Hae opiskelemaan matematiikka ja tilastotiedettä

Matematiikkaa opiskelemaan

Matematiikan opiskelusta

Matematiikan opetuksen rungon muodostavat luennot. Ne ovat esitelmäsarjoja, joissa esitellään opintojakson teoriaosa. Luennoilla jaetaan viikoittain kotitehtäviä, joita käsitellään laskuharjoituksissa. Ensimmäisen vuoden kursseilla on lisäksi pienryhmäohjauksia, joissa opastetaan harjoitustehtävien ratkaisemista. Joihinkin matematiikan kursseihin liittyy lisäksi harjoitustyö tai seminaari.

Pelkkä luentojen ahkera kuunteleminen ja niiden ulkoa opettelu ei ole opiskelua. Matematiikan osaaminen ei ole muistamista vaan ymmärtämistä ja taitoa soveltaa tietoja uusien ongelmien ratkaisemiseen. Tämän vuoksi oppimisen kannalta tärkeintä on itsenäinen työnteko - harjoitustehtävien ratkominen.

Lue lisää matematiikan opiskelusta.

Opiskelijat kertovat

Missä matemaatikot työskentelevät?

 

Abi-info etusivu
Matematiikan opiskelusta
Tilastotieteen opiskelusta
Mihin matemaatikot työllistyvät? Mihin tilastotieteilijät työllistyvät?