Kemian laitos

Mitä voin opiskella? Mihin valmistun?

Opiskelu

Kemian opintojen perustan muodostavat kaikille yhteiset opinnot kahden-kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opetus painottuu epäorgaaniseen ja analyyttiseen, fysikaaliseen sekä orgaaniseen kemiaan ja sisältää luentojen lisäksi laboratoriotöitä ja laskuharjoituksia pienryhmissä.

Syventävät opinnot tarjoavat monipuolisen valikoiman erikoistumisvaihtoehtoja. Epäorgaanisen ja analyyttisen, fysikaalisen sekä orgaanisen kemian ohella kemistiksi valmistuvat voivat suuntautua soveltavan kemian alalle. Opiskelijat voivat myös erikoistua kemian aineenopettajiksi, nanotieteisiin tai uusiutuvan energian alalle.

Opetusohjelmasta löydät tietoa luennoitavista kursseista. Tenttimällä voi myös kursseja suorittaa ja osa kursseista on joinakin vuosina vain tentittäviä. Sovithan ajoissa kurssin vastuuopettajan kanssa tenttimisestä. Lisätietoja tenttipäivistä ja ilmoittautumisesta.

Radikaali on kemian opiskelijoiden oma ainejärjestö.

Valmistuminen

Kemian alan koulutus antaa hyvät valmiudet toimia vaihtelevissa tehtävissä teollisuudessa, korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä valtion ja kuntien hallinnossa. Kemistejä on myös yritysten johto-, hallinto- ja markkinointitehtävissä. Aineenopettajat toimivat lukioissa, peruskouluissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Kemistien sijoittuminen työelämään

Kemian laitos kouluttaa kemistejä, jotka sijoittuvat erilaisina asiantuntijoina, opettajina ja tutkijoina elinkeinoelämän sekä opetus- ja tutkimustyön eri alueille.

Kemian laitoksella tehtiin kesällä 2009 sijoittumiselvitys laitokselta vuosina 2005-2008 valmistuneille maistereille ja tohtoreille.

Kemian laitokselta valmistuneet maisterit 1986 ->