Koulutuksen kehittäminen

Hyvinvointia ja temaattisia moduuleita - OPS-työ jatkuu, myös EduFutura-yhteistyössä!

OPS-seminaari 22.5.2019 klo 12.30-15.45 Ruusupuisto D104 Helena

Toukokuussa OPS-seminaarien sarja jatkuu uusin teemoin. Tällä kertaa pureudutaan sekä hyvinvoinnin että temaattisten moduulien teemoihin. 

Hyvinvointi läpivalaisee yliopiston toimintaa ja opetussuunnitelmalinjauksia kokonaisvaltaisesti. Laadukas opetus ja ohjaus tukevat opiskelijoiden hyvinvointia ja opetussuunnitelmatyö on näiden perusta. Hanna Laitinen avaa meille yhteisesti ajatuksia siitä, miten voimme opetuksessa tukea opiskelijoiden akateemista opiskelukykyä. Työpajoissa hyvinvointiteemaa tarkastellaan sekä akateemisen opiskelukyvyn että OHO! eli Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa -hankkeen näkökulmista. 

Temaattiset moduulit ovat osa 2019 OPS-työtä ja moduuleita kannustetaan tekemään myös EduFutura-oppilaitosten yhteistyönä (Gradia, JAMK, JYU). Tule mukaan inspiroitumaan ja kehittämään yhdessä uudenlaisia oppimisen kokonaisuuksia!  Tilaisuus on avoin kaikille EduFutura toimijoille.

Jyväskylän yliopiston määritelmä temaattisista moduuleista: https://www.jyu.fi/koulutus/ops2019/temaattisetmoduulit
Paikka on yliopiston 
Ruusupuisto, Helena-sali: https://www.jyu.fi/fi/yliopistopalvelut/salit-tilavaraus/rakennukset/ruusupuisto

Suora lähetys Moniviestin: https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hallinto/koulutuspalvelut/ops-seminaari-22-5-2019/suora
Tallenne: https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hallinto/koulutuspalvelut/ops-seminaari-22-5-2019/ (polkuavain)

Ohjelma 

12.30 AKATEEMINEN OPISKELUKYKY Hanna Laitinen, JYU

13.00 TEMAATTISET MODUULIT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA & EDUFUTURA YHTEISTYÖSSÄ
          Mari Ikonen & Terhi Skaniakos JYU, Tytti Pintilä & Anne Hakala JAMK, Seija Kivelä Gradia

13.30 Kahvit ja siirtyminen työpajatyöskentelyyn

13.45 TYÖPAJATYÖSKENTELYÄ 

  • Työpaja 1:  Opiskelijoiden hyvinvointia edistämässä – OHO!-hankkeen antia ops-työlle, prof. Raimo Lappalainen ja tiimi
  • Työpaja 2: Temaattiset moduulit EduFutura-yhteistyö (myös alakohtaista työskentelyä mahdollisuuksien mukaan)
  • Työpaja 3: Temaattiset moduulit JYU

15.45 SEMINAARIN PÄÄTÖS

Ilmoittautuminen (tarjoiluja ja työpajoja varten) 19.5. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/2E3B18A19423C57E

Kaksi ensimmäistä puheenvuoroa (hyvinvointi ja temaattiset moduulit klo 12.30-13.30) tallennetaan ja lähetetään livenä Moniviestimessä.


In
English

Our JYU curriculum events continue in May with new themes. This time we will focus on well-being and thematic modules.

Well-being has an important and pervasive role in our activities and the curricular policies. High-quality contact teaching and guidance support students well-being and ground for this lies in curricula work. Hanna Laitinen presents ideas of how to support students academic study capability. The workshops will include both, the well-being and academic study capalibity and the OHO! project.

Tematic modules are part of the 2019 curriculum work and the collaboration with EduFutura institutions is encouraged (Gradia, JAMK, JYU). Come and inspire and develop new study modules together!

Programme

12.30 Academic Study Capability, Hanna Laitinen, JYU

13.00 Thematic modules in JYu and EduFutura collaboration
          Mari Ikonen & Terhi Skaniakos JYU, Tytti Pintilä & Anne Hakala JAMK, Seija Kivelä Gradia

13.30 Coffee and moving into the workshops

13.45 Workshops

  • Workshop 1: Opiskelijoiden hyvinvointia edistämässä – OHO!-hankkeen antia ops-työlle, prof. Raimo Lappalainen ja tiimi
  • Workshop 2: Thematic modules in EduFutura collaboration (also in subject specific groups)
  • Workshop 3: Thematic modules in JYU

15.45 Closing the seminar

Registration (for coffee and workshops) by Oct 19: https://link.webropolsurveys.com/S/2E3B18A19423C57E


Lisätietoja: