Kemian laitos

labratyö

Kemia liittyy arkielämään


Kemia on modernia käsityötä

 

Kemia monitahoinen tiede

Korkeatasoista tutkimusta ja laadukasta opetusta

Laitos tarjoaa korkeatasoista tutkimusta sekä monipuolista opetusta. Laitoksen pääalat ovat rakenne- ja synteesikemia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia, laskennallinen kemia ja spektroskopia sekä kemian opettajien koulutus.