CMMM logo
Jyväskylän yliopisto - University of Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto - University of Jyväskylä

  Humanistisen tiedekunnan tunnusväri     Overview | Members | Events & Courses | Publications

Jyväskylän yliopisto - University of Jyväskylä

         
http://www.jyu.fi/musica/cmmm/
 

Back to the Music Department pages

Contemporary Music, Media and Mediation (CMMM)

CMMM is an Academy of Finland funded research project based at the Department of Music in Jyväskylä, Finland. The project investigates contemporary music as a cultural phenomenon with particular reference to the relationship between music and visual media, and to the influence of technology on musical production, performance, and reception. There are two main aims of the project: i) to shed new light on the significant interplay between visual media and music in recent artistic expression from the perspective of cultural studies in musicology; and ii) to critically assess artistic engagements with technology in recent years as articulated in a variety of musical practices, including film music, popular music, avant-garde electronic music, and techno. The project is situated within the disciplines of musicology and cultural studies, belonging to the line of research known as critical musicology. This orientation intersects with research in media studies, the sociology of music, media studies, the semiotics of music, and gender and queer studies. The project is characterised by i) its emphasise on the cultural study of music, ii) the diversity of musical practices and phenomena under consideration, and iii) its post-disciplinary and cross-artistic approach.  

International and Domestic Cooperation

Important international partners include Prof. Stan Hawkins (Department of Musicology, Oslo) and Prof. Anahid Kassabian (chair of music, University of Liverpool). CMMM also cooperates with the Music and Media Project in Helsinki, directed by Prof Erkki Pekkilä. In addition to these significant ties, CMMM has a broad network of collaborators in several countries. The project leader, John Richardson, is Docent in Research on Music and Media at the University of Turku.


Teknologiset ja visuaaliset tekijät nykymusiikissa (CMMM)

Contemporary Music, Media and Mediation eli Teknologiset ja visuaaliset tekijät nykymusiikissa (CMMM) on Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti, joka toimii Jyväskylän yliopiston Musiikin laitoksella. Projektissa tutkitaan musiikkia kulttuurisena ilmiönä keskittymällä erityisesti musiikin ja visuaalisen median suhteisiin sekä teknologian vaikutukseen ja merkitykseen musiikin tuottamisessa, esittämisessä, vastaanotossa ja ylipäätään musiikillisissa nykykäytännöissä. Tutkimusprojektilla on kaksi päätavoitetta:

1) Tarkastella kulttuurisen musiikintutkimuksen näkökulmasta visuaalisen median ja musiikin suhdetta ajankohtaisissa taiteellisissa ja kulttuurisissa ilmaisuissa.

2) Tarkastella kriittisesti taiteellisen tekemisen teknologisia ulottuvuuksia erilaisissa viimeaikaisissa musiikillisissa käytännöissä kuten elokuvamusiikissa, populaarimusiikissa, avantgarde-elektronimusiikissa ja teknossa.

Projekti paikallistuu musiikkitieteen ja kulttuurintutkimuksen aloihin ns. kriittisen musiikkitieteen mukaisesti. Tämä orientaatio ammentaa myös mediatutkimuksesta ja elokuvateoriasta, musiikkisosiologiasta, feministisestä ja sukupuolistavasta tutkimuksesta, queer-teoriasta, musiikkisemiotiikasta ja psykoanalyyttisesta taiteiden tutkimuksesta. Projektia luonnehtii (1) kulttuuriseen tutkimukseen keskittyminen musiikintutkimuksen alalla, (2) tutkimuksen kohteina olevien musiikillisten käytäntöjen ja ilmiöiden moninaisuus sekä (3) interdisiplinäärinen ja ”monitaiteellinen” lähestymistapa.

CMMM-projektin tärkeimpiin kansainvälisiin yhteistyötahoihin kuuluvat professori Stan Hawkins Oslon yliopiston Musiikkitieteen laitokselta ja professori Anahid Kassabian Liverpoolin yliopistosta. Projekti tekee myös kotimaista yhteistyötä Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa toimivan, Suomen Akatemian rahoittaman Music and Media -tutkimusprojektin kanssa, jota johtaa professori Erkki Pekkilä. Näiden tahojen yhteistyö pitää sisällään muun muassa yhteisiä julkaisuhankkeita sekä symposiumeja ja vierailuluentoja.


Contact information
John Richardson
john.richardson(@)campus.jyu.fi
Department of Music
P.O. Box 35 (M)
University of Jyväskylä 400014
Finland
Tel. +358 14 260 1358
Fax. +358 14 260 1331

Back to the Music Department pages

J. Richardson & H. Juutilainen, updated 1.04.2006