Kemian laitos

Massaspektrometri

Hybridimassaspektrometrillä voidaan tehdä esimerkiksi rakennetutkimusta ja analysoida tarkkoja massoja.

Kemian laitoksen tutkimusinfrastruktuuri tarjoaa mahdollisuuksia tutkijayhteisölle ja yleisölle

Kemian laitoksen monipuolinen laitekanta mahdollistaa korkeatasoisen, kansainvälisen tutkimusyhteistyön sekä monipuolisen opetuksen. Laitoksen pääalat ovat rakenne- ja synteesikemia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia, laskennallinen kemia ja spektroskopia sekä kemian opettajien koulutus.