Kemian laitos

Ajankohtaista opiskelijoille

Ajankohtaisia asioita kemian laitoksen opiskelijoille

Tälle sivulle kootaan radikaalin kuukausitiedotteen mukana lähtevät laitoksen uutiset, ja lisäksi tiedotetaan mahdollisista muista tärkeistä asioista. Ensisijainen viestintäkanava on kuitenkin sähköposti, joten olethan liittynyt radikaalin listalle ja seuraat sähköpostiasi ahkerasti!

Marraskuun tiedotteen asiat:

 • Oletko ollut alan kesätöissä ja haluat opintopisteitä? Ilmoittaudu kurssille KEMS902 Työharjoittelu, ja ole yhteydessä kurssin opettajaan Elina Laurilaan suorittamisen sopimisesta.

 • Kandidaatintutkielmasta ja tutkimusprojektista saa lisätietoa tältä sivulta; sivulla ensimmäisenä lokakuun kandi-infon esitysmateriaali, josta löytyy ajankohtaisinta tietoa. Tarkempaa tietoa opintosuuntien aihepiireistä ja muista tiedoista päivitetään ko. sivulle syksyn aikana, kunhan saadaan materiaalia kaikilta. 

 • Kemian laitoskokous maanantaina 20.11. klo 14:15 salissa Kem1, tervetuloa kuulemaan laitoksen ajankohtaisista asioista!

 

Lokakuun tiedotteen asiat:

 • Maanantaina 9.10. klo 14:00 alkaen kandi-info salissa Kem4. Heti perään (klo 14:30) alkaen kaikille avoimet esittelykierrokset tutkimusryhmistä ja tutkielmien teosta, joiden aikana pääsee jututtamaan tutkielmien ohjaajia. Jatkoksi vielä peli-ilta kirjaston aulassa noin klo 15 alkaen. Kierrokset ovat erityisen suositeltavia kanditutkielmaa tai gradua aloitteleville tai aihetta pohtiville. Lisätietoa luvassa lähempänä!

 • Lähipäivinä järjestetään useampia infoja opiskelijavaihdosta sekä kv-työharjoittelusta. Muistakaa erityisesti MLTK:n omat vaihtoinfot keskiviikkona 4.10. klo 12.15 (MaD302) ja perjantaina 6.10. klo 10.15 (Fys 3)

 • Seuraava laitoskokous maanantaina 16.10. klo 14:15 salissa Kem1. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan laitoksen ajankohtaisista asioista!


Syyskuun tiedotteen asiat:

 • Muistutuksena tästä syksystä voimaan astuneet uudet tutkintorakenteet kandeihin, maistereihin ja opemaisterit. Samoilta sivuilta löytyy myös siirtymäsäännöt ja vastaavuustaulukot.
 • Opetusohjelma löytyy kootusti täältä. Kaikki kurssit ovat korpissa ja ilmoittautuminen on auki. Uutena asiana se, että uusien OPSien yhteydessä korppiin vietiin kaikki kurssit, myös sellaiset joita ei vielä opeteta. Tällaisten kurssien nimen perässä on tarkennus, esim. ”Luennoidaan 2018-2019”.
 • Tutkielmaseminaarille ei enää ole omaa kurssikoodia, vaan seminaariajat löytyvät gradukurssilta koodilla KEMS9500, eli ilmoittautuminen tämän kurssin kautta. Syksyn ensimmäinen seminaari on 11.9.
 • Entiset sivuaineet, eli nykyiset erilliset opintokokonaisuudet, sekä muiden laitosten vastaavuustaulukot näihin löytyvät myös opinto-oppaasta.  
 • Opinnäytteiden kirjoitusohjeet on päivitetty ja ne ovat voimassa syyskuun alusta lähtien. Ohjeet löytyvät täältä nimellä ”pro gradu –tutkielman yleiset ohjeet ja kirjoitusohjeet”.
 • Alkusyksyllä tulossa myös jatkavien opiskelijoiden info, ajankohta ilmoitetaan kunhan ehditään päättää. Paljon tietoa löytyy myös opinto-oppaasta.
 • Alkukeitos alkoi tiistaina 29.8. ja opetus maanantaina 4.9. Laitoksella aloittaa tänä syksynä lähes 60 uutta opiskelijaa.

Tietoa lukuvuoden 2017-2018 opetuksesta, uusista OPSeista ja siirtymäsäännöistä sekä kesän aikataulusta.


Tiedoksenne, että kemian ensi lukuvuoden opetusohjelma on valmis ja kurssit ovat nyt korpissa näkyvillä. Kursseja pääsee selaamaan korpissa Opinnot-otsikon alta hakemalla kursseja. Jossakin vaiheessa kesällä päivitetään myös tiedekunnan opinto-oppaaseen opetusohjelma-sivusto, josta kaikki kurssit näkee kootusti.

Muutama huomio kursseista:

 • Vaikka kurssien tietoja pääsee jo tarkastelemaan, niin monen kurssin ilmoittautumisaika alkaa vasta 1.8. Ilmoittautumisajat kuitenkin vaihtelevat hieman, tarkastakaa siis kurssikohtaisesti.
 • Korppiin on nyt siirretty kurssitiedot kaikista uusien OPSien mukaisista kursseista, myös niistä, joita ei ensi lukuvuonna opeteta. Nämä kurssit tunnistaa siitä, että kurssin nimen perässä lukee esim. ”Luennoidaan 2018-2019”. Tentittävien kurssien kohdalla puolestaan lukee ”Tentittävä kurssi 2017-2018”.  -> Koskee siis joitakin syventäviä kursseja sekä aineopintokursseista uutta Biologinen kemia 2 -kurssia, joka opetetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2018.
 • Tutkielmaseminaarille ei ole enää omaa kurssikoodia, vaan jatkossa seminaarin tapaamiset löytyvät gradu”kurssilta”: KEMS9500 Pro gradu –tutkielma. Tämä siksi, että pyritään minimoimaan 0 op:n suoritusmerkinnät (kypsyysnäytteet silti oltava edelleen erikseen, vaikka ovat 0 op).

Syksyllä opetus alkaa jo syyskuun ensimmäisellä viikolla, eli maanantaina 4.9. alkaen. Lukuvuoden ajoitus ja jaksot tarkemmin opinto-oppaassa.

 

Uudet Opetussuunnitelmat (=OPSit) astuvat voimaan syksyllä. Vanhoilla opiskelijoilla on siirtymäaikaa 31.7.2020 asti, eli tutkinnon voi siirtymäajan puitteissa ottaa ulos aiempien vaatimusten  mukaan. Huomatkaa kuitenkin, että syksystä alkaen opetus tarjotaan uusien OPSien mukaisesti, eli kaikkia vanhojen vaatimusten mukaisia kursseja ei välttämättä ole tarjolla. Kaikki jo suoritetut kurssit kuitenkin käyvät tutkintoon, sillä opinnot eivät muutu radikaalisti. Lisäksi joidenkin syventävien kurssien nimi on muuttunut, mutta jos sisältö pysyy ennallaan niin samaa kurssia ei kannata suorittaa kahta kertaa. 

Tietoa vastaavuuksista ja siirtymäsäännöistä löytyy opinto-oppaasta tutkintorakenne-sivuilta, jossa on lueteltu sekä uusien OPSien rakenteet että aiemmat vaatimukset.

Kanditutkintoihin uudet OPSit eivät tuo kovin paljoa muutoksia, mutta maisterivaiheen opintosuunnat muuttuvat. Jos olet jo pitkällä opinnoissa, niin voi olla selkeintä ottaa tutkinto vanhojen vaatimusten mukaan. Toisaalta halutessaan voi jo siirtyä suoraan uusiin rakenteisiin, joten varsinkin jos olet vasta aloittelemassa maisterivaihetta niin voit hyvinkin siirtyä tekemään tutkintoa uuden OPSin mukaisesti. Vanhojen rakenteiden mukaan voi vielä kolmen vuoden ajan valmistua pääaineesta, mutta uusissa rakenteissa puhutaan opintosuunnista.

Tarkemmin opintoja voi suunnitella oman hopsaajan kanssa, kuten tähänkin asti.

Huomioikaa, että uudet opetussuunnitelmat vaikuttavat myös sivuaineisiin, eli erillisiin opintokokonaisuuksiin. Lisätietoa opinto-oppaasta, josta löytyy laitosten tekemät vastaavuustaulukot. 

 

Tutkintoja käsitellään kesän aikana koko ajan mutta hieman hitaammalla aikataululla kuin yleensä. Jollette vielä ole olleet Teijaan (teija.t.tatti(a)jyu.fi) yhteydessä kesän valmistumiseen liittyen niin tehkää se mahdollisimman pian! 

Lisätietoa opetusohjelmasta, OPSeista ja tutkinnoista saa Teijalta. Omien opintojen suunnittelua voi ja kannattaa kuitenkin ensisijaisesti tehdä oman HOPS-ohjaajan kanssa.

Aurinkoista kesää kaikille!

 

Muutamia huomionarvoisia asioita kesän kynnyksellä. 


Kesätentit ja tutkinnot:

 • Kaikkien kesätenttien (12.6., 3.7. ja 7.8.) ilmoittautumisaika päättyy korpissa tiistaina 6.6. klo 16:15. Tämän jälkeen ilmoittautumista  voi vielä kysellä Teijalta, mutta huomaattehan että kaikkia kursseja ei voi tenttiä jokaisena tenttipäivänä. Pääsääntöisesti kurssien sivuille korppiin jo merkattu ne tenttipäivät, jolloin tenttikysymyksiä on tarjolla. Jos toivotte tenttimistä jonkun muun kuun tenttipäivänä, niin kysykää opettajalta onnistuuko (ja muistakaa sitten vielä ilmoittautua Teijalle).
 • Jos olette aikeissa valmistua tämän lukuvuoden puolella (eli 31.7. mennessä), niin olettehan ajoissa liikkeellä. Tutkintoa varten tulee kaikkien opintosuoritusten olla rekisteröity ja opintokokonaisuuksien koottu. Graduohjaajan kanssa kannattaa keskustella aikeistanne kesän suhteen, sillä maisterintutkinnon saaminen heinäkuussa riippuu usein siitä, millä aikataululla tarkastajat ehtivät gradun lukea ja arvostella.
 • Huomiona myös, että vain opintokokonaisuudet kootaan. Esimerkiksi kieli- ja viestintäopintoja tai tutkinnon muita opintoja ei koota, koska ne eivät muodosta mitään perus-, aine- tai syventävän tason opintokokonaisuutta.


Lukuvuosi 2017-2018:

 • Syyslukukauden opetus alkaa maanantaina 4.9.
 • Opetusohjelma (eli ensi lukuvuoden kurssitiedot) julkaistaan korpissa luultavasti ensi viikon aikana. Ilmoittautuminen monille kursseille alkaa kuitenkin vasta 1.8., mutta tarkistakaa tämä kurssikohtaisesti.
 • Opetussuunnitelmat (eli pidemmän linjan suunnitelmat tutkintorakenteista ja opinnoista) löytyvät täältä. Sivun alalaidasta löytyy ”Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan erilliset opintokokonaisuudet”, tuttavammin sivuaineet.

 

 

Toukokuun tiedotteen asiat:

 • Tiistaina 2.5. klo 12:15 salissa Kem1 info uusista OPSeista ja muuttuvista kursseista. Tärkeää tietoa, tulkaa kuulolle!

 • Kevään viimeiset tutkielmaseminaarit ovat 15.5. ja 5.6. (klo 14:15), menkäähän esittelemään graduanne tai kuulemaan muiden töistä.

 • Kaikkien kesätenttien (12.6., 3.7. ja 7.8.) ilmoittautumisaika päättyy 6.6.

 • Kesäopinnot löytyvät täältä

 • Jos olet aikeissa valmistua ennen kesälomia, niin hoidathan asiasi ajoissa. Tutkielmien tarkastuksessa saattaa kesällä kestää kauemmin, ja lisäksi tutkintojen myöntämisessä on kesällä taukoa. Ota yhteyttä Teijaan jos aiot valmistua kesällä tai asiaan liittyen on kysyttävää.

 • Uusi lukuvuosi alkaa 1.8., joten hoidathan ilmoittautumisen/JYY-maksun ennen sitä, koska muuten opintosuoritusta ei voida kirjata.

 • Syyslukukauden opetus alkaa viikolla 36, eli maanantaista 4.9. alkaen.

 

Maisterivaiheen infotilaisuus tiistaina 2.5. klo 12:15 salissa Kem1.  

Uudet OPSit: Mikä muuttuu? Mitkä ovat maisterivaiheen uudet opintosuunnat? Miten hopsaus toimii? Mitä OPSit ylipäätään ovat? Vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin saat saapumalla maisterivaiheen infoon.

Paikalle saapumista suositellaan vahvasti, koska nyt on mahdollisuus saada tietoa uusista maisterivaiheen opintosuunnista, joiden mukaan opintojaan on mahdollista ensi syksystä alkaen tehdä. Lisäksi infossa kerrotaan tarkemmin maisterivaiheen hopsauksen järjestämisestä jatkossa, eli miten kandivaiheen ryhmistä siirrytään maisterivaiheen uusiin ryhmiin.

 

 

Tietoa kesäopinnoista

Kurssit

 • Tiedekunnan kesäkurssit on lueteltu täällä, kemian osalta tarjolla mm. kirjatenttejä.
  -> Huomatkaa, että kesäopintoihin ei ole listattu sellaisia kemian kursseja, jotka on opetettu aiemmin lukuvuonna mutta joita silti voi kesällä tenttiä (eli suuri osa perus- ja aineopintokursseista sekä syventäviä kursseja). Näiden kurssien tenttimahdollisuudet löytyvät korpissa ko. kurssin sivuilta tai hakemalla Opinnot-välilehdeltä tenttejä.

Tentit

 • Kaikkien kesätenttien (12.6., 3.7. ja 7.8.) ilmoittautumisaika päättyy 6.6. Tämä siksi, että ehditään saada tenttikysymykset opettajilta ennen kun he jäävät kukin ajallaan lomille. Muistakaahan siis ilmoittautua ajoissa!
  Kesän aikana tenttimahdollisuuksista (jos ilmoittautuminen kuitenkin unohtui...) voi kysellä Teijalta (teija.t.tatti@jyu.fi).
 • Lisäksi perukaa ilmoittautumisenne jos ette aio osallistua ilmoittautumaanne tenttiin! Tämä on tärkeää ettei tehdä turhaa työtä, niin tässä toimistolla kuin opettajien ja valvojienkin taholla. Perumisetkin siis Teijalle.
 • Kesätentit ovat poikkeuksellisesti klo 12-16 ja sijaintina on Agoran Auditorio 1. Kesätentit järjestetään yhdessä Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kanssa, joten opiskelijat voivat halutessaan tehdä yhden kemian tentin sekä lisäksi yhden bioympin tentin. Kemian osalta voimassa on edelleen tuttu sääntö, eli vain yksi kemian tentti kerralla.
  (toukokuun laitostentti 8.5. vielä normaalin aikataulun mukaan klo 14-18 salissa MaA102).
 • Huomaattehan, että kesätenttien tarkastusaika saattaa olla pidempi kuin normaalisti. Varsinkin heinäkuussa opettajat viettävät kesälomaa, joten tenttien tarkastus mennee useammalla elokuulle. Opettajia on ohjeistettu kirjoittamaan tenttikysymyspaperiin, milloin tulokset ovat odotettavissa.
 • Jos suoritat elokuussa opintoja (tentti tai kurssi), muista hoitaa ensi lukuvuoden JYY-maksu ennen sitä. Opintoja ei voi rekisteröidä elokuussa ennen kuin JYY-maksu on hoidettu, sillä elokuu on jo lukuvuotta 2017-2018.

 

Tutkintojen käsittelyssä tulee kesällä olemaan tiedekunnassa taukoa, mutta laitan niistä vielä myöhemmin viestiä kunhan aikataulut ovat tiedossa. Ottakaa kuitenkin huomioon, että kesällä gradujen ja kanditutkielmienkin tarkastukseen saattaa kulua enemmän aikaa, ja lisäksi kypsyysnäytteiden kielentarkastuksessa on kesällä muutaman viikon tauko. Jos olette siis aikeissa valmistua kesällä tämän lukuvuoden puolella (eli 31.7. mennessä), niin olkaa ajoissa liikkeellä. Kysykää tutkielman ohjaajalta tarkastuksen aikataulusta, ja hoitakaa opintokokonaisuuksien koonnit ja tutkintohakemukset ajoissa. Lisätietoa voi kysellä allekirjoittaneelta.

 

Maaliskuun tiedotteen asiat:

 • Kemian perusopinnot muuttuvat ensi syksystä alkaen niin, että KEMP115 (Kemian perusteet 5) -kurssi on jatkossa 2 op, ja perusopintoihin tulee lisäksi mukaan uusi kurssi Biologinen kemia 1 (KEMP1160, myös 2 op). Kesä 2017 on viimeinen kerta kun KEMP115 on nykyisessä muodossaan ja 4 op:nä tarjolla, joten halutessaan sen ehtii vielä tehdä. Syksystä alkaen siis perusopintoihin tehdään KEMP1150 2 op + KEMP1160 2 op.

 • Uusien Opetussuunnitelmien 2017-2020 myötä myös maisterivaiheen rakenteisiin tulee muutoksia ja siirrytään kokonaan pois vanhoista osastoista kohti tutkimuksen pääaloja. Infotilaisuus uusista OPSeista luvassa kevään aikana.

 • Tutorhaku käynnissä 10.3. asti, muistakaahan hakea jos Alkukeitokseen osallistuminen ja uusien opiskelijoiden opastaminen kiinnostaa! Huomatkaa, että lukuvuoden aloitus on hieman aikaistunut ja fuksit saapuvat jo tiistaina 29.8. Sitä ennen pidetään kemian laitoksen oma tutorkoulutus, ja lisäksi JYY järjestää omat koulutukset. Lisätietoa kemian laitoksen käytänteistä voi kysyä Teijalta (teija.t.tatti(at)jyu.fi) tai Alkukeitoksen ensi syksyn vetäjältä Piialta (piia.k.valto(at)jyu.fi)

 • Tiistaina 7.3. on tiedekunnan alumni-iltapäivä klo 12-15 salissa FYS5, jossa meiltä valmistuneet kertovat mihin ja miten ovat päätyneet töihin. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille! 

 • 20.3. klo 14 salissa Kem3 järjestetään kansainvälisyysinfo ja siihen perään peli-iltapäivä. Lisätietoa lähempänä!

 • Kemian laitoksen seuraava laitoskokous 27.3. klo 14:15 salissa Kem4, luvassa keskustelua ajankohtaisista asioista. 

 • ChemBio-tapahtuma järjestetään 29.-30.3. Helsingin messukeskuksessa, ja tapahtumaan menee Keski-Suomen kemistiseuran bussikuljetus. Kemian laitos on mukana edustamassa omalla pisteellä sekä seminaariesityksissä.

 • Laitoksen työharjoittelutuen ensimmäinen hakukierros on ohi, mutta tukea voi hakea vielä myöhemminkin vuoden aikana. Lisätietoa saa Teijalta.

 

Helmikuun tiedotteen asiat:

 • Laitoksen työharjoittelutuen hakuaikaa on jäljellä 10.2. asti, lähetelkäähän siis hakemuksia! Kriteereinä on valmis LuK-tutkinto (jotakuinkin tavoiteajassa) sekä opintomenestys. Työharjoittelupaikka ei tarvitse olla vielä tiedossa, ja laitoksen myöntämä harjoittelutuki voi auttaa saamaan paikan. Lisätietoa ja hakuohjeet.
 • Ilmoittautuminen kesäkoulun kursseille alkaa 1.2.. Kemian laitos tarjoaa kesäkoulussa kaksi kurssia (KEMV113 ja KEMV114), mutta tutustukaa myös muiden laitosten tarjontaan. Kurssit ovat syventävän tasoisia ja ilmoittautuminen normaalisti korpissa.

 • Muistutus uudesta organisaatiorakenteesta ja hallintoasioita hoitavista henkilöistä, josta tarkempaa tietoa löytyy tiedekunnan sivuilta.

 • Kemian laitoksen seuraava laitoskokous on 20.2. klo 14:15 (Kem4), tervetuloa myös opiskelijat mukaan!

 • 20.3. on suunnitteilla kv-info klo 14 alkaen ja siihen perään peli-ilta. Tarkempaa tietoa lähempänä.


Lisäksi tietoa kv-asioista ja tulossa olevista infoista:

 

Oletko kiinnostunut lähtemään vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille? Tule kuulemaan mahdollisuuksista ja kokemuksista

ti 7.2. klo 9.00 MaD308 tai

13.2. klo 10.00 KEM3

Näiden lisäksi tiedekunta järjestää myös isomman kansainvälistymistilaisuuden:

Mitä kansainvälistymismahdollisuuksia on? Järjestämme tapahtuman jossa kuulet mahdollisuuksista lähteä vaihtoon ja harjoitteluun ulkomaille tai miten voisit tehdä esim gradun yhteistyössä esim opiskelija järjestöjen kanssa. Paikalle pyydetään myös täällä juuri nyt täällä olevia ulkomaalaisia opiskelijoita ja tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden tutustua ja luoda verkostoja maailmanlaajuisesti. Tilaisuuden järjestämisessä mukana mm AIESEC ja JYY

Tilaisuudessa myös HOPS-ohjaajien tilaisuus kuulla erilaisista kansainvälistymismahdollisuuksista. Kansainvälistymistilaisuus on 16.2.2017 klo 14-17 Fysiikan toisen kerroksen aulassa ja luentosaleissa.

Lisätietoja Leena Mattilalta.

 

Tammikuun tiedotteen asiat:

 • Yliopistolla on vuoden alusta alkaen uusi organisaatiorakenne, eli hallintoasioita hoitavien henkilöiden tehtävät ovat monella muuttuneet ja palveluja on keskitetty. Laitoksen lähipalveluista löytyy nykyisin kaksi henkilöä: opintoasioita laitoksella hoitaa Teija (YE 422, eli Leenan vanhan huone), ja lisäksi laitoksen assistenttina toimii Maritta Leinonen (YE 423, eli Teijan vanha huone). Leena on siirtynyt kokopäiväisesti hoitamaan tiedekunnan kansainvälisiä opintoasioita ja työelämään liittyviä tehtäviä, ja hänet löytää nanotalosta (YN 314.1). Lisätietoa ja kaikki tiedekunnan hallintoasioita hoitavat henkilöt: https://www.jyu.fi/science/organisaatiorakenne
 • Lukukauden ensimmäinen peli-ilta ja siinä samalla työnhaku/kesätyöinfo järjestetään maanantaina 16.1. Lyhyt, vapaamuotoinen info ensin klo 14 alkaen salissa Kem2, ja sen jälkeen peli-ilta kirjaston aulassa. 
 • Laitoksen opetuksen kehittämispäivä maanantaina 23.1. klo 12-16 salissa Kem4, opiskelijat ovat tervetulleita mukaan kuuntelemaan ja keskustelamaan laitoksen uudesta OPSista ja opetuksen suunnasta!

 

Joulukuun tiedotteen asiat:

 • Haku/ilmoittautumisaika ensi lukuvuonna suoritettaviin pedagogisiin aineopintoihin päättyy 9.1. – tämä koskee myös suoravalittuja! Teethän ilmoittautumisen ajoissa, ja huomaa täyttää myös korpin ilmoittautumislomake (pelkkä ilmoittautuminen ei riitä).
 • Jos haluat valmistua tämän vuoden puolella otathan yhteyttä Teijaan tai Leenaan hyvissä ajoin. Tutkintohakemukset tulisi lähettää viimeistään viikolla 50, ja tutkintoa varten kaikkien opintosuoritusten tulee olla rekisteröity ja kokonaisuuksien koottu. Huomioithan myös, että esim. gradun tarkastukseen saattaa loppuvuodesta kulua joululomien vuoksi enemmän aikaa.
 • Laitoksen henkilökuntaa lomailee viikoilla 51 ja 52, joten ottakaa tämä huomioon opintoasioita hoitaessanne. Lisäksi viikolla 49 Teija paikalla vain maanantaina (5.12.).
 • Yliopiston palvelurakenneuudistuksen myötä tapahtuu laitoksen hallintohenkilökunnassa ja tehtävissä vaihdoksia, ja myös opintoasioissa on odotettavissa muutoksia. Opintohallinnon tehtävistä tiedotamme myöhemmin lisää.

 • Ensi vuonna uudistuviin opintosuunnitelmiin liittyen pidettiin marraskuussa OPS-seminaari, jossa esiteltiin Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan OPS-työtä. Tilaisuuden tallenne löytyy moniviestimestä, käykäähän katsomassa jos laitoksen opetuksen kehittäminen kiinnostaa.

 • Tammikuussa luvassa lisää opetuksen kehittämistä: 23.1. klo 12-16 salissa Kem4 pidetään laitoksen opetuksen kehittämisiltapäivä, jossa käydään läpi meidän OPS-työtä ja esitellään tutkimusta. Opiskelijat ovat tervetulleita mukaan seuraamaan ja kommentoimaan!

 • Kemian laitoksen henkilökunta toivottaa kaikille mukavaa joulunaikaa!

 

Marraskuun tiedotteen asiat: