Hae opiskelemaan matematiikka ja tilastotiedettä

Matematiikkaa ja tilastotiedettä opiskelemaan!

taituri

Matematiikka - tieteiden kuningatar

Matematiikka on kautta historian ollut sekä keskeinen osa kulttuuriamme että luonnontieteiden ja tekniikan kehityksen avain. Matematiikalla on ollut ratkaiseva vaikutus esimerkiksi modernin fysiikan, tähtitieteen ja tietotekniikan syntyyn. Toisaalta muiden tieteenalojen ongelmat ovat usein johtaneet uusien matemaattisten teorioiden luomiseen. Matematiikka ei kuitenkaan ole luonteeltaan luonnontieteiden ja tekniikan tarvitsema kaavakokoelma vaan elävä ja itsenäinen tiede.

Tilastotiede - sattuman hallintaa

Tilastotieteessä kehitetään menetelmiä havaintoaineiston kuvaamiseen sekä tilastolliseen laskentaan, mallintamiseen ja päättelyyn. Lisäksi aineiston hankinnan strategiat ja tilastollisten kokeiden suunnittelu ovat tilastotieteen keskeistä sisältöä. Tilastotiede on metoditiede useille soveltaville aloille kuten bio- ja ympäristötieteet, lääketiede, informaatioteknologia sekä talous- ja yhteiskuntatieteet. Myös teollisuuden tuotekehittely hyödyntää tilastotieteellistä osaamista.

Matematiikkaa ja tilastotiedettä opiskelemalla hyvään ammattiin

Amerikkalainen Wall Street Journal on listannut (2009) ammatteja: matemaatikon ammatin ykköseksi, tilastotietilijä kolmanneksi ja aktuaari neljänneksi - ja aktuaarikin on useimmiten tilastotieteilijä.

Sijoittuminen työelämään (matematiikka)
Sijoittuminen työelämään (tilastotiede)
Lue artikkeli Wall Street Journalin sivuilta

Opiskelemaan - mutta kumpaa oppiainetta?

Uudet opiskelijat aloittavat matematiikan ja tilastotieteen laitoksella ilman valittua pääainetta. Kaikille suositellaan aluksi sekä matematiikan että tilastotieteen perusopintoja, mutta toki on mahdollista suuntautua jo ensimmäisestä vuodesta alkaen kiinnostuksen mukaan. Yleensä pääaineen valinta tapahtuu viimeistään kandivaiheessa (kolmantena opiskeluvuonna).

Lisää tietoa hakemisesta: https://www.jyu.fi/maths/opiskelijavalinta

Minusta tulee opettaja!

Matematiikan aineenopettajan pätevyys edellyttää maisterin tutkintoa niin, että syventävien opintojen kokonaisuus on suoritettu
pääaineessa eli matematiikassa. Lisäksi edellytetään  sivuainekokonaisuus "opettajan pedagogiset opinnot", joka sisältää mm.
kasvatustiedettä ja opetusharjoittelua.

Jyväskylän yliopistossa opiskelijan on mahdollista hakea pedagogisten opintojen suoritusoikeutta samanaikaisesti hakiessaan
opiskeluoikeutta maisteritutkinnon opiskeluun matematiikassa (tätä kutsutaan opettajakoulutuksen suoravalinnaksi, ks. https://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/Aiko/suoravalinta-1).  Opiskelijalla on myös mahdollisuus hakea oikeutta pedagogisiin opintoihin myöhemmin opintojen edetessä. Pedagogisten opintojen suoritusoikeus edellyttää aina soveltuvuuskokeen läpäisemistä.

 

Abi-info etusivu Matematiikan opiskelusta Tilastotieteen opiskelusta Mihin matemaatikot työllistyvät? Mihin tilastotieteilijät  työllistyvät?