

N:o 247/2002 Kari Heimonen: Euroization and Inflation Dynamics - Estimates for the CEECs.
ISBN 951-39-1234-5 5,05

N:o 246/2002 Hannu Koskinen: The dynamic effects of shocks to the labour markets in Finland and Sweden.
ISBN 951-39-1153-5 6,00

N:o 245/2001 Juha Näsi & Pasi Sajasalo & Pentti Sierilä: A Game-Playing Perspective on Industry Level Megachange - An Analysis of Concentration in the Finnish Forest Sector 1985-1995.
ISBN 951-39-1129-2 8,41

N:o 244/2001 Raimo Havusela: Kulttuuri yrittäjyyden taustalla. Tutkimus Lappajärven kutomoalan yrittäjyyden synnystä ja kehityksestä.
ISBN 951-39-1125-X 10,09

N:o 243/2001 Kari Hämäläinen & Jaakko Pehkonen: Gender, labour market training and employment.
ISBN 951-39-1101-2

N:o 242/2001 Ruby Roy Dholakia & Outi Uusitalo: Consumer Intention to Switch to Electronic Shopping Formats: The Influence of Shopper's Gender.
ISBN 951-39-1078-4 5,05

N:o 241/2001 Janitta Jantunen & Anna-Maija Lämsä & Tuomo Takala: Työuupumus johdon jäsentämänä.
ISBN 951-39-1033-4 60,00 mk 10,09

N:o 240/2001 Pentti Järvi: Strateginen brandihallinta: Brandia kohtaavat uhkat ja riskit.
ISBN 951-39-1031-8 30,00 mk 5,05

N:o 239/2001 Hannu Tervo: Does the Compositional Effect Explain the Association Between Rates of In-Migration and Out-Migration?
ISBN 951-39-1026-1 30,00 mk 5,05

N:o 238/2001 Mika Haapanen & Jari Ritsilä: Can Migration Decisions be Affected by
Income Taxation Policies?
ISBN 951-39-1007-5 30,00 mk 5,05

N:o 237/2001 Hannu Littunen & Timo Tohmo: Management Capabilities and Cultural Local Factors in the Growth of New Firms.
ISBN 051-39-0991-3 35,00 mk 5,89

N:o 236/2001 Kirsi Hämäläinen & Arto Heikkinen & Hanne Siikavirta: Energia ja ympäristö Jyväskylässä - alueellisen energiajärjestelmän ympäristö- ja talousvaikutukset verrattuna vaihtoehtoisiin järjestelmiin.
ISBN 951-39-0984-0 60,00 mk 10,09

N:o 235/2001 Järvi Pentti: Strateginen brandihallinta.
ISBN 951-39-0964-6 30,00 mk 5,05

N:o 234/2001 Ollikainen Virve: Gender Differences in Transitions from Unemployment: Micro Evidence from Finland.
ISBN 951-39-0953-0 35,00 mk 5,89

N:o 233/2001 Hämäläinen Ulla: The Employment Effects of Training and Temporary Employment Schemes on Youth Labour Market.
ISBN 951-39-0948-4 35,00 mk 5,89

N:o 232/2001 Moilanen Raili: Diagnosing Learning Organizations.
ISBN 951-39-0943-3 30,00 mk 5,05

N:o 231/2001 Järvi Pentti: Brandikeskustelun ulottuvuuksia ja keskeisiä käsitteitä.
ISBN 951-39-0926-3 30,00 mk 5,05

N:o 230/2001 Pesonen Hanna-Leena: Pankkipalvelujen ympäristövaikutukset - perinteinen vs. sähköinen laskunmaksu.
ISBN 951-39-0920-4 25,00 mk 4,20

N:o 229/2000 Heimonen Kari: Dynamics of Exchange market Pressure - Evidence from the Stochastic Volatility Model.
ISBN 951-39-0888-7 25,00 mk 4,20

N:o 228/2000 Heimonen Kari: Interaction for Exchange Rate Pressures Between Finland, Sweden and the UK.
ISBN 951-39-0887-9 25,00 mk 4,20

N:o 227/2000 Heimonen Kari: Currency Substitution and Inflation: Do Foreign Currency Balances Create Credible Inflation Discipline?
ISBN 951-39-0886-0 25,00 mk 4,20

N:o 226/2000 Haapanen Mika: Labour Market Performance and Determinants of Migration by Gender and Region of Origin.
ISBN 951-39-0874-7 25,00 mk 4,20

N:o 225/2000 Hämäläinen Kari: The Effectiveness of Labour Market Training in Different Eras of Unemployment.
ISBN 951-39-0869-0 30,00 mk 5,05

N:o 224/2000 Kangasharju Aki & Pehkonen Jaakko: Employment-output link in Finland: evidence from regional data.
ISBN 951-39-0868-2 25,00 mk 4,20

N:o 223/2000 Sari Pekkala & Hannu Tervo: Personal Unemployment and Inter-Regional Migration: Does Moving Help in Finding a Job?
ISBN 951-39-0853-4 30,00 mk 5,05

N:o 222/2000 Jari Ritsilä: Where do the Highly Educated Migrate: Micro-level Evidence from Finland.
ISBN 951-39-0852-6 30,00 mk 5,05

N:o 221/2000 Mika Haapanen: Expected Earnings and Interregional Migration.
ISBN 951-39-0851-8 30,00 mk 5,05

N:o 220/2000 Ruby Roy Dholakia & Outi Uusitalo: Switching to Electronic Stores: Consumer Characteristics and the Perception of Shopping Benefits
ISBN 951-39-0806-2 25,00 mk 4,20

N:o 219/2000 Minna Törrönen & Anna-Maija Lämsä: Eettistä johtajuutta etsimässä - tulkitseva käsitetutkimus.
ISBN 951-39-0802-X 30,00 mk 5,05

N:o 218/2000 Sari Pekkala & Aki Kangasharju: Regional Labour Market Adjustment in Finland.
ISBN 951-39-0795-3 30,00 mk 5,05

N:o 217/2000 Jari Ritsilä & Hannu Tervo: Effects of Unemployment on New Firm
Formation: Micro-Level Panel Data Evidence from Finland.
ISBN 951-39-0777-5 25,00 mk 4,20

N:o 216/2000 Sari Pekkala: Migration in a Core-Periphery Model: Analysis of Agglomeration in Regional Growth Centres.
ISBN 951-39-0688-4 35,00 mk 5,89

N:o 215/2000 Satu Nivalainen: The Effects of Family Life Cycle, Family Ties and Distance on Migration: Micro Evidence from Finland.
ISBN 951-39-0651-5 25,00 mk 4,20

N:o 214/2000 Jari Ritsilä: Mobility of the Highly Educated Labour Force.
ISBN 951-39-0650-7 35,00 mk 5,89

N:o 213/2000 Anna-Maija Lämsä - Tanja Tiensuu: Diskurssianalyysi naisjohtajan kuvan rakentumisesta liike-elämän ammattilehtien artikkeleissa.
ISBN 951-39-0644-2 30,00 mk 5,05

N:o 212/99 Kari Hämäläinen: Unemployment, Selective Employment Measures and Inter Regional Mobility of Labour.
ISBN 951-39-0633-7 25,00 mk 4,20

N:o 211/99 Sari Pekkala: Migration and Individual Earnings in Finland: a Regional Perspective.
ISBN 951-39-0632-9 25,00 mk 4,20

N:o 210/99 Asta Wahlgrén: A Systemic Framework for Understanding Owner-Managers' Managerial Work.
ISBN 951-39-0615-9 30,00 mk 5,05

N:o 209/99 Kari Heimonen: Dynacmis of Eurozation: Evidence on Permanent and Transitory Components on Currency Substitution in the UK Economy.
ISBN 951-39-0606-X 25,00 mk 4,20

N:o 208/99 Kari Heimonen: Threshold of Eurozation among Outsiders; Evidence for the Ratchet Effect.
ISBN 951-39-0605-1 25,00 mk 4,20

N:o 207/99 Kari Heimonen: On the US and the EU: Empirical Estimates based on the Monetary Model.
ISBN 951-39-0604-3 25,00 mk

N:o 206/99 Kari Heimonen: National Inflation and EMU - Testing for Common Trends and Cycles.
ISBN 951-39-0603-5 25,00 mk

N:o 205/99 Kari Heimonen: Monetary Unification and Inflation Predictability.
ISBN 951-39-0602-7 25,00 mk

N:o 204/99 Paula Kyrö: Women and Equality in Finnish Business Life.
ISBN 951-39-0572-1 25,00 mk

N:o 203/99 Esa Mangeloja: International Linkages of the Nordic Stock Markets.
ISBN 951-39-0536-5 40,00 mk

N:o 202/99 Esa Mangeloja: Convergence of Scandinavian Stock Markets.
ISBN 951-39-0535-7 60,00 mk

N:o 201/99 Esa Mangeloja: Innovation Effects in the Nordic Stock Markets.
ISBN 951-39-0534-9 70,00 mk

N:o 200/99 Esa Mangeloja: Nordic Stock Markets and the Financial Integration.
ISBN 951-39-0533-0 60,00 mk

N:o 199/99 Matti Estola: A Micro Basis for Growth Theory.
ISBN 951-39-0484-9 50,00 mk

N:o 198/99 Salme Näsi: Criteria for Choosing a Business Accounting Model in the Finnish Public Sector.
ISBN 951-39-0466-0 40,00 mk

N:o 197/99 Salme Näsi: Development of Local Governmental Accounting Thought in Finland from the 1920s to the 1990s. A literature review.
ISBN 951-39-0462-8 40,00 mk

N:o 196/99 Hanna-Leena Pesonen: Economic Considerations in Joined Time Projection
-Modelling - Case Austrian Printing Papers 1994-2001.
ISBN 951-39-0447-4 40,00 mk

N:o 195/99 Kari Heimonen: Stock Market Integration: Evidence on Price Integration and Return Convergence.
ISBN 951-39-0428-8 50,00 mk

N:o 194/99 Kari Heimonen: Interaction between US and EU Monetary Policy.
ISBN 951-39-0427-X 40,00 mk

N:o 193/99 Aki Kangasharju & Jaakko Pehkonen: Employment and Output Growth: a Regional-Level Analysis.
ISBN 951-39-0405-9 40,00 mk

N:o 192/99 Sari Pekkala & Jari Ritsilä & Antti Moisio: Regional Migration and Disparities: Evidence from Finland, 1975-95.
ISBN 951-39-0404-0 50,00 mk

N:o 191/98 Kari Hämäläinen: The Impact of Active Programmes on Employment in the Eras of High and Low Unemployment.
ISBN 951-39-0318-4 50,00 mk

N:o 190/98 Hanna-Leena Pesonen: Scenarios in LCA Research.
ISBN 951-39-0317-6 40,00 mk

N:o 189/98 Kari Hämäläinen: The Impact of Active Labour Market Programmes on Repeat Unemployment Incidence.
ISBN 951-39-0313-3 60,00 mk

N:o 188/98 Jari Ritsilä & Hannu Tervo: Regional Differences in Migratory Behaviour in Finland.
ISBN 951-39-0287-0 50,00 mk

N:o 187/98 Hannu Tervo: Post-migratory employment prospects: evidence from Finland.
ISBN 951-39-0281-1 50,00 mk

N:o 186/98 Hannu Kurki: Wisa-Ökobilanz: Ein Wirkungsorientierter Ansatz für die betrieblichen Ökobilanzierung
ISBN 951-39-0253-6 50,00 mk

N:o 185/98 Sari Pekkala: Aggregate Economic Fluctuations and Regional Convergece: the Finnish Case 1988-95.
ISBN 951-39-0207-2 50,00 mk

N:o 184/98 Matti Estola & Veli-Matti Hokkanen: On the Dynamics of Asset Prices.
ISBN 951-39-0195-5 50,00 mk

N:o 183/98 Rauno Tamminen & Hannu Kurki: Making Money and Saving the Environment in an Imperfect World.
ISBN 951-39-0188-2 70,00 mk

N:o 182/98 Sari Pekkala: Regional Convergence in Finnish Provinces and Subregions, 1960-94.
ISBN 951-39-0186-6 50,00 mk

N:o 181/97 Merja Kauhanen: The Role of Insider and Outsider Effects in Wage Determination: the Case of Finland 1985-1994.
ISBN 951-39-0163-7 50,00 mk

N:o 180/97 Hannu Kurki: Järjestelmäteorian soveltaminen laskentatoimessa.
ISBN 951-39-0156-4 70,00 mk

N:o 179/97 Aki Kangasharju: Regional Variation in Firm Formation: Cross-Sectional and Panel Data Evidence from Finland.
ISBN 951-39-0155-6 60,00 mk

N:o 178/97 Jaakko Pehkonen & Monojit Chatterji: Convergence in Nordic Countries.
ISBN 951-39-0142-4 60,00 mk

N:o 177/97 Kari Heimonen: The Persistence of Inflation Under Different Regimes of Exchange Rate - The Scandinavian Evidence.
ISBN 951-39-0141-6 50,00 mk

N:o 176/97 Kari Heimonen: Consumption, Habits of Consumption and Uncertainty about Labour Incomes.
ISBN 951-39-0140-8 50,00 mk

N:o 175/97 Kari Heimonen:Currency Substitution, Transactions and Precautionary Demand for Money.
ISBN 951-39-0139-4 40,00 mk

N:o 174/97 Kari Heimonen: Portfolio Balance and Currency Substitution - The Implications of Currency Substitution for Monetary Policy.
ISBN 951-39-0138-6 60,00 mk

N:o 173/97 Merja Kauhanen: Job Security and Labour Market Performance
ISBN 951-39-0045-2 60,00 mk

N:o 172/97 Rauno Tamminen & Hannu Kurki: Puhtaan maan taktiikka on Suomelle eduksi.
ISBN 951-39-0040-1 loppunut

N:o 171/97 Kauhanen Merja: Job Security Provisions and The Adjustment of Demand for Hours.
ISBN 951-39-0039-8 50,00 mk

N:o 170/97 Kangasharju Aki & Moisio Antti: Births-Deaths Nexus of Firms: Estimating VAR with Panel Data.
ISBN 951-39-0038-X 50,00 mk

N:o 169/97 Moisio Antti & Kangasharju Aki: The Revenues-Expenditures Nexus - Evidence from Finnish Local Government Panel Data.
ISBN 951-39-0037-1 50,00 mk

N:o 168/97 Hannu Tervo: Long-Distance Migration and Labour Market Adjustment: Empirical Evidence from Finland 1970-90.
ISBN 951-39-0022-3 50,00 mk


greypinstr

 

Tänään

24. lokakuuta 2017, viikko 43, Asmo. (*)

Yhteystietohaku
JSBE Sosiaalisessa mediassa

Facebook logo     

YouTube

Yliopistoportaalit

Uno

Isa

Wolmar