Koulutuksen kehittäminen

Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle! / Digikummiverkosto

Jyväskylän yliopisto on mukana OKM:n "Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen" / Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle! -alahankkeessa omalla osahankkeellaan: "Digikummitoiminta".

Digikummitoiminta kuvana s2017

Hallituksen kärkihanke logo

Ajankohtaista: Uusien digikummien haku, lue lisää

Miksi tarvitaan digikummeja?

  • Arkityön kiireessä opettajilla ei välttämättä riitä aika perehtyä opetusteknologian tarjoamiiin mahdollisuuksiin erillisissä koulutuksissa tai itseopiskellen. Moni opettaja voisi kuitenkin kokeilla toteuttaa "matalin kynnyksin"  jotakin osaa opetuksestaan uudella tavalla -  hyödyntäen pedagogisesti mielekkäällä tavalla tieto- ja viestintätekniikkaa.  
  • Digikummit kokeilevat uutta - sekä toimivat arkityössä omien kokemustensa kautta  niiden opettajien tukena, jotka myös haluavat kokeilla. Omassa yksikössä toimivalta digikummilta on nopea ja helppo kysyä vinkkiä.
  • Digikummi voi puolestaan pyytää digipalveluilta työpajamaista koulutusta tai täsmätukea juuri niihin asioihin, jotka koetaan yksikössä erityisen tarpeellisina.  Esimerkiksi opetuksen monimuotoistaminen ja oppijakeskeisyys ovat asioita, joita voidaan tukea opetusteknogian avulla.
  • Hankkeen tavoitteena on jatkaa JYn opetuksen kehittämistyön (mm. eEducation-hankkeet) yhdessä tekemisen ja hyvien käytänteiden jakamisen -toimintakulttuuria. 

Kokkolan yliopistokeskuksessa on pilotoitu eEducation-hankkeena vastaavanlaisen ADeE -verkoston toimintaa. Katso tallenne: Mitä iloa ja hyötyä olet saanut ADeE-toiminnasta työhösi?  

Katso tallenneOpettaja oppii vertaisiltaan 
(tallenne tehty yhteistyössä hankkeen partneriyliopistojen kanssa ja esitetty Pedaforum2018 -seminaarissa) 

Digikummit JY:ssa  (in English)

Digikummit heiluttaa
(Kuva: Katri Mustonen)


Lisätietoa Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle -hankkeen toiminnasta:

  • Alahankkeessa on mukana vuosina 2017-19 neljä yliopistoa: JY, Taideyliopisto, Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.
  • Digikummitoimintaa omissa taloissaan kehittävät JY ja Taideyliopisto .
  • Flipped Learning -pedagogista mallia pilotoidaan UEF:ssa ja ja sitä voidaan ottaa myös meillä JY:ssa pilotoitavaksi. Uutta: lue lisää FL Jyväskylän yliopistossa v. 2018-19
  • Kokemuksia ja hyviä käytänteitä jaetaan koko hankkeen ajan partneriyliopistojen kesken.

Yhteyshenkilöt: opetuksen kehittämispäällikkö Ulla Klemola, suunnittelijat Hannele Rajaniemi (Digipalvelut) ja Pentti Impiö (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)