Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Penttinen, Antti, professori emeritus

FT
Puhelinnumero:
+358 50 5164402
Oppiaine:
tilastotiede
Huone:
MaD320

Tutkimusalue:
Spatial statistics
Computationally intensive statistical methods
Forestry statistics
Image analysis with materials science applications

Tutkimuksessa käsittelemme tilassa ja ajassa tapahtuvia ilmiöitä tilastollisen mallinnuksen näkökulmasta. Tutkimusongelmat tulevat sovelluksista kuten metsätieteistä, ekologiasta ja kognitiotieteistä, joissa hyödynnetään kehittyviä havainnointitekniikoita. Tutkimus on menetelmäkehitystä, jolla on tuotteistamismahdollisuuksia.

Muu toiminta:
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen opetusnäytteiden arviointiryhmän jäsen ajalla 12.3.-31.12.2013.
Tiedekuntaneuvoston jäsen.
Tutkijakoulujen: COMAS, FDPSS ja FICS yhdyshenkilö laitoksella.
Laitoksen laatutyöryhmän jäsen.

Julkaisuluettelo:
TUTKAan kirjattuja julkaisuja

Kotisivu:
http://users.jyu.fi/~penttine/