Koulutuksen kehittäminen

Koulutuksesta vastaavat varadekaanit ja erillislaitosten johtajat

  • Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk varadekaani Anne Pitkänen-Huhta 
  • Informaatioteknologian tdk varadekaani Timo Tiihonen
  • Kauppakorkeakoulu varadekaani Anna-Maija Lämsä
  • Kasvatustieteiden ja psykologian tdk varadekaani Raimo Lappalainen
  • Liikuntatieteellinen tdk varadekaani Mirja Hirvensalo
  • Matemaattis-luonnontieteellinen tdk varadekaani Maija Nissinen
  • Kokkolan yliopistokeskus Chydenius johtaja Tanja Risikko
  • Avoin yliopisto johtaja Jukka Lerkkanen
  • Kielikeskus johtaja Peppi Taalas