Sisällysluettelo 2/1999

 
 

 

Muut lehdet

Etusivulle

 

 

 

 • Pääkirjoitus:
  Vesa Niinikangas
  Optiot avoimina loppuun saakka.

 • Tuija Saresma
  Ihana ja ärsyttävä Ally McBeal. Televisiosarjan feminististä luentaa

 • Liisa Tainio
  Puhumatta sittenkin paras.
  Parisuhdeoppaiden näkökulma sukupuoleen.

 • Erkki Vettenniemi
  Miksi juuri maraton?
  Amerikkalaisen unelman pituus on 42 195 metriä.

 • Pertti Töttö
  Metodit moraalikoodeina.
  Nopeita empiirisiä tutkimuksia sekä vetäytyvä pohdinta.
 • Kolumni:
  Martti Silvennoinen
  Maskuliinista vääntöä.

 • Ilkka Kauppinen
  Mitä ovat lukutaidot ajassamme? Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimusyksikön, Kirjallisuuden laitoksen ja Opetusministeriön seminaari Jyväskylässä 22.4.1999

 • Heino Nyyssönen
  Nuori muisti alkaa talvisodasta. Sirkka Ahonen, Historiaton sukupolvi? Historian vastaanotto ja historiallisen identiteetin rakentuminen 1990-luvun nuorison keskuudessa.

 • Jari Kauppinen
  "Älkää samaistako sitä mitä teen filosofiseen spekulaatioon."
  Merja Hintsa, Mahdottoman rajoilla. Derrida ja psykoanalyysi.

 • Joel Kuortti
  Oppisanastoa ikä kaikki. Laura Aho ym. (toim.), Jargon, kulttuuriantropologian oppisanasto.

 • Joel Kuortti
  Pieni on valttia, kulttuurissakin. Henri Tenho ym. (toim.), Pieni kulttuurikirja. Juhlateos suomalaiselle kulttuurille ja luovuudelle.

 • Anne Sankari
  Suodatin sisälläni. Helena Sederholm, Nainen jolla on sisällään sateenvarjo.

 • Kirjauutuuksia toimituksen pöydältä

 • English abstracts
 
  Kulttuurintutkimus-lehti
Jyväskylän yliopisto
Nykykulttuurin tutkimuskeskus
PL 35, 40351 Jyväskylä
(014) 260 1317 (toimitussihteeri),
(014) 260 1310 (tilaukset)
Faksi (014) 260 1311
lepaka@dodo.jyu.fi (toimitussihteeri),
aho@dodo.jyu.fi
(tilaukset)


Muut lehdet

Etusivulle