Sisällysluettelo 3/2004

 
   

Seuraava sivu

Muut lehdet

Etusivulle

 

 

Urpo Kovala & Eeva Peltonen

Metodiikasta metodologiaan

Hanna Meretoja

Kysymisen taito. Hermeneutiikka kriittisen
kulttuurintutkimuksen lähtökohtana 

Kaisa Luoma                    

Michel Foucault ja valtakritiikin metodologiat

Katve-Kaisa Kontturi & Milla Tiainen

Taiteentutkimus ja materiaalisuuden haaste. Feministisiä suunnanavauksia 

Marko Aho 

Populaarimusiikkia tutkimassa

Helmi Järviluoma & Taru Leppänen

”Jos metsään haluat mennä nyt”. Osallistava
musiikkietnografia ja eksymisen metodologia

Puheenvuoro: Janne Kurki                    

Toisen ja Saman välissä. Oikeudenmukaisuus
ihmistieteissä

 

Annukka Lahdenperä & Anni Palosaari                    

”Go Illinois!” – konferenssitunnelmia Champaignista.
Crossroads in Cultural Studies -konferenssi

Johanna Järvinen-Tassopoulos             

Sosiologian rajamailla ja filosofian uumenissa. Viides CEAQin
järjestämä yhteiskuntatieteellinen kollokvio

Pauli Heikkilä                   

Baltiaa merten takana. 19th Conference on Baltic Studies

Liina Puustinen                 

Tutkijat alas norsunluutornista! Paula Saukko, Doing Research
in Cultural Studies

Tuija Saresma                   

Sukupuoli – laadullisen tutkimuksen peruselementti.
Helmi Järviluoma, Pirkko Moisala & Anni Vilkko,
Gender and Qualitative Methods

Niina Kovalainen

Kulttuurintutkijat – kukin kentällään? P. Laaksonen,
S. Knuuttila & U. Piela (toim.), Tutkijat kentällä

Titus Hjelm 

Haastattelututkimus kohtaamisena. James A. Holstein &
Jaber F. Gubrium (eds.), Inside Interviewing

Johanna Latvala

Haastattelututkimuksen jättiläinen. Jaber F. Gubrium &
James A. Holstein (toim.), Handbook of Interview Research

Niina Kovalainen

Viestintä: arviointia, arvotusta ja arvostusta.
Charles H. Tardy (Ed.), A Handbook for the Study of Human
Communication

 

Kirjauutuuksia

English abstracts

 

 

 
  Kulttuurintutkimus-lehti
Jyväskylän yliopisto
Nykykulttuurin tutkimuskeskus
PL 35, 40014
Jyväskylän yliopisto
(014) 260 1317
Faksi (014) 260 1311
lepaka@campus.jyu.fi


Seuraava sivu Muut lehdet Etusivulle