Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Högmander, Harri, lehtori / lecturer

FT
Puhelinnumero:
+358 40 8053459
Oppiaine:
tilastotiede / statistics
Huone:
MaD330

Tutkimusalue:
Eliöpopulaatioiden koon, levinneisyyden ja lajimäärän tilastollinen mallintaminen. Erityisesti Suomen hirvikannan arviointi. Spatiaalinen tilastotiede.

Muu toiminta:
Laitoksen laatuvastaava, vuosikertomusvastaava ja green officer.

Julkaisuluettelo:
TUTKAan kirjattuja julkaisuja