Matematiikan ja tilastotieteen laitos

opiskelijoita on noin  500

Opinnoissa voi suuntautua matematiikkaan, stokastiikkaan ja todennäköisyysteoriaan, tilastotieteeseen tai matematiikan aineenopettajaksi.

Huippututkimusta ja laadukasta opetusta

Laitoksen pääalat ovat matemaattinen analyysi, stokastiikka, tilastotiede ja matematiikan opettajien koulutus.

Laitos kuuluu merkittäviin matemaattisen analyysin tutkimuksen keskittymiin sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella toimii Suomen Akatemian nimeämä Inversio-ongelmien huippuyksikkö yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa (2012-2017). Laitoksella toimii myös Suomen Akatemian Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikkö yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa vuosina 2014-2019.