Koulutuksen kehittäminen

OPS-työ ja KOVS-järjestelmä

Opetussuunnitelmatyö

Jyväskylän yliopistossa on syksyllä 2015 aloitettu opetussuunnitelmien uudistustyö, jonka myötä kaikkien tiedekuntien ja opetusta järjestävien yksiköiden opetussuunnitelmat uudistetaan lukuvuodesta 2017-2018 lähtien kolmivuotiskaudeksi. Opetussuunnitelmien uudistamisella varmistetaan, että yliopistosta valmistuvilla on parhaat mahdolliset edellytykset toimia aktiivisesti ja rakentavasti yhteiskunnassa myös tulevina vuosikymmeninä. Jyväskylän yliopisto haluaa näin vastata tulevaisuuden haasteisiin koulutuksen edelläkävijänä.

OPS-seminaarit

Opetussuunnitelmien uudistustyön tueksi järjestetään lukuvuosien 2015-16 ja 2016-17 aikana OPS-seminaarien sarja.

Aikataulu

Koulutusneuvosto on hyväksynyt OPS-työn aikataulun vuosille 2015-2017.

Ohjeita opetussuunnitelmien uudistamisen tueksi

Jyväskylän yliopiston linjauksia ja päätöksiä

Koulutus-, opetus- ja vuosisuunnittelujärjestelmä (KOVS)

Jyväskylän yliopistossa otetaan syksyllä 2016 käyttöön uusi koulutus-, opetus- ja vuosisuunnittelu- eli KOVS-järjestelmä.

Koulutus-, opetus- ja vuosisuunnittelujärjestelmä

 • mahdollistaa yhdenmukaisen ja kattavan opetus- ja vuosisuunnitteluprosessin eri yksiköissä,
 • edistää opetus- ja vuosisuunnitteluprosessien läpinäkyvyyttä yksiköiden välillä,
 • mahdollistaa opintojen aikatauluttamisen siten, että opintopolkujen päällekkäisyyksiä pystytään välttämään, sekä
 • helpottaa yhteistyötä ja tiedonkulkua opetus- ja vuosisuunnittelua tekevien tahojen välillä.

Taustaa

Jyväskylän yliopiston tiedekunnat tekivät syksyllä 2014 aloitteen sellaisen opetusohjelmien laatimiseen tarkoitetun työkalun kehittämisestä, jolla voitaisiin sujuvoittaa opiskelijoiden opintopolkuja ja helpottaa opetusohjelmien tekemistä. JY:lta on puuttunut opetussuunnitelma- ja opetusohjelmajärjestelmä, jonka avulla voitaisiin mm. kuvata opetussuunnitelmia ja –ohjelmia yhdenmukaisesti ja minimoida opetusohjelmien aikataulullisia päällekkäisyyksiä.

Ammattikorkeakoulusektorilla käytössä olevan Peppi -opetus- ja vuosisuunnittelujärjestelmän soveltumista yliopistosektorin käyttöön oli selvitetty Tampereen ja Turun yliopistoissa keväästä 2014 alkaen. Alkuvuonna 2015 Jyväskylän yliopisto aloitti Tampereen yliopiston kanssa selvityksen opetus- ja vuosisuunnittelujärjestelmän soveltuvuudesta JY:n tarpeisiin. Myös Itä-Suomen yliopisto liittyi mukaan selvitystyöhön keväällä 2015.

Keväällä 2015 alkoivat suunnittelutapaamiset (JY, TaY, UEF, TY, Metropolia ammattikorkeakoulu), joissa koottiin järjestelmän kehittämis- ja muutostarpeita. JY sai 6.5.2015 käyttöönsä opetus- ja vuosisuunnittelujärjestelmän testiympäristön, jossa järjestelmän soveltumista JY:n käyttöön on selvitetty ja testattu viiteryhmän kanssa.

Syksyllä 2015 päätettiin opetus- ja vuosisuunnittelujärjestelmän käyttöönotosta Jyväskylän yliopistossa ja liittymisestä PeppiPlus-yhteistyöprojektiin (JY, TaY, UEF, TY, Metropolia ammattikorkeakoulu), jossa Peppi-järjestelmään toteutetaan yliopistojen yhteisesti määrittelemät kehityskohteet.

Jyväskylän yliopiston hallintojohtaja teki päätöksen Peppi-konsortioon liittymisestä 2.12.2015.

Käyttöönottoprojekti

Koulutus-, opetus- ja vuosisuunnittelujärjestelmän käyttöönottoprojektin kesto on 4.1.2016 - 30.6.2017.

Järjestelmän käyttöönoton aikataulu

 • PeppiPlus-projektissa määriteltyjen muutostöiden ja lisäominaisuuksien koodaus 2.3.2016 alkaen.
 • Hyväksymistestaukset 6/2016 (Opetussuunnittelu- ja Vuosisuunnittelu -osiot) ja 9-10/2016 (Koulutukset- ja Resurssien suunnittelu -osiot).
 • Järjestelmän uusi versio julkaistu 7/2016.
 • Järjestelmän asennus ja lokalisointi JY:n käyttöön 8/2016.
 • Opetussuunnitelmaosion pilotointi 9/2016.
 • Opetussuunnitelmaosion käyttöönotto 10/2016.
 • Opetussuunnitelmaosion käyttäjäkoulutukset 10/2016 alkaen.
 • Opetusohjelmaosion (vuosisuunnittelu ja resurssiensuunnittelu) käyttöönottopäätös 1/2017.
 • Opetusohjelmaosion (vuosisuunnittelu ja resurssiensuunnittelu) pilotointi 1/2017.
 • Opetusohjelmaosion (vuosisuunnittelu ja resurssiensuunnittelu) käyttöönotto 2/2017.
 • Opetusohjelmaosion (vuosisuunnittelu ja resurssiensuunnittelu) käyttäjäkoulutukset 2/2017 alkaen.
 • Opetussuunnitelmaosion julkaisutyökalujen käyttöönotto 2/2017.
 • Opetusohjelmaosion (vuosisuunnittelu ja resurssiensuunnittelu) julkaisutyökalujen käyttöönotto 4/2017.

Järjestelmän osoite ja ohjeet

Yhteystiedot

Riikka Hurri, suunnittelija, KOVS-käyttöönottoprojektin projektipäällikö
Opintopalvelut
riikka.hurri@jyu.fi
puh. 050 385 4834

KOVS-järjestelmän käyttäjätuki ja ylläpito: 

Yhteystiedot

Opetussuunnitelmatyön ja KOVS-järjestelmän käyttöönoton yhteyshenkilö:

Suunnittelija Riikka Hurri
Opintopalvelut
riikka.hurri@jyu.fi
puh. 050 385 4834