Kirjauutuuksia 2/2012

 
   

Sisällysluetteloon

Muut lehdet

Etusivulle

 

 

Kirjauutuuksia

Afrikkalaisen filosofian antologia. Toim. Raisa Simola & Ensio Puoskari. Gaudeamus 2012.

Filmihullu – vuodet 1989–1998. Toim. Peter von Bagh, Eero Tammi, Lauri Timonen & Sakari Toiviainen. Like 2012.

Genreanalyysi. Toim. Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela. Gaudeamus 2012.

Huomio! Romaneja tiellä. Toim. Airi Markkanen, Heini Puurunen & Aino Saarinen. Like 2012.

Illman, Ruth, Art and Belief: Artists Engaged in Interreligious Dialogue. Equinox 2012.

Jama, Olavi, Harju soi ja Kallio kukkii. Harjun nuorisotalon ja Kallion kaupunginosan yhteistä historiaa. Like 2012.

Jokinen, Arja, Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero, Kategoriat, kulttuuri ja moraali. Johdatus kategoria-analyysiin. Vastapaino 2012.

Junttila, Janne, Dokumenttiteatterin uusi aalto. Like 2012.

Kalha, Harri, Tom of Finland. Taidetta seksin vuoksi. SKS 2012.

Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Toim. Tapio Aittola. Gaudeamus 2012.

Katukulttuuri. Nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa. Toim. Mikko Salasuo, Janne Poikolainen & Pauli Komonen. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2012.

Kivimäki, Sanna, Kuinka tämän tuntisi omaksi maakseen. Suomalaisuuden kulttuurisia järjestyksiä. Tampere University Press 2012.

Kolmannen maailman puheenvuoroja. Toim. Peik Johansson. Like 2012.

Kotonen, Tommi, To Write a Republic – American Political Poetry from Whitman to 9/11. Jyväskylän yliopisto 2012.

Koulutuksen yhteiskunnallinen ymmärrys – Social Perspectives on Education. Toim. Joel Kivirauma, Arto Jauhiainen, Piia Seppänen & Tuuli Kaunisto. Suomen kasvatustieteellinen seura 2012.

Language: Competence, Contact, Change. Toim. John Smeds. LIT-Verlag 2012.

Lapsuuden muuttuvat tilat. Toim. Harriet Strandell, Lotta Haikkola & Kim Kullmann. Vastapaino 2012.

Mill, John Stuart, Utilitarismi. Gaudeamus 2012.

Määttänen, Pentti, Taide maailmassa. Pragmatistisen estetiikan lähtökohtia. Gaudeamus 2012.

Oikarinen-Jabai, Helena, Mun stadi. Siirtolaisuusinstituutti 2012.

Queera läsningar. Litteraturvetenskap möter queerteori. Toim. Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén. Rosenlarv 2012.

Rautiainen, Pauli, Kuvataiteilijan oikeudellinen asema. Ammattimaista taiteellista toimintaa rajoittava ja edistävä oikeussääntely. Tampere University Press 2012.

Rinne, Risto, Jauhianen, Arto, Simola, Hannu, Lehto, Reeta, Jauhianen, Annukka & Laiho, Anne, Valta, uusi yliopistopolitiikka ja yliopistotyö Suomessa. Managerialistinen hallintapolitiikka yliopistolaisten kokemana. Suomen kasvatustieteellinen seura 2012.

Pietilä, Kauko, Journalismi ammattina. Journalismiprofession teoria. Gaudeamus 2012.

Seppänen, Janne & Väliverronen, Esa, Mediayhteiskunta. Vastapaino 2012.

Setälä, Päivi, Lapsi kuvan takana. Erityisiä piirteitä lasten valokuvailmaisussa. Aalto-yliopisto 2012.

Suomen mediamaisema. Toim. Kaarle Nordenstreng & Osmo A. Wiio. Vastapaino 2012.

Vaden, Tere, Heidegger, Žižek ja vallankumous. Gaudeamus 2012.

Vakkuri, Juha, Afrikan ympäri. Like 2012.

Valkonen, Satu, Television merkitys lasten arjessa. Tampere University Press 2012.

Valokuvallisia todellisuuksia. Toim. Jan-Erik Lundström. Like 2012.

Vesterinen, Ilmari, Janhunen, Juha & Huotari, Tauno-Olavi, Korea. Kolme ovea tiikerin valtakuntaan. Gaudeamus 2012.

Vänskä, Annamari, Muodikas lapsuus. Gaudeamus 2012.


 
  Kulttuurintutkimus
PL 35, 40014
Jyväskylän yliopisto
Puh. 050 599 8842
minna.m.nerg@jyu.fi


Sisällysluetteloon Muut lehdet Etusivulle