Kemian laitos

Luma-toiminta

luma

Luma-toiminnan tavoitteena on innostaa ja kannustaa lasten ja nuorten matematiikan, luonnontieteiden, teknologian ja tietojenkäsittelyn oppimista, opetusta ja harrastuneisuutta. Lisäksi Luma-toiminnassa pyritään tukemaan opettajien ja tulevien opettajien työtä sekä elinikäistä oppimista ja lisätä suuren yleisön tietoisuutta LUMA-aineiden merkityksestä niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin ympäristön hyvinvoinnille.

Luma-toimintaa Keski-Suomen alueella koordinoi LUMA-KS, joka toimii osana valtakunnallista LUMA-keskusten verkostoa. Lisätietoa Keski-Suomen Luma-toiminnasta on luettavissa LUMA-KS:n sivuilla.

Kemian laitoksen tarjoamaa Luma-toimintaa: