Kulttuurin tutkimuksen verkosto

 
 

 

Edellinen sivu

Seuraava sivu

Sisällysluetteloon

Muut lehdet

Etusivulle

 

 KULTTUURIN TUTKIMUKSEN VERKOSTO

Network for Cultural Studies, http://www.jyu.fi/kultut/

Puheenjohtaja/Chair
Anu Koivunen, FT, tutkija
S-posti anu.koivunen@helsinki.fiSihteeri/secretary
Leena Kaukio
Puh. (014) 260 1317
Fax (014) 260 1311
Nykykulttuurin tutkimuskeskus
PL 35 (Par)
40014 Jyväskylän yliopisto
Research Centre for Contemporary Culture
P.O. Box 35 (Par)
FIN-40014 University of Jyväskylä

POSTITUSLISTA / MAILING LIST
kultut@lists.jyu.fi

 

Kulttuurin tutkimuksen verkoston tavoitteena on toimia korkeakouluissa ja muissa tutkimuslaitoksissa kulttuurintutkimusta harjoittavien tutkijoiden yhdyssiteenä ja jatkokoulutusta tarjoavana yhteisönä. Jälkimmäistä tavoitetta verkosto toteuttaa järjestämällä tieteellisiä kokouksia ja seminaareja kulttuurintutkimuksen eri alueilta.
The objective of the Network Cultural Studies is to serve as a connecting link between cultural researchers active in institutions of higher education and in other research institutions, and to function as a community offering post-graduate education. The network carries the latter goal into effect by arranging sholarly meetings and seminars around topics from various fields of cultural studies.

 

 
  Kulttuurintutkimus-lehti
Jyväskylän yliopisto
Nykykulttuurin tutkimuskeskus
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
(014) 260 1317 (toimitussihteeri),
(014) 260 1310 (tilaukset)
Faksi (014) 260 1311
lepaka@campus.jyu.fi (toimitussihteeri),
aho@campus.jyu.fi
(tilaukset)


Edellinen sivu Seuraava sivu

Sisällysluetteloon Muut lehdet Etusivulle