Kemian laitos

Tule opiskelemaan kemiaa!

opiskelijavalinta

Kemisti haluaa tietää ja ymmärtää, miten luonto toimii ja millaisista rakennusosista se muodostuu. Kemia on moderni tieteenala, jossa selvitetään aineiden rakenteita ja ominaisuuksia laboratorioissa, tietokoneluokissa ja luentosaleissa. Tutkimuskohteet liittyvät usein ihmiseen, luontoon, uusiutuviin energialähteisiin tai uusien materiaalien ja luonnonaineiden tutkimukseen. Kemistin koulutuksen ytimenä on ymmärtää molekyylien maailmaa ja oppia tutkimaan ja muokkaamaan sitä ihmisen hyvinvoinnin ja elinympäristön kehittämiseksi. Kemia on tulevaisuuteen tähtäävä ala, jonka voima on innostuneissa ja aktiivisissa luonnon ihmettelijöissä. Opiskelu- ja tutkimusympäristö on kansainvälinen.

Meillä pääaineesi on kemia. Voit myös suorittaa aineenopettajaksi pätevöittävän filosofian maisterin (FM) tutkinnon. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella nanotieteiden koulutusohjelmassa, joka yhdistää perinteisistä luonnontieteistä fysiikan, kemian sekä solu- ja molekyylibiologian.

Opiskelijalähettiläs
Opiskelijalähettiläs Sonja kertoo kemian opiskelusta blogissa ja facebookissa