Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Ylitalo, Anna-Kaisa, tohtorikoulutettava

FM
Oppiaine:
tilastotiede

Tutkimusala:

Julkaisuluettelo:
TUTKAan kirjattuja julkaisuja