Hae opiskelemaan matematiikka ja tilastotiedettä

Tilastotiedettä opiskelemaan

rkoodia

Tilastotieteessä analysoidaan ja mallinnetaan reaalimaailman numeerisia havaintoaineistoja, "dataa". Lisäksi tarkasteltavasta ongelmasta tehdään aineiston perusteella tilastollisia päätelmiä ja ennusteita . Vanhahtavaa tilastotiedettä kuvaavampi nimi modernille tilastotieteelle on data-analyysi. Tilastotiede on oppiaine, jota ei lukiossa opeteta. Mielikuva oppiaineesta saattaa olla virheellinen, jos luullaan että tilastotiede on virallisten tilastojen ja taulukoiden kokoamista. Näin ei ole. Tilastollisia menetelmiä ja sovelluksia käytetään lähes kaikilla tieteen- ja elämänaloilla, joilla kerätään havaintoaineistoja.

Mitä opiskellaan?

Tilastotieteessä opiskellaan tilastotieteen teoriaa ja menetelmiä sekä niiden soveltamista käytäntöön. Tilastotieteen opetuksen tavoitteena onkin antaa valmiudet edustavien havaintoaineistojen keräämiseen, aineistojen kuvaamiseen ja analysointiin sekä yleensä numeerisesti mitattavissa olevien ilmiöiden pätevään tilastolliseen mallintamiseen. Tilastotieteen opiskelu on käytännönläheisempää kuin esim. matematiikan opiskelu, joskin matematiikan ja tietotekniikan taitoja tarvitaan myös tilastotieteessä.

Lue lisää tilastotieteen opiskelusta.

Opintojen edetessä

rkoodia3

Tilastotieteen yksikkö on suhteellisen pieni. Tästä seuraa, että tilastotieteen opiskelijat ja opettajat tuntevat toisensa. Opinnoissaan hyvin menestyneet opiskelijat toimivat laskuharjoitusassistentteina ja avustajina tutkimusprojekteissa. Osa tilastotieteen lopputöistä tehdään yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Katso minkälaisista aiheista opinnäytetöitä on tehty.

Tilastotieteen opiskelijat kertovat:

... tulossa....

Mihin tilastotieteilijä työllistyy?


Abi-info etusivu Matematiikan opiskelusta Tilastotieteen opiskelusta Mihin matemaatikot työllistyvät? Mihin tilastotieteilijät työllistyvät?