Kirjauutuuksia 2/2000

 
 

 

Edellinen sivu

Seuraava sivu

Sisällysluetteloon

Muut lehdet

Etusivulle

 

 

 

Kirjauutuuksia toimituksen pöydältä

 • Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Toim. Janne Matikainen ja Jyri Manninen. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 2000.
 • Aspekter på narrativet. Red. Ulf Palmenfelt. Barnkulturforskning i Norden 2. NNF Publications 5, 2000.
 • Bjurström, Erling, Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi. Det kommunikativa handlandet. Kulturella perspektiv på medier och konsumtion. Nya Doxa 2000.
 • Displacement of Politics. Eds. Sakari Hänninen and Jussi Vähämäki. SoPhi 2000.
 • Douglas, Mary, Puhtaus ja vaara. Ritualistisen rajanvedon analyysi. Vastapaino 2000.
 • Ehrnrooth, Jari, Deserton pyörre. Like 2000.
 • Espoo - totuus Suomesta. Toim. Tuomas Nevanlinna ja Jukka Relander. Tammi 2000.
 • Feministejä - aikamme ajattelijoita. Toim. Anneli Anttonen, Kirsti Lempiäinen ja Marianne Liljeström. Vastapaino 2000.
 • Hakkarainen, Pekka, Tupakka - nautinnosta ongelmaksi. Vastapaino 2000.
 • Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena, Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki University Press 2000.
 • Honkatukia, Päivi, Niemi-Kiesiläinen Johanna, Näre, Sari, Lähentelyistä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta. Nuorisotutkimusverkosto 2000.
 • Ilmestyskirjan ratsastajat. Sota, nälkä, taudit ja kuolema historiassa. Toim. Holger Weiss, Risto Marjomaa ja Jouko Nurmiainen. Vastapaino 2000.
 • Inescapable Horizon: Culture and Context. Eds. Sirpa Leppänen and Joel Kuortti. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 64. Jyväskylän yliopisto 2000.
 • Itkonen, Terho, Uusi kieliopas. Tammi 2000.
 • Jokinen, Arto, Panssaroitu maskuliinisuus - Mies, väkivalta ja kulttuuri. Tampere University Press 2000.
 • Kalela, Jorma, Historia ja historiantutkimus. Gaudeamus 2000.
 • Kantola, Anu, Freedom of speech at stake: media developments and democracy in Central Asia. SSKH Meddelanden 55. University of Helsinki, Swedish School of Social Science 2000.
 • Kirby, David and Hinkkanen, Merja-Liisa, The Baltic and the North Seas. With a preface by Geoffrey Scammell. Routledge 2000.
 • Koskimaa, Raine, Digital Literature. From Text to Hypertext and Beyond. University of Jyväskylä 2000.
 • Kosonen, Päivi, Elämät sanoissa - eletty ja kerrottu epäjatkuvuus Sarrauten, Durasin, Robbe-Grillet'n ja Perecin omaelämäkerrallisissa teksteissä. Tutkijaliitto 2000.
 • Me media maisemissa. Reflektioita identiteettiin ja mediaan. Toim. Helena Tapper. Palmenia 2000.
 • Mikkilä, Timo, Pohjanmaan patriootti. Artturi Leinonen eteläpohjalaisena vaikuttajana ennen talvisotaa. Julpu 2000.
 • Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Toim. Karmela Liebkind. Gaudeamus 2000.
 • Nordin, Svante, Filosofian historia. Länsimaisen järjen seikkailut Thaleesta postmodernismiin. Pohjoinen 2000.
 • Nuolijärvi, Pirkko & Tiittula, Liisa, Televisiokeskustelun näyttämöllä. Televisioinstitutionaalisuus suomalaisessa ja saksalaisessa keskustelukulttuurissa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2000.
 • Nupponen, Terttu, Arkkitehdit, sota ja yhdyskuntasuhteiden hallinta. Alvar Aallon Kokemäenjokilaakson aluesuunnitelma tilansäätelyprojektina. Bibliotheca historica n:o 52. Jyväskylän yliopisto 2000.
 • Otteita kulttuurista. Kirjoituksia nykyajasta, tutkimuksesta ja elämäkerrallisuudesta. Toim. Maaria Linko, Tuija Saresma ja Erkki Vainikkala. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 65. Jyväskylän yliopisto 2000.
 • Paremman ympäristön käsikirja. Keinoja vaikuttaa. Toim. Satu Lehto. Turun yliopiston täydennyskoulutuksen julkaisuja A:80. 2000.
 • Perho, Sini, Skineyden äärellä. Tutkimus skinhead-alakulttuurista kiinnostuneista joensuulaisnuorista. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja. N:o 128. 2000.
 • Reading Cultural Difference. The reception of a short story in six European countries. Eds. Urpo Kovala and Erkki Vainikkala. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 63. Jyväskylän yliopisto 2000.
 • Sederholm, Helena, Tämäkö taidetta? WSOY 2000.
 • Sihvo, Pirkko, Myllymäen torppa. Elämää Pusulan Kärkölän erämaassa. Museovirasto 2000.
 • Siivonen, Jonita. Stor Anna, Liten Anna och tio andra personporträtt. Om innehållsliga och språkliga mönster i en mediegenres kvinno-beskrivningar. SSKH Skrifter 11, 2000.
 • Siskonmakkarat. Miltä syömishäiriö tuntuu. Toim. Laura Hakala. Tammi 2000.
 • Sisättö, Vesa, Metsämäki, Mikko & Ala-Korpela, Anu. Operaatio Kekkonen. Tammi 2000.
 • Tarinatasku - Lapset kirjailijoina. Toim. Helena Linna. PS-Kustannus 2000.
 • The Turn to Biographical Methods in Social Science: Comparative Issues and Examples. Eds. Prue Chamberlayne, Joanna Bornat and Tom Wengraf. Routledge 2000.
 • Urbs. Kirja Helsingin kaupunkikulttuurista. Toim. Stadipiiri. Helsingin kaupungin tietokeskus. Edita 2000.
 • Vadén, Tere, Ajo ja jälki. Filosofisia esseitä kielestä ja ajattelusta. Atena 2000.
 • Vihertyvä kaupunkiseutu. Toim. Jarmo Kortelainen. SoPhi 2000.
 • Wiio, Osmo A. Viestinnän tietotekniikkaa ja esitysviestintää. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 2000.
 

 

 
  Kulttuurintutkimus-lehti
Jyväskylän yliopisto
Nykykulttuurin tutkimuskeskus
PL 35, 40351 Jyväskylä
(014) 260 1317 (toimitussihteeri),
(014) 260 1310 (tilaukset)
Faksi (014) 260 1311
lepaka@dodo.jyu.fi (toimitussihteeri),
aho@dodo.jyu.fi
(tilaukset)


Edellinen sivu Seuraava sivu Sisällysluetteloon

Muut lehdet Etusivulle