Kemian laitos

Chemistry Eurobachelor Diploma -opinnot

Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle on kesällä 2015 myönnetty Chemistry Eurobachelor Diploma luonnontieteiden kandidaatin tutkinnolle seuraavaksi viideksi vuodeksi. Tämän laatuleiman täyttävä tutkinto koostuu järjestön määrittelemistä sisällöistä ja täyttää tarkat laatukriteerit. Eurobachelor-laatuleima mahdollistaa opiskelijarekrytointia sekä tutkinnon tason osioittamisen ja vertailun Euroopassa, sillä se todistaa opintojen täyttävän määritellyt vaatimukset kemian alan tutkinnon tasosta ja sisällöstä.

Chemistry Eurobachelor logo

 

Opiskelijat voivat valita yhden kuudesta opintopolusta saadakseen Chemistry Eurobachelor Diplomin:

Kaikissa opintopoluissa opiskelijat suorittavat yhteensä 107 opintopistettä opintoja, jotka koostuvat kemian perusopinnoista (27 op) ja aineopinnoista (68 op), sekä kieli- ja viestintäopinnoista ja yleisopinnoista (12 op). Nämä opinnot ovat samat kaikille kemistiksi opiskeleville pääaineopiskelijoille. Lisäksi opintoihin kuuluu ylläolevien polkujen mukaiset sivuaineopinnot sekä muita opintoja.

Suoritettuaan jonkin ylläolevan polun mukaiset opinnot voi opiskelija saada kandidaatin tutkinnon ohella Chemistry Eurobachelor Diplomin. Eurobachelor-laatuleiman täyttävä tutkinto sisältää määritellyt opinnot, joissa kaikkia kemian osa-alueita (orgaaninen, epäorgaaninen ja analyyttinen, fysikaalinen ja biologinen) sekä matematiikkaa ja fysiikkaa sisältyy tutkintoon kaikkia vähintään 5 opintopistettä ja yhteensä vähintään 90 op. Yhteensä tulee suorittaa vähintään 150 opintopistettä (mukaanlukien kandidaatin tutkielma) opintoja kemiassa, fysiikassa, biologiassa ja matematiikassa, joista kaikkia aineita vähintään 5 opintopistettä.

KOKO OPINTORAKENNE KAIKKINE VAIHTOEHTOINEEN (2017-2020)

Koko opintorakenne kaikkine vaihtoehtoineen löytyy tästä tiedostosta. (2015-2017)

Eurobachelor®: http://chemistry-eurolabels.gandi.ws/labels