Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Stokastiikka

Stokastiikka, satunnaisuuden matemaattinen teoria, analysoi ja mallintaa mutkikkaita järjestelmiä ja prosesseja, joiden käsittely on deterministisen lähestymistavan sijaan tehokkainta satunnaisia elementtejä käyttäen. Stokastiikan merkitys on kasvanut suureksi monilla tieteenaloilla, kuten fysiikassa, taloustieteissä ja tietojenkäsittelytieteessä. Puhtaana matematiikan alana stokastiikka on saavuttanut arvostetun aseman. Näin ollen on olemassa vahva kysyntä uusille matemaatikoille, joilla on vahva stokastiikan perusteiden tuntemus, hyvä näkemys stokastiikan sovellettavuudesta ja avarakatseinen asenne uusiin teorioihin ja sovelluksiin.

Lue lisää stokastiikan tutkimuksesta ja opetuksesta sivulta Stochastics (englanniksi).