Hae opiskelemaan matematiikka ja tilastotiedettä

Mihin matematiikasta työllistytään?

mita

vk

Matematiikan alalta valmistuneiden tärkeimpiä työllistäjiä ovat perinteisesti olleet erilaiset oppilaitokset, joskin viime vuosina tietotekniikan kehitys on lisännyt matemaattisen koulutuksen saaneiden kysyntää myös elinkeinoelämässä. Peruskoulun ja lukion matematiikan opettajan tavallisimmat sivuaineet ovat fysiikka ja kemia. Etenkin teknillisissä ja kaupallisen alan oppilaitoksissa on myös virkoja, joissa toisena opetettavana aineena on tietotekniikka. Matemaatikoita sijoittuu myös yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin.

Elinkeinoelämään tai soveltaviin tutkimustehtäviin haluavan matemaatikon kannattaa opiskella sivuaineina tietotekniikkaa, tilastotiedettä ja luonnontieteitä tai taloustieteitä. Matematiikan alan tutkimustehtävät edellyttävät yleensä lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

 

Missä matemaatikot työskentelevät

Matemaatikkoja työskentelee elinkeinoelämän ja hallinnon erilaisissa asiantuntijatehtävissä, tutkimuslaitoksissa, yhteiskunnan ja teollisuuden palveluksessa ja matemaattisten aineiden opettajana eri oppilaitoksissa.

  • Matematiikan alalta valmistuneiden tärkeimpiä työllistäjiä ovat perinteisesti olleet koulut, oppilaitokset, yliopistot ja tutkimuslaitokset.
  • Tietotekniikan kehitys on lisännyt matemaattisen koulutuksen saaneiden kysyntää elinkeinoelämän vaativissa mallinnus- ja laskentatehtävissä.
  • Vakuutusyhtiöt, pankit ja korkean teknologian teollisuus työllistävät matemaatikkoja.

Laitoksella matemaatikot tutkivat

  • matemaattista analyysia
  • fraktaalien geometriaa
  • stokastiikkaa
  • variaatiolaskentaa
  • osittaisdifferentiaaliyhtälöitä
  • geometrisen analyysin ääriarvo-ongelmia
  • inversio-ongelmia

 

 

Abi-info etusivu
Matematiikan opiskelusta
Tilastotieteen opiskelusta
Mihin matemaatikot työllistyvät? Mihin tilastotieteilijät työllistyvät?