Sisällysluettelo 3/2012

 
   

Muut lehdet

Etusivulle

 

 

Pääkirjoitus: Joel Kuortti

Kukkia ja vanupuikkoja urbaani allegoria

Anu Laukkanen

Tieto ja tietäminen itämaisessa tanssissa

Mariana Siljamäki, Juha Perttula, Arja Sääkslahti ja Eeva Anttila

Tanssikulttuurisia kohtaamisia. Länsiafrikkalaisten tanssien, itämaisen tanssin ja flamencon kulttuuritaustan merkitys suomalaisten harrastajien kokemana

Matti Huhta ja Juho Saari

"Tyhjät huoneet huutaa kaipuutaan". Yksinäisyys suomalaisessa iskelmälyriikassa

Kari Nyyssölä

Geokulttuuri ja kulttuuri Immanuel Wallersteinin tuotannossa

Haastattelu: Loïc Wacquant

Bourdieu lähellä sydäntä. Suom. Urpo Kovala

Puheenvuoro: Heidi Grönstrand, Ralf Kauranen, Olli Löytty, Kukku Melkas, Hanna-Leena Nissilä ja Mikko Pollari

Irti kansallisesta kehyksestä

Lektio: Sanna Kivimäki

Aito Suomi-kuva

Lektio: Erika Ruonakoski

Miten ymmärrämme vieraslajisia eläimiä? Empatiaan lomittuneita vierauden kokemuksia

Lektio: Ville Sassi

Kirjallisuus yhteiskunnallisessa arvokeskustelussa

Esittelyt

Johanna Latvala

Pakolaisuuden, toiseuden ja ulkopuolisuuden tarinoita. Annu Kekäläinen, Leiri. Tarinoita ihmisitä jotka haluavat kotiin ja Trinh T. Minh-na, Elsewhere, within here. Immigration, refugeeism and the boundary event.

Jukka Könönen

Muuttoliikkeiden kansallinen järjestys ja liikkumisen käsitteellistämisen haaste. Liisa Malkki, Kulttuuri, paikka ja muuttoliike. Suom. Laura Huttunen ja työryhmä.

Heli Saarinen

Saamelaisten lyhyt historia. Veli-Pekka Lehtola, Saamelaiset suomalaiset. Kohtaamisia 1896–1953.

Veli-Matti Pynttäri

Kuvittele kommunismi. Yrjö Kallinen, Juha Koivisto, Lauri Lahikainen ja Antti Ronkainen (toim.), Kurssi kohti konkurssia. Talouskriisin syyt ja seuraukset.

Alexandra Stang

Niin monta kieltä kuin osaat, niin monta kertaa olet ihmisenä. Heidi Grönstrand ja Kristina Malmio (toim.), Både och, sekä että. Om flerspråkighet. Monikielisyydestä.

Kirjauutuuksia

English abstracts

Kansi: Sami Saresma

 
  Kulttuurintutkimus
PL 35, 40014
Jyväskylän yliopisto
Puh. 050 599 8842
minna.m.nerg@jyu.fi


Muut lehdet Etusivulle