Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Luentomonisteet

Laitoksella julkaistuja luentomonisteita käytetään opintojaksojen luentorunkona ja niitä voi ostaa Soppi Yliopistokaupasta (Kirjaston ja T-rakennuksen
välinen yhdyskäytävä)

Osalle kursseista on saatavana myös muuta materiaalia sähköisesti (.pdf). Lista julkaisuluettelon alla.

Matematiikka

Matematiikan luentomonisteet

 • 4. SUOMELA, PENTTI, Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi. (221 s.) 1984
 • 5. SUOMELA, PENTTI, Matematiikan historia. Tekstejä, tehtäviä, tiivistelmiä. (100 s.) 2006
 • 7. KAHANPÄÄ, LAURI, Matematiikan MEneTelmäKUrssi. (212 s.) 1993
 • 8. NEVANLINNA, VEIKKO, Lukuteorian alkeet. (116 s.) 2004
 • 17. NEVANLINNA, VEIKKO, Koulumatematiikan erikoiskurssi. (80 s.) 1991
 • 23.  KAHANPÄÄ, LAURI, HARRI HÖGMANDER ja MATTI HANNUKAINEN, Johdatus matematiikkaan. (96 s.) 2004
 • 31. SAARIMÄKI, MIKKO, Matriisiteoria. (107 s.) 1994
 • 42. KURITTU, LASSI, Algebrallista topologiaa. (149 s.) 1998
 • 43. KAHANPÄÄ, LAURI ja MATTI HANNUKAINEN, Lineaarinen algebra ja geometria. Suoraviivaista ajattelua -- osa I. (133 s.) 2004
 • 45.  PURMONEN, VEIKKO T., Differentiaali- ja integraalilaskentaa usean reaalimuuttujan funktioille. I osa. (156 s.) 2004
 • 46. KEKÄLÄINEN, PEKKA, Differentiaaliyhtälöt. (139 s.) 2003
 • 48. PURMONEN, VEIKKO T., Differentiaali- ja integraalilaskentaa usean reaalimuuttujan funktioille. II osa. (118 s.) 2005
 • 49. PURMONEN, VEIKKO T., Euklidiset avaruudet. (65 s.) 2008
 • 51. KAHANPÄÄ, LAURI, Funktionaalianalyysi. Suoraviivaista ajattelua -- osa II. (295 s.) 2006
 • 52. PURMONEN, VEIKKO T., Differentiaalilaskentaa 1. (85 s.) 2008
 • 53. PURMONEN, VEIKKO T., Integraalilaskentaa 1. (79 s.) 2007
 • 54. PURMONEN, VEIKKO T., Differentiaalilaskentaa 2. (60 s.) 2008
 • 55.  PURMONEN, VEIKKO T., Integraalilaskentaa 2. (66 s.) 2008
 • 56.  KURITTU, LASSI, Propositio- ja predikaattilogiikka. (132 s.) 2006
 • 57.  KURITTU, LASSI, VELI-MATTI HOKKANEN ja LAURI KAHANPÄÄ, Geometria. (180 s.) 2008
 • 58.  PURMONEN, VEIKKO T., Lineaarinen algebra ja geometria 1. (72 s.) 2008
 • 59.  PURMONEN, VEIKKO T., Lineaarinen algebra ja geometria 2. (43 s.) 2008

Sähköisesti saatavia matematiikan luentomonisteita/-prujuja

Tilastotiede

Myynnissä olevat tilastotieteen luentomonisteet

 • HÖGMANDER, H., KANKAINEN, A., KÄRKKÄINEN,S., PAHKINEN, E., LESKINEN, E., LYYRA, A., NISSINEN,K. : Tilastolliset analyysimenetelmät osa I ja osa  II. (Tilastomenetelmien jatkokurssin luentomoniste).