Sisällysluettelo 4/2003

 
   

Seuraava sivu

Muut lehdet

Etusivulle

 

 


 • Eeva Peltonen: Sana hämmentää historiankirjoitusta

  Jussi Ojajärvi: Rahan henkinen elämä. Kapitalismi ja subjektiviteetti
  Juha Seppälän ”Supermarketissa”

  Teemu Taira: Deleuze ja kontekstualismi

  Jari Peltola: Kaksi näkökulmaa 2000-luvun teledemokratiaan

  Mikko Kallionsivu: Kuka pelkää mustaa miestä? Kuolema kiellettynä ja
  sallittuna puheenaiheena
   

  Mikael Karikoski: Unelmien ja houkutusten Pietari. Eurooppalainen Pietari -seminaari

  Sanna Karkulehto: Osta sukupuoli. Leena-Maija Rossi, Heterotehdas

  Aila Paavola: Taiteenfilosofi ruumiin asialla. Richard Shusterman, Performing
  Live

  Jarno Valkonen: Luontoa, luontokuvia ja luonnon politiikkaa. Juha Suonpää, Petokuvan raadollisuus & Yrjö Haila & Ville Lähde (toim.), Luonnon politiikka

  Martti Silvennoinen: Raja railona aukee… Kirjoituksia yliopistopedagogiikasta. Leena Lestinen & Marjatta Saarnivaara (toim.), Kohtaamisia ja ylityksiä

  Petri J. Raivo: Graniittia, jakarandaa ja demokratiaa. Liisa-Maria Hakala-Zilliacus,Suomen eduskuntatalo

  Katve-Kaisa Kontturi: Modernin asumisen merkitysverkkoja: tekstit, kuvat ja sukupuoli. Kirsi Saarikangas, Asunnon muodonmuutoksia

  Merja Leppälahti: Villiintynyttä nuorisoa ja radikaalia ajattelua. Matti Peltonen, Vesa Kurkela ja Visa Heinonen (toim.), Arkinen kumous

  Max Ryynänen: Kulttuuriteollisuus – nyt! Raija-Leena Loisa, The Polysemous Contemporary Concept

  Sattumia                                                                                     

  Kirjauutuuksia                                                                           

  English abstracts              


 
  Kulttuurintutkimus-lehti
Jyväskylän yliopisto
Nykykulttuurin tutkimuskeskus
PL 35, 40014
Jyväskylän yliopisto
(014) 260 1317 (toimitussihteeri),
(014) 260 1310 (tilaukset)
Faksi (014) 260 1311
lepaka@campus.jyu.fi (toimitussihteeri),
aho@campus.jyu.fi
(tilaukset)


Seuraava sivu Muut lehdet Etusivulle