Kirjauutuuksia 3/2012

 
   

Sisällysluetteloon

Muut lehdet

Etusivulle

 

 

Kirjauutuuksia

Aalto, Ilana, Isyyden aika. Historia, sukupuoli ja valta 1990-luvun isyyskeskustelussa. Jyväskylän yliopisto 2012.

Abu-Hanna, Umayya, Multikulti. Siltala 2012.

Ahonen, Sirkka, Coming to Terms with a Dark Past. How Post-Conflict Societies Deal with History. Peter Lang 2012.

Andersson, Li, Brunila, Mikael & Koivulaakso, Dan, Äärioikeisto Suomessa. Vastarintamiehiä ja metapolitiikkaa. Into Kustannus 2012.

Arlander, Annette, Performing Landscape − Notes on Site-specific Work and Artistic Research. Teatterikorkeakoulu 2012.

Björklund, Krister, Suomalainen, ruotsalainen vai ruotsinsuomalainen? Ruotsissa asuvat suomalaiset 2000-luvulla. Siirtolaisuusinstituutti 2012.

Borgogni, Antonio, Body, Town Planning and Participation − The Roles of Young People and Sport. Jyväskylän yliopisto 2012.

Brubaker, Rogers, Etnisyys ilman ryhmiä. Vastapaino 2012.

Cultural Practices and Transition in Education. Toim. Tarja Tolonen, Tarja Palmu, Sirpa Lappalainen & Tuija Kurki. The Tufnell Press & Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto 2012.

Eskola, Katarina, Tyttö Pitkänsillan molemmin puolin. Elsa Ekludin tytönpäiväkirjat 1913–1920. WSOY 2012.

Hahnel, Robin, Kilpailusta yhteistyöhön. Kohti oikeudenmukaista talousjärjestelmää. Like 2012.

Haikkola, Lotta, Monipaikkainen nuoruus. Toinen sukupolvi, transnationaalisuus ja identiteetit. URL https://helda.helsinki.fi/handle/10138/36449. Helsingin yliopisto 2012.

Hautamäki, Antti & Ståhl, Pirkko, Ristiriitainen tiedepolitiikkamme. Suuntana innovaatiot vai sivistys? Gaudeamus 2012.

Hawdon, James, Oksanen, Atte, Räsänen, Pekka & Ryan, John, School Shootings and Local Communities: An International Comparison between the United States and Finland. Turun yliopisto 2012.

Heikkilä, Heikki, Ahva, Laura, Siljamäki, Jaana & Valtonen, Sanna, Kelluva kiinnostus. Vastapaino 2012.

Herkman, Juha & Vainikka, Eliisa, Lukemisen tavat. Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella. Tampere University Press 2012.

Hyvä ja paha ruoka. Ruoan tuotannon ja kuluttamisen vaikutukset. Toim. Tuija Mononen & Tiina Silvasti. Gaudeamus 2012.

Hämeen-Anttila, Jaakko, Islamin miekka. Idän ja lännen konfliktien historia. Otava 2012.

Hänninen, Riitta, Puuterilumen lumo. Tutkimus lumilautailukulttuurista. Jyväskylän yliopisto 2012.

Häyrinen, Ari, Open Sourcing Digital Heritage. Digital Surrogates, Museums and Knowledge Management in the Age of Open Networks. Jyväskylän yliopisto 2012.

Innostava yliopisto. Kohti uudistavaa yliopistojohtamista. Toim. Pirjo Ståhle & Antti Ainamo. Gaudeamus 2012.

Joensuu, Juri, Menetelmät, kokeet, koneet. Proseduraalisuus poetiikassa, kirjallisuushistoriassa ja suomalaisessa kokeellisessa kirjallisuudessa. Osuuskunta Poesia 2012.

Kamila, Marjo, Katsojana ja katsottuna. Opettajan kontrolloitu ulkoasu. Nykykulttuurin julkaisusarja 2012.

Kanckos, Lise, Barnets bästa i politikens främsta rum. Finlands riksdags debatt om assisterad befruktning. Åbo Akademi 2012.

Kanerva, Juha & Tikander, Vesa, Urheilulajien synty. Teos 2012.

Karjalainen, Anu, Liikkuva ja muuttuva suomi. Diskursiivis-etnografinen tutkimus amerikansuomalaisten kielielämäkerroista. Jyväskylän yliopisto 2012.

Karppinen, Anne, Restless Multiplicities. Aspects of Sexual Difference in the Songs of Joni Mitchell. Jyväskylän yliopisto 2012.

Korhonen, Maija , Yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä kaikille? Uusliberalistinen hallinta, koulutettavuus ja sosiaaliset erot peruskoulun yrittäjyyskasvatuksessa. Itä-Suomen yliopisto 2012.

Koskelainen, Jukka, Rakas rappio: pelastus ja perikatu länsimaisessa ajattelussa. Atena 2012.

Kujala, Tapio, Lähi-idän mediasota. Journalismin ristipaineet Israelin ja palestiinalaisten välisesä konfliktissa. Tampere University Press 2012.

Kumpulainen, Kaisa, Kylätoiminta ja aktiivisen kylän tuottaminen. Jyväskylän yliopisto 2012.

Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2012. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura 2012.

Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään. Toim. Pasi Saarimäki, Kirsi-Maria Hytönen & Heli Niskanen. SKS 2012.

Lappalainen, Elina, Syötäväksi kasvatettu. Atena 2012.

Lepeck, André, Tanssitaide ja liikkeen politiikka. Teatterikorkeakoulu 2012.

Lyytimäki, Jari, The environment in the headlines. Newspaper coverage of climate change and eutrophication in Finland. URL https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37007. Helsingin yliopisto 2012.

Löfström, Jan, Voiko historiaa hyvittää? Historiallisten vääryyksien korjaaminen ja anteeksiantaminen. Gaudeamus 2012.

Melanko, Valdemar, Puistohomot. SKS 2012.

Mieskysymys. Miesliike, -työ, -tutkimus ja tasa-arvopolitiikka. Toim. Arto Jokinen. Tampere University Press 2012.

Muikku-Werner, Pirkko, Ilkeilyn kahdet kasvot. Vastapaino 2012.

Mustajoki, Arto, Kevyt kosketus venäjän kieleen. Gaudeamus 2012.

Mäkinen, Katja, Ohjelmoidut eurooppalaiset. Kansalaisuus ja kulttuuri EU-asiakirjoissa. Nykykulttuurin julkaisusarja 2012.

Naukkarinen, Ossi, Mihin humanisteja tarvitaan. Aalto-yliopisto 2012.

Oksanen, Markku, Ympäristöestetiikan perusteet. Luonne, historia ja käsitteet. Gaudeamus 2012.

Porrasmaa, Raisa, Japani pintaa syvemmältä. Muutakin kuin sake, sushi ja samurait. Atena 2012.

Pulma, Panu, Suomen romanien historia. SKS 2012.

Raento, Pauliina, Rahapelaaminen Suomessa. Gaudeamus 2012.

Rakkautta, rikkautta ja ristiriitoja. Suomalaisten solmimat kaksikulttuuriset avioliitot. Perhebarometri 2012. Toim. Minna Säävälä & Lassi Lainiala. Väestöliitto 2012.

Rappio! Esseitä ”turhan” tutkimisesta. Toim. Riikka Turtiainen & Sari Östman. Turun yliopisto 2012.

Römpötti, Tommi, Vieraana omassa maassa. Suomalaiset road-elokuvat vapauden ja vastustuksen kertomuksina 1950-luvun lopusta 2000-luvulle. Nykykulttuurin julkaisusarja 2012.

Saamenmaa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Toim. Veli-Pekka Lehtola, Ulla Piela ja Hanna Snellman. SKS 2012.

Saarenheimo, Marja, Muistamisen vimma. Vastapaino 2012.

Seppä, Anita, Kuvien tulkinta. Gaudeamus 2012.

Sijoiltaan menneet − Kulutuksen häätämä elämä. Toim. Kati Pietarinen. Siemenpuu-säätiö ja Into Kustannus 2012.

Sokka, Sakarias, ”Kansamme kykyyn itse arvostella ei voi luottaa!” Taidelautakunnat valtiollisina asiantuntijaeliminä ennen toista maailmansotaa. Jyväskylän yliopisto 2012.

Sosiaalipsykologian sukupolvet. Toim. Riitta Anja, Eero Suoninen, Irmeli Järventie & Marko Salonen. Vastapaino 2012.

Sumiala, Johanna, Media and Ritual: Death, Community and Everyday Life. Routledge 2012.

Tasa-arvo toisin nähtynä. Oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Toim. Johanna Kantola, Milja Saari & Kevät Nousiainen. Gaudeamus 2012.

Tieteen yleistajuistaminen. Toim. Urpu Strellman & Johanna Vaattovaara. Gaudeamus 2012.

Torsti, Pilvi, Suomalaiset ja historia. Gaudeamus 2012.

Töttö, Pertti, Paljonko on paljon. Luvuilla argumentoinnista empiirisessä tutkimuksessa. Vastapaino 2012.

Uschanov, Tommi, Miksi Suomi on Suomi. Teos 2012.

Zareff, Janne, Journalistinen komiikka. Teoreettisia ja käytännöllisiä avauksia. Jyväskylän yliopisto 2012.


 
  Kulttuurintutkimus
PL 35, 40014
Jyväskylän yliopisto
Puh. 050 599 8842
minna.m.nerg@jyu.fi


Sisällysluetteloon Muut lehdet Etusivulle