Hae opiskelemaan matematiikka ja tilastotiedettä

Mihin tilastotieteilijä työllistyy?

ammatit

MITÄ TILASTOTIETEILIJÄT TEKEVÄT

Tilastotieteilijän työ on usein data-analyysia. Tietotekniikan ja mittaustekniikoiden kehitys mahdollistavat laajojen havaintorekisterien ja -aineistojen tuottamisen, mikä on lisännyt kysyntää havaintoaineistojen käsittelyn taitajista.

Tilastotieteilijä voi suuntautua sovellusaloille oman mielenkiintonsa mukaan:

 • Lääketeollisuuden tuotekehittely, teollisuuden laadunohjaus, markkinointitutkimus sekä rahoitus- ja vakuutusala ovat esimerkkejä tilastotieteilijän työtehtävistä elinkeinoelämässä. Tämän lisäksi eri alojen tutkimuslaitokset tarvitsevat tilastotieteen osaamista.
 • Myös hallinnon ja kaupan alan tilastotuotanto rekrytoi lisääntyvässä määrin tilastotieteilijöitä. Tarjolla on haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä.
 • Lääketiede ja epidemiologia, biotekniikka ja bioinformatiikka, tietotekniikka mukaan lukien signaalinkäsittely ja satelliittikuvien analyysi, ympäristön- metsän-, maatalouden-, kalastus- ja riistantutkimus, materiaalitutkimus, taloustiede ja psykologia ovat data-analyytikon esimerkkialoja.

Kertomuksia työelämässä olevilta:

Jyväskylän yliopistosta valmistuneiden tilastotieteilijöiden työpaikkoja ja ammattinimikkeitä.

tilastotieteen viimeaikaisia sovellustutkimuksia:

 • aivojen magneettikuvien analysointi
 • nettisivuston virheiden lukumäärän arviointi
 • lukijan silmänliikkeiden mallinnus
 • laadunvalvonta ja tuotekehittely metalliteollisuudessa
 • pörssitoimintaan liittyvien riskien ennustaminen
 • paperikuitujen suuntajakauman määrääminen
 • sosiaalisen taustan yhteys koulumenestykseen
 • sademetsän puiden tilajärjestyksen mallinnus
 • lapsuusiän diabeteksen epidemiologinen mallintaminen
 • hirvipopulaation kannanarviointi
 • huoneilman radonpitoisuuden mallinnus

Abi-info etusivu
Matematiikan opiskelusta
Tilastotieteen opiskelusta
Mihin matemaatikot työllistyvät? Mihin tilastotieteilijät työllistyvät?