Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tutkimusseminaari

Tutkimusseminaarit ovat opiskelijoiden, tutkijoiden ja kansainvälisten vierailijoiden kohtaamispaikkoja.

Huippututkimusta ja tohtorikoulutusta

  • Matemaattisen analyysin tutkimusryhmät tutkivat epälineaarisia osittaisdifferentiaaliyhtälöitä, geometrista analyysiä sekä geometrista mittateoriaa.
  • Stokastiikka tutkii satunnaisilmiöitä todennäköisyysteorian ja analyysin menetelmiä käyttäen. Keskeiset tutkimuskohteet ovat stokastiset dynaamiset systeemit ja stokastinen analyysi.
  • Tilastotieteen tutkimuksen alueet ovat spatiaalinen tilastotiede, aikasarja-analyysi sekä parametrittomat ja robustit monimuuttujamenetelmät, rakenneyhtälömallit sekä biometria ja ympäristötilastotiede.
  • Inversio-ongelmat on monitieteinen tutkimusala, jolla on sovelluksia lääketieteellisissä ja teollisissa kuvantamismenetelmissä. Tutkimuskohteita ovat osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja geometrian inversio-ongelmat.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos jakaa Suomen Akatemian nimeämän Inversio-ongelmien huippuyksikön Helsingin yliopiston kanssa (2012-2017). Laitoksella toimii Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Oulun yliopiston yhteinen Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikkö (2014-2019). Lisäksi laitoksella vierailee professori Nicola Fusco (Napoli) FiDiPro-professorina.

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tutkimusseminaarit:

Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma: