LUMA-KS

Kehittämishanke LUMA-Suomi -ohjelmassa

Checkpoint Leonardo Network on yksi LUMA-Suomi -ohjelman kehittämishankkeista

Checkpoint Leonardo Network

LUMA-Suomi -ohjelman kehittämishankkeessa yhdistetään tutkivaa luonnontiedettä, teknologiaa ja matematiikkaa muihin oppiaineisiin, erityisesti taideaineisiin ja kuvataiteeseen. Samalla viedään opettajat ja oppilaat luokkahuoneesta hyödyntämään koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä ja kiinnitetään heidät laajempaan oppijoiden yhteisöön. Hankkeen taustalla on vuodesta 2013 vuosittain toteutettu vastaavanlainen luokan- ja aineenopettajaopiskelijoille yhteinen CPL-kurssi. Teemoina ovat olleet kubismi, taideväärennökset, ympäristö, energia ja häive.

Hankkeessa on kaksi tärkeää toimintakanavaa. Ensimmäisessä aineen- ja luokanopettajaopiskelijat, normaalikoulujen ja yliopistojen ohjaavat opettajat sekä yhteistyökumppanit muista yksityisistä tai julkisista organisaatioista suunnittelevat projektioppimisen kokonaisuuksia. Toiminnan tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja testata uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia yhdessä julkisten ja yksityisten organisaatioiden sekä paikallisten koulujen opettajien ja oppilaiden kanssa.

Testit voidaan tehdä projektioppimisen teemapäivinä kouluissa tai koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä tai pidempinä harjoittelujaksoina.

Toisaalta hanke vie näitä toimintamalleja jo kouluissa toimiville opettajille. Koulujen opettajat ovat opettajaopiskelijoiden järjestämissä tilaisuuksissa mukana vertaisohjaajina, jolloin he saavat ensikosketuksen hankkeen työtapoihin sekä oppimateriaaleihin. Silloin samantyyppistä työskentelyä on helppo jatkaa koulussa.

Näiden kohtaamisten järjestämisen lisäksi yliopistot ja LUMA-keskukset toimivat hankkeen mainostajina, tukena sekä yhteistyökumppanien ja oppimisympäristöjen löytymistä helpottavana verkostona. Keskukset myös tarjoavat tarvittaessa koulujen käyttöön hankalasti saatavia tai kalliita välineitä.

Hankkeen valmiit opetuskokonaisuudet, jotka kehittävät niin opettajien kuin oppilaiden projekti- sekä oppiainerajat ylittävän työskentelyn taitoja, sekä projektioppimisen toimintamalli tulevat vapaasti saataville hankkeen verkkosivuille. Hanketta esitellään opettajille, opettajankouluttajille sekä muille kiinnostuneille toimijoille työpajoissa esim. LUMA-päivillä ja LUMA-keskusten kautta. Lisäksi hankkeessa järjestetään opettajille verkkokursseja mallin käyttämisestä.

Mistä kaikki sai alkunsa? Lue projektin historiasta ja aiemmista vaiheista täältä. Aiemmasta toiminnastamme matematiikan ja kuvataiteen yhdistämisestä voit lukea täältä.