Kemian laitos

Ajankohtaista hanketoiminnan rahoitusmahdollisuuksista ja apurahoista / External funding news

Tiedeneuvoston tutkijaliikkuvuusrahoitushaku on käynnistynyt. Sähköinen hakemus liitteineen tulee jättää 19.8.2016 klo 16.15 mennessä.

Suomen Akatemia

Strategisen tutkimuksen neuvoston haut. Strategisen tutkimuksen neuvoston tarkoituksena on suunnata rahoitusta strategiseen tutkimukseen, joka etsii ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin. Monivuotiset tutkimushankkeet valitaan kilpailun kautta. Valinnassa painotetaan tutkimuksen laatua, yhteiskunnallista relevanssia ja vaikuttavuutta.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti uusista teema-aloitteesta 13.6.2016. Uutena vuoden 2018 teemana on mmUudistu tai surkastu - resurssit ja ratkaisut

Horizon 2020

Horisontti 2020 -ohjelman hakuja

ERC -hakemuksia varten tarvitaan rehtorin allekirjoittama isäntäorganisaation sitoumuskirje, Host Institution Commitement Letter. Sen osalta tulee olla yhteydessä Tutkimus- ja innovaatiopalveluihin ris@jyu.fi vähintään 5 päivää ennen haun deadlinea. Viestiin tulee liittää kopio hankeilmoituksesta (ent. riskianalyysi), ilmoitettava hankkeen lopullinen nimi ja lyhenne.

ERC Funding Opportunities: Supporting excellent researchers all over Europe 9.10.2015 Tallinn, Estonia: Report

ERC Step by Step -video

 • Marie Sklodowska-Curie / Nuorten tutkijoiden peruskoulutus, ITN - Seuraava haku avautuu 15.9.2016 ja päättyy 10.1.2017

Katso MSC lisätietoja lyhyesti esim. EUTIn Horisontti2020 -sivuilta

Vuosien 2016–2017 työohjelmia komission sivuilla.

 • Horisontin vaikuttavuusindikaattorit kertovat, miten ohjelmaa mitataan ja kuinka muotoillaan oman hankkeen vaikuttavuus.
 • Suomalaiset NCP-yhteyshenkilöt tiedottavat Horisontti 2020 –ohjelman mahdollisuuksista ja avautuvista hauista. NCP on oman Horisontti-aihealueensa asiantuntija, joka neuvoo hakijoita hakuihin, hakemiseen ja osallistumiseen liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijapalvelut ovat maksuttomia ja tarjolla kaikille. NCP -uutiskirjeet päivittävät ajankohtaiset H2020 -asiat.
 • EU sijoittaa yli 1,3 miljardia euroa tulevaisuuden energiahaasteiden ratkaisemiseksi Horisontti 2020 -rahoitusohjelmassaan seuraavan kahden vuoden aikana. Yli puolet tästä kohdistetaan tutkimukseen ja pilotointeihin, jotka tekevät mahdolliseksi siirtymisen enemmän uusiutuvia energialähteitä sisältäviin energiajärjestelmiin. Lisäksi panostetaan energiatehokkuuteen ja älykkäiden kaupunkialueiden demonstrointeihin. Yhteistä haettaville ratkaisuille on kannustaminen huipputason eurooppalaisten tutkimus- ja yritysverkostojen luomiseen. Lisätietoja
 • Hae Grant Writing -palvelua H2020 -hankevalmistelun tueksi

NORDFORSK -rahoitus

Tekes ohjelmatoiminta uudistuu

Tekes -Rahoitus tutkimusorganisaatioille

  • Research Benefit -Yhteisprojektit / erilaisissa tutkimusyhteisöissä - esim. SHOKit - lähes valmiiksi saatettujen tutkimustulosten tehokas hyödyntäminen. Ei erillisiä hakuaikoja.
  • Innovation Scout - Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa TUTL / tutkimusorganisaatioiden kaupallistamiskyvyn lisääminen sekä kaupallistamisen kokeiluprojektien toteuttaminen
  • Puhtaasti biotalouteen sekä BioNets -verkosto

Suomen Tiedeseura http://www.scientiarum.fi/fi/apurahat.html

Aurora -tietokanta rahoitusmahdollisuuksista - Lopetusuhan alla ollut Aurora -tietokanta jatkaa toimintaansa. Tietojen päivitys jatkuu tammikuussa 2017 päättyvistä hauista syksyn aikana. Vuoden 2017 alusta lähtien Aurora -palveluista vastaavat pääasiassa yliopistot sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta (SRNK).

Rahoitusta liikkuvuusjaksoihin:

EAKR- ja ESR-hankehaku  EAKR -rahoituksessa etusijalla ovat hankkeet, jotka kehittävät biotalouden, digitalouden ja osaamistalouden ratkaisuja. Lisätietoja Rakennerahastot

Uudet kokonaiskustannusmallikertoimet Jyväskylän yliopistossa 1.7.2016 alkaen
Henkilösivukustannuskerroin on 51 %, Yleiskustannuskerroin 98 %. Käytössä mm. syyskuun Suomen Akatemia rahoitushakemuksissa.

Koulutuksia, tapahtumia sekä koulutustilaisuuksien esitysmateriaalit

=====

Academy of Finland

The Academy of Finland has established a strategic research council as a new funding instrument. The funding will be allocated to research aimed at finding solutions to the major challenges facing Finnish society. The multi-year projects to be funded will be selected through open competition and based on scientific quality and societal relevance and impact. For more information on Strategic research funding

The new research themes proposed by the SRC include ie. Reform or fade away – resources and solutions (theme for 2018)

Horizon 2020

Draft work programmes 2016 - 2017

INVITATION TO TENDER on the procurement of Grant Writing -services for Horizon 2020 project proposals at the University of Jyväskylä

EU funding guide for individual researchers has been published:
Reserach and Innovation Services’ EU funding for Career Development” guide gives an overview of the Horizon 2020 (H2020) funding opportunities for individual researchers during all phases of their careers. The guide couples the four-stage research career model used in Finnish universities with different EU funding instruments for individual career development – mainly Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) Fellowships and European Research Council (ERC) grants. The guide also provides information about what are the main funding rules, who can apply, and most importantly – when is the right time to apply taking into account the career stage. The guide also presents the different roles available for the researcher in Horizon 2020 in each step of one’s research career.

Horizon 2020 indicators. Assessing the results and impact of Horizon      

Aurora Funding Database will continue to offer services. The contents will be updated beginning with the calls ending in January 2017. From 2017 onwards, the funding for the Aurora services will be covered mainly by the Finnish universities and the Council of Finnish Foundations.

Training events and workshops arranged by the University of Jyväskylä:

Full cost model percentages at the University of Jyvaskyla from July 1, 2016 onwards: Indirect employee costs 51 %, Overheads 98 %
The new percentages are to be used eg. when applying for the Finnish Academy funding in September 2016

Please note that when budgeting H2020 applications indirect employee costs percentage is 51 %.