Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Opiskele tilastotiedettä verkkokursseina!

Johdatus tilastotieteeseen -kurssi ja Tilastotieteen peruskurssi 1 mahdollista suorittaa verkkokurssina. Kurssit soveltuvat myös mm. lukiolaisille.

TILP100 Johdatus tilastotieteeseen 2 op

Kotisivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=537

Sisältö: Kurssi suoritetaan vastaamalla kurssin sivuilla oleviin monivalinta- ja laskutehtäviin ja saamalla niistä vähintään puolet oikein.

Esivaatimukset: Kurssin esitiedoiksi riittävät perustaidot matematiikasta ja tietotekniikasta. Osa opetusmateriaalista on englanniksi, joten sitä on myös tarpeen hieman ymmärtää.

Aikataulu: Kurssin voi suorittaa lähes koska tahansa.

Ohjeita opettajalle (.pdf)
Ohjeita opiskelijalle (.pdf)

Sisältö: Kurssilla esitellään, mitä tilastotiede on ja missä sitä käytetään. Tilastotiedettä määritellään pääosin sen moninaisten tutkimuskysymysten kautta. Tämän lisäksi näytetään, miten valtava on sen sovellusten määrä. Kurssilla tehdään katsaus myös todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Näiden ohella puhutaan muun muassa jakaumista ja kerrotaan, miksi normaalijakauma on erityinen ja samaan aikaan tavallinen. Kurssilla ei ole paljon laskutehtäviä.

Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esimerkiksi: Tilastotieteen soveltaminen

  • Tilastotieteen peruskäsitteitä sekä erilaisia jakaumia
  • Graafinen esittäminen ja graafien tulkinta
  • Todennäköisyys: klassinen, frekventistinen, aksiomaattinen ja bayesilainen
  • Tilastotieteen erilaiset sovelluskohteet: lääketiede, psykologia, metsäntutkimus, hakukoneille esitettyjen kyselyjen hyödyntäminen ...
  • Tilastotiedettä sanomalehdessä
  • Normaalijakauma – miksi se on erityisessä roolissa tilastotieteessä?
  • Pienimmän neliösumman menetelmä
  • Tilastotieteen tutkimus ja käyttö tilastotieteen tohtoriopiskelijoiden silmin

Tavoite: Kurssilla opitaan hahmottamaan tilastotieteen roolia uuden tiedon tuottamisessa ja lisäksi kehitetään tilastotietojen sekä -uutisten lukutaitoa. Perehdytään graafisen eli kuvaajien muodossa olevan tiedon tulkintaan sekä graafisen esittämisen saloihin. Tilastotieteen peruskäsitteistö tulee tutuksi. Kurssilla opitaan arvioimaan, missä tilastotiedettä käytetään ja miten.

Ilmoittautuminen:

  • Lukio-opiskelijat ilmoittautuvat oman koulunsa vastuuopettajan kautta. Sekä lukioiden opettajat että opiskelijat saavat lisätietoja tilastotieteen lehtori Harri Högmanderilta (harri.hogmander@jyu.fi). Ilmoita valmiista suorituksestasi opettajallesi.
  • Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat kirjautua Moodleen yliopiston tunnuksillaan. Kun yliopisto-opiskelija on vastannut kaikkiin tentteihin, hänen tulee ilmoittaa siitä Högmanderille, jotta suoritus merkitään. Kertyneitä suorituksia käsitellään n. 2 viikon välein.

********************************************
TILP250 Tilastotieteen peruskurssi 1, 5 op

Kotisivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=647

Sisältö: Mitä tilastotiede on? Havaintoaineisto, muuttujat ja mittaaminen. Havaintoaineiston kuvailu. Todennäköisyyslaskennan perusteet. Teoreettiset jakaumat.
Tilastotieteen peruskurssi 1 suoritetaan tentillä, joka tehdään matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tenttitilaisuuksissa. Tentti on yhteinen sekä luentokurssin että verkkokurssin tekijöille. Molemmat kurssit ovat laajuudeltaan 5 op.  Syksyllä 2015 tentin voi suorittaa samoina päivinä kuin luentokurssin tentin.Tenttipäivät tulevat näkyviin Korppiin. Tilastotieteen peruskurssi 1 -tentissä saa käyttää laskinta.

Tavoite: Kurssin menestyksellisesti suorittanut ymmärtää satunnaisuuden roolin tilastollisessa tutkimuksessa ja tilastotieteen merkityksen tilastollisen aineiston käsittelyssä tuntee keskeiset keski- ja hajontaluvut ja osaa soveltaa niitä aineiston mukaisesti osaa kuvata riippuvuutta diskreeteille ja jatkuville muuttujapareille (ristiintaulukko ja korrelaatio) tuntee todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ml. ehdollinen todennäköisyys ja riippumattomuus ja osaa laskea niiden avulla perustehtäviä tuntee tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat teoreettiset jakaumat ja osaa laskea näiden avulla yksinkertaisia todennäköisyyksiä

Oppimateriaalit:
Ajankohtaista: Kurssi suoritetaan omaan tahtiin lukuvuoden loppuun (31.7.) mennessä.