Matematiikan ja tilastotieteen laitos

til

Tilastotieteen yksikön henkilökuntaa toimii tilastotieteen asiantuntijoina monissa muiden tieteenalojen tutkimusprojekteissa.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkimuksessa ja opetuksessa käytettäviä ohjelmistoja

Laitoksen tutkimus

Laitos kuuluu merkittäviin matemaattisen analyysin tutkimuksen keskittymiin sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Tilastotieteen tutkimukseen on sekä teoreettista että sovellusorientoitunutta tilastomenetelmien kehitystyötä.

Infrastruktuurit

Laitteistot / Ohjelmistot

Tilat