Sisällysluettelo 1/2012

 
   

Muut lehdet

Etusivulle

 

 

Pääkirjoitus: Joel Kuortti

Tuhatkarvainen

Lauri Lahikainen ja Katariina Mäkinen

Luokka erona ja antagonismina

Jere Kyyrö

Tekemällä tapettu kansakunta. Kansakunnan purku ja kansalaisuskonto Smedsin Tuntemattomassa ja sanomalehdistön reaktioissa

Tina Taivaloja

Todistajankuulustelun ritualistisia piirteitä

Janna Kantola

Imagologia: näkökulma ja sen perustelu

Lektio: Heli Saarinen

Lappi-myytin kehittyminen keskiajan kuvastosta suomalaiseen elokuvaan

Lektio: Nina Sääskilahti

Arkinen ja poeettinen omaelämäkerrallinen aika (Lektio huomioitu Kulttuurintutkimus-lehden tunnustuspalkinnolla 2012.)

Lektio: Outi Rantala

Metsä matkailukäytössä

Esittelyt

Taina Kinnunen

Moniulotteisesti arjen estetiikasta ja estetiikan arjesta. Ossi Naukkarinen, Arjen estetiikka.

Pirjo Korkiakangas

Muistilla on oma tahto. Douwe Draaisma, Muistikirja. Ensimmäisistä muistoista unohtamisen usvaan.

John Smeds

Ovo je Balkan: toiseuden ymmärtäminen ja kosntruoiminen. Maija Könönen, Juhani Nuorluoto ja Merja Salo (toim.), Balkanin syndrooma? Esseitä Kaakkois-Euroopan menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Kirjauutuuksia

English abstracts

Kansi: Sami Saresma

 
  Kulttuurintutkimus
PL 35, 40014
Jyväskylän yliopisto
Puh. 050 599 8842
minna.m.nerg@jyu.fi


Muut lehdet Etusivulle