Kemian laitos

Karoliina Honkala kemian professoriksi

        

Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen on ottanut kemian professorin (laskennallinen nanokatalyysitutkimus) tehtävään FT, dosentti Karoliina Honkalan 1.4.2017 alkaen. Professuuri on sijoitettu Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian laitokseen.