Yrittäjyys

Yrittäjyys

Yrittäjyys voidaan nähdä suorana tapana vaikuttaa omaan tulevaisuuteen. Oppiaine antaa valmiuksia toimia omistajayrittäjänä oman yrityksen johdossa tai perheyrityksen jatkajana, sisäisenä yrittäjänä tai asiantuntijana yrittäjyyden koulutus-, neuvonta- ja viranomaistehtävissä. Yrittäjyyden oppiaineen tavoitteena on tuottaa laaja-alaista liiketoimintaosaamista yrittäjämäistä elämänotetta ja uutta liiketoimintaa tukevin opetusmenetelmin.

Yrittäjyyden henkilökunta

 

Tutkimus

Opinnot ja opiskelu

Opetusohjelma ja tentit

Opintojen ohjaus

Opintojaksokuvaukset

Tutkintojen rakenteet ja tavoitteet 2013-2016

Kauppatieteiden maisteri pääaineena yrittäjyys

Kansainvälinen maisteriohjelma: Master’s Degree Programme in International Business and Entrepreneurship (IBE)

  Vanhentuneet opetussuunnitelmat

  Yrittäjyys tieteenalana

  Yrittäjyys fokusoituu usein yksilöihin ja heidän toimintaansa, mitä hyvin kuvaa näkemys yrittäjyydestä ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapana. Kauppatieteellisissä yksiköissä yrittäjyyden oppiaineen profiilin ydin on puolestaan liiketoimintalähtöinen tulkinta yrittäjyydestä sekä keskittyminen liiketoiminnan synnyn alkuvaiheisiin ja murroskohtiin. Lisäksi oppiaineelle on tyypillistä pyrkimys liiketoimintaosaamisen kokonaisvaltaiseen hallintaan sekä liiketoiminta- ja substanssiosaamisen luovaan yhdistämiseen.

  Jyväskylän yliopistossa yrittäjyyden oppiaine on profiloitunut omaleimaiseksi ja tiedeyhteisöönsä vahvasti kiinnittyväksi. Valinnaiset opintojaksot, tutkielmatyöskentely, yritystyöskentely ja sivuainevalinnat tarjoavat kaksi erilaista polkua maisterintutkintoon, kansainvälisen IBE-maisteriohjelman sekä pääainevalinnan kautta KTM-tutkinnon yrittäjyys pääaineena.Tutkintoon voidaan liittää sekä kauppakorkeakoulun muiden pääaineiden että muiden tiedekuntien laaja-alaista opetustarjontaa.

  Yrittäjyyden oppiaineelle on tunnusomaista vahva kosketuspinta käytäntöön. Monien opintojaksojen yhteydessä tehdään ongelmalähtöisiä työpapereita. Lisäksi henkilökohtaista yrittäjäkokemusta tai kokemusta vaativista asiantuntijatehtävistä on mahdollista hyödyntää eri tavoin opinnoissa. Oppimismenetelmät ovat innovatiivisia ja aktiivisuutta edellyttäviä, millä osaltaan pyritään tukemaan yrittäjämäisen ajattelun ja toimintatavan kehittymistä. Tämä näkyy myös tutkielmien tekemisessä. Oppiaineessa kannustetaan konstruktiivisella tutkimusotteella tehtäviin tutkielmiin.

  Tarjolla oleva opetus kattaa kaikki keskeiset yrittäjyyden osa-alueet: yksilön toiminnan ja osaamisen, liiketoiminnan dynamiikan, liiketoiminnan käynnistämistä koskevan kokonaisvaltaisen suunnittelun sekä kasvun ja sen johtamisen. Erityiskysymyksistä tärkeitä ovat esimerkiksi kansainvälistyminen, sisäinen yrittäjyys ja perheyrittäjyys.

  Sivuainevalintojen kautta opiskelija pystyy hankkimaan tarvitsemansa substanssiosaamisen. Laaja-alaisena yliopistona Jyväskylän yliopisto tarjoaa tähän oivalliset mahdollisuudet, myös poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet opiskelijoiden keskinäiseen tiimittymiseen. Kauppakorkeakoulussa pyritäänkin aktiivisesti rakentamaan erilaisia kohtaamisareenoita, jotka mahdollistavat opiskelijoiden keskinäisen sekä opiskelijoiden ja ulkopuolisten toimijoiden kohtaamisen ja yhteistyön.

   

  greypinstr

   

  Tänään

  25. syyskuuta 2017, viikko 39, Kullervo. (*)

  Yhteystietohaku
  JSBE Sosiaalisessa mediassa

  Facebook logo     

  YouTube

  Yliopistoportaalit

  Uno

  Isa

  Wolmar