Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Väestötutkimukset terveys- ja ihmistieteissä