Kemian laitos

Työelämäyhteydet

Kemian yhteiskunnalliset haasteet liittyvät mm. energiaan, ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen, jolloin tarvitaan useiden alojen asiantuntijoiden yhteistyötä. Asiantuntijuutta, vuorovaikutustaitoja, menetelmien hallintaa, esiintymistä, laitteiden tuntemusta, ongelmanratkaisutaitoja, uuden oppimisen kykyä – näitä kaikkia tulevat kemistit tarvitsevat.

Työelämäyhteydet ovat tärkeitä kemian opetukselle ja tutkimukselle.

Perinteisesti pro gradu -projektit ja työelämäharjoittelut ovat olleet osa kemian opintoja. Lisäksi tohtorikoulutuksessa erilaiset kehittämisprojektit ovat olleet tärkeä osa erityisesti soveltavan kemian tutkimusta.

Jyväskylässä perinteisten paperiin ja puuhun liittyvien projektien lisäksi nousevia kiinnostuksen kohteita ovat mm. erilaiset biojalostamiseen ja energiaratkaisuihin liittyvät tutkimushankkeet, joihin maisteri- ja tohtorikoulutuksessa olevat opiskelijat osallistuvat.

Analytiikan, syntetiikan ja laitetekniikan osaamista tarjoutuu yhä enenevässä määrin myös teollisuuden ongelmanratkaisuprojekteissa. Opetuksen työelämäyhteydet liittyvät eri kouluasteilla tehtävään yhteistyöhön sekä LUMA-toimintaan.